Szabályozná a nehézgépjárművek közlekedését, parkírozását az önkormányzat


A városi közutak állapotának megóvása érdekében a nehézgépjárművek közlekedésének, parkírozásának szabályozását is napirendre vette Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi rendes ülésén. Még ez év végéig megtörténik az igényfelmérés Kardosrét városrész lakóinak körében a földgázkiépítés lehetőségével kapcsolatban.


Ahogy az a testületi ülést megelőző közmeghallgatáson is elhangzott, jelentős útfelújítások mentek végbe a városban, és az önkormányzat fontosnak tartja, hogy megóvja a tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotát, egyben a lakóövezeteket érő környezeti hatásokat is csökkentse. Ennek érdekében határozat formájában fejezte ki szándékát, hogy korlátozni kívánja Zirc város területén a nehézgépjárművek közlekedését és parkírozását. Fontosnak tartja ugyanakkor a képviselő-testület, hogy

konszenzusos megállapodás szülessen ebben a kérdésben, ezért a szabályozás előkészítése céljából kérdőív formájában keresi meg az érintett gépjárműtulajdonos vállalkozásokat, hogy megismerje az álláspontjukat, egyeztessen velük.


A jogszabályváltozás adta lehetőséggel élve a családi házas ingatlanokra kiadott telephelyengedélyek is felülvizsgálatra kerülnek, melynek célja annak megállapítása, hogy

a telephelyek jelenleg is megfelelnek-e a telephelyezéssel kapcsolatos követelményeknek.

A képviselő-testület elhatározta a nehézgépjárművek szabályozását, de erről párbeszédet nyit az érintettekkel

Még ebben az évben megtörténik az igényfelmérés Zirc-Kardosrét lakóinak körében a városrész földgázkiépítésével kapcsolatban.

Ennek szándékáról már korábban döntést hozott a képviselő-testület, azonban a beruházás megvalósításának várható költségéről csak most kapott aktualizált információt az önkormányzat. Az igényfelmérő lap megküldésre kerül minden ingatlantulajdonos részére, akik nyilatkozhatnak, hogy mekkora összeghatárig tudnák vállalni a hozzájárulást. A beérkezett nyilatkozatok ismeretében a döntést várhatóan a következő év első hónapjában hozza meg a képviselő-testület, melyről az érintettek tájékoztatást kapnak.


A gázhálózat kiépítése akkor lenne a legköltséghatékonyabb, ha a városrészben található kb. 80 ingatlan összes tulajdonosa hozzájárulna a beruházáshoz, de annak költsége még akkor is több mint egy millió forintot jelentene ingatlanonként.

A tervezett hálózathoz csatlakozni kívánó leendő fogyasztási helyek számának csökkenésével arányosan nő az egy ingatlanra jutó, a leendő fogyasztókat terhelő beruházási költség. Ottó Péter polgármester az egyéb alternatív megoldásokra is felhívta a figyelmet, amelyek megújuló energiával kombinált egyedi rendszerekkel képesek kiváltani a gázt. Lakóingatlanok esetében, ezek megvalósításához a közelmúltban jelent meg egy lakossági pályázat is, amely által akár 100%-os támogatás is elérhető ilyen rendszerek kiépítésére.


A Béke utcának a József Attila utca felől érkező menetirány szerinti bal oldalán az útpadka szélesítésével parkolásra alkalmas felület kialakításával már korábbi ülésén is foglalkozott a testület, és most döntött, hogy a kivitelezési munkálatokkal gazdasági társaságát, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. bízza meg, egyben a társaság gépbeszerzési igényéhez is hozzájárulását adta.


A képviselő-testület korábban már elvi döntést hozott és most megerősítette, hogy konzorciumi partnerként részt kíván venni a víziközmű-hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű-rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására irányuló pályázatban, más önkormányzatokkal, valamint a szolgáltató és egyben konzorciumot vezető Bakonykarszt Zrt-vel együttműködésben.


A Bakonykarszt Zrt. kérelmére a 2021-2035. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervének módosítása is elfogadásra került a képviselő-testület által.


A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő Ellátási Szerződés is jóváhagyásra került, amely a következő évre is biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevételének lehetőségét a szolgáltató várpalotai intézményében.

Kelemen Gábor