A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Sikeres nép vagyunk, mert megmaradtunk!

-Mi, magyarok rendkívül sikeres nép vagyunk, hiszen történelmünk viszontagságai ellenére is megmaradtunk, létezünk, vagyunk. Megmaradásunkat, létünket Szent István királynak is köszönhetjük, így méltán ünnepeljük őt – Huszár G. Lőrinc plébános atya hangsúlyozta ezt beszédében Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén, a Szent István téren.


A ciszterci bazilikában szentmisével vette kezdetét a program, majd az ünnepség helyszínén, az elmúlt években értékekkel folyamatosan gyarapodó téren Szakács Ildikó műsorvezető Faludi Ferenc jezsuita szerzetes, író, költő, műfordító „Szent István királyhoz” című vallásos énekének részletével köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője is.

Szakács Ildikó versrészlettel köszöntötte az ünneplő közösséget

A plébános atya ünnepi beszédében államalapító királyunk életútjának példáján keresztül arra is kitért,

nagy szükségünk van a megbocsátásra, a kibékülésre és a sebek begyógyítására.

Majd méltatta Szent István király érdemeit, aki azzal, hogy a pápától kért koronát, mintegy garantálta Magyarország függetlenségét az akkori nagyhatalomtól, a Német Császárságtól. Megalapozta a magyar állam- és egyházszervezetet, az ellenségektől pedig megvédte az országot. Műve most is fennáll – fűzte hozzá –, mi, magyarok létezünk nemzetként, országként, igaz, sok viszontagságon túlélve, de más népeket is befogadva, magunkba olvasztva.


„Joggal kérdezhetjük: István élete mutathat-e példát a ma emberének? Lehet-e tanulni első királyunktól? Szent István bölcs és előrelátó módon rakta le a magyar államiság alapjait. A megmaradásunk is azt bizonyítja, hogy akkor, egy évezreddel ezelőtt nagyon jól döntött.” Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

minden nemzedéknek meg kell hoznia a maga döntését, és a jó mellett kell döntenie. A jó pedig az, ami élteti az embert, és amivel éltetni tudjuk egymást is.

Huszár G. Lőrinc plébános atya ünnepi gondolatai

Egy kedves olvasmányából is idézett, amelyben egy angol diplomata azt fejtegeti, hogy egy kis ország, amelynek élete két nagy birodalom között zajlott, ellenséges szomszédok vettek körül, gyakran megszálltak és elfoglaltak, hogyan élte túl eseményekben gazdag történelmének tragédiáit.

„Ismerjük fel, magyarságunk egyik legjellemzőbb vonása az, hogy a nemzeti katasztrófák ellenére is képesek voltunk sokszor egyáltalán nem várt és nem remélt módon megújulni”.


A szónok emlékeztetett arra is, hogy tavaly a Szent István téren egy kereszt ünnepélyes felavatására, megáldására került sor, és István király is a keresztet emelte fel a magyarság körében. A kereszt a szenvedés szimbóluma, de egyben a remény és az élet jele is, összeköti az eget a földdel, és összeköti az embereket is egymással.


Huszár G. Lőrinc atya befejezésül abból az imából idézett, amelyet éppen tíz évvel ezelőtt mondott el ugyanezen a helyen, amikor a tér ünnepélyesen felvette Szent István nevét.


Az ünnepi gondolatokat követően államalapító királyunk tiszteletére a történelmi egyházak koszorúját cserkész fiatalok helyezték el a már virágokkal körülölelt Szent István kereszt lábazatánál.

Megkoszorúzták az egy évvel ezelőtt felavatott emlékkeresztet

Ezt követően az örökké megújuló életet jelképező új kenyér átadására került sor,

melyet az idei évben is a Piller Pék Kft. sütött Zirc városa számára. Az új kenyeret a Zirci Országzászló Alapítvány képviseletében Máj János adta át Ottó Péter polgármesternek, aki Zirc és a térség polgárai nevében is megköszönte azt. Az új kenyérre Huszár G. Lőrinc plébános atya és Vecsey Katalin református lelkész mondott áldást, majd cserkészek és önkéntesek kínálták körbe az élet ízét.

Máj János adta át az új kenyeret Ottó Péter polgármesternek, majd annak megáldására került sor

Derzsi György színművész zenés-irodalmi összeállításával tette még emelkedettebbé az ünnepi hangulatot. Kétfelvonásos műsorában elhangzott többek között Petőfi Sándor „Magyar vagyok” című verse, újra átélhettük az „István, a király” című rockopera kortalan klasszikusait,

végezetül felhangzott a Boldogasszony Anyánk, amelyet a közönség – felállva a széksorokból – együtt énekelt a művésszel.

Derzsi György színművész elsöprő erejű éneke a Szent István téren

Méltató szavakkal folytatódott az ünnepség, a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként „Zirc Város Díszpolgára” címet vehetett át Detre Ferenc.

A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át. A méltatást kapcsolódó írásunkban olvashatják.

Detre Ferenc, városunk újdonsült díszpolgára a méltatását hallgatja a városvezetés társaságában

A középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadásával vált teljessé Zirc város államalapításra emlékező ünnepsége.

Az idei évben harminckét fiatal kiemelkedő iskolai eredményét jutalmazta az önkormányzat,

ők: Ábrahám Gábor Zoltán, Balogh Péter Dániel, Berkes Mihály, Bolla Zsófia Zorka, Buda Tekla, Finta Zsuzsanna, Földesi Benedek, Germán Jázmin, Gombor Lilla, Hamvasi Gréta Virág, Józsa Léna, Kaszás Réka, Kitzvéger Nikolett, Kokas Nóra, Kovács Blanka, Kovács Kata, Kovács Noel, Kovács Zalán, Kutasi András, Lajtafalvi Eszter, Léber Zsóka, Lingl Nóra, Nagy Beatrix, Nick Regina Lili, Palánkai Hanna Dóra, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Ruttkay-Miklián Emma, Sasvári Levente Balázs, Takács Dorka, Tátrai Nóra Hanga, Tribel András. Az ösztöndíjért járó okleveleket Ottó Péter polgármester és Hédl Evelin, az Emberi Kapcsolatok Bizottság alelnöke adta át a diákoknak.

Több mint harminc fiatalt részesített az önkormányzat ösztöndíjban az év második felére vonatkozóan


Kelemen Gábor