A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Stabil a Zirci járás közbiztonsági helyzete

Az idei év utolsó munkaterv szerinti ülését tartotta a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa. Előadást hallhattunk a járás közbiztonsági helyzetéről.


Az első napirend során Róka Attila, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének parancsnoka adott tájékoztatót a Zirci járás közbiztonsági helyzetéről.

Az őrsparancsnok stabilnak nevezte járásunk közbiztonsági helyzetét, az idei évben sem voltak jellemzőek a településekre az erőszakos, sokakban megbotránkozást keltő, esetleg sorozat jellegű bűncselekmények.

A kapitánysággal közösen, társhatóságokkal, polgárőrséggel, önkormányzatokkal együttműködve – nekik ezúton is köszönetét fejezte ki – sikerült végrehajtaniuk a helyi, területi, vagy akár országosan előírt ellenőrzéseket, akciókat.


A számadatokra is kitért az előadó,

nagyságrendileg ugyanannyi jogsértő cselekmény történt idén, mint a tavalyi évben, ami 170-180 büntetőeljárást jelent.

Hangsúlyozta, egy eset is soknak számít, hiszen ezt valakinek a sérelmére követik el, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a számok tovább csökkenjenek. Az esetek mintegy 25-30 százalékát teszik ki a vagyoni javakat sértő cselekmények, amelyeknél egyfajta átstruktúrálódás figyelhető meg. A „klasszikus”-nak mondható lopás, betöréses lopás, besurranásos lopás stb. bűncselekmények száma csökken, viszont emelkedik az online tér felhasználásával elkövetett jogsértések száma - bankkártyával, folyószámlával történő visszaélések, adathalász tevékenységek, hamis webáruházaktól történő internetes vásárlások a jellemzőek.

Róka Attila őrsparancsnok tájékoztatóját hallgatja a társulási tanács a járás közbiztonsági helyzetéről

Örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-világjárvány okozta korlátozások után az idei évtől folytatni tudták a prevenciós tevékenységüket, különböző rendezvényeken, intézményekben tartottak bűnmegelőzési előadásokat a rendőrség munkatársai.


A közlekedésbiztonsági helyzetről is beszélt a parancsnok.

Jó hírrel szolgált, hiszen a tavalyi és a tavalyelőtti évvel ellentétben idén eddig szerencsére nem történt halálos közúti baleset a rendőrőrs területén.

A rendőrőrs illetékességi területét közlekedésbiztonság szempontjából elsősorban a 82-es főútvonal forgalma, az ott történt közlekedési események határozzák meg, melyen - esetenként a szomszédos megyékből is érkező erősítéssel - fokozott ellenőrzéseket tartottak és tartanak, a „motoros szezonban” még nagyobb intenzitással.

Az illegális migrációt is érintette az előadás, megtudhattuk, hogy a megyei főkapitányság szervezetében működnek kifejezetten ezen tevékenység ellenőrzésére szakosodott egységek.

A legfontosabb cél e tekintetben a szervezett embercsempészet felszámolása.


Róka Attila köszönetét fejezte ki az egész év során nyújtott segítségért a települési önkormányzatoknak, és kérte, hogy bizalommal forduljanak hozzá vagy a körzeti megbízottakhoz. Hangsúlyozta, továbbra is arra törekednek, hogy a járásban élők biztonságban érezzék magukat. Az egyik tanácstag kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a térfelügyeleti kamerarendszer a rendőrség egyik alapbázisának mondható, sok információt szereznek az innen nyert felvételekből, melyek nagyon sok esetben eredményre is vezetnek.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.


További döntéseket a Magyar Államkincstár ellenőrzésének következtében kellett hoznia a tanácsnak, módosult a társulás által fenntartott intézmény, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata.

Az idei év utolsó munkaterv szerinti ülését tartotta az önkormányzatok társulása

A társulási tanács 2023. év első félévének munkatervét is jóváhagyták a döntéshozók.


Ezt követően a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülésezett,

esetükben is többnyire a Magyar Államkincstár ellenőrzésével kapcsolatos döntések meghozatalára volt szükség, illetve elfogadták a javasolt munkatervet a jövő évre vonatkozóan.


Kelemen Gábor