A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Saját sorsunk felett is küzdeni a rendelkezésünkért

Trianon azt jelenti, hogy a saját sorsunk felett is küzdenünk kell a rendelkezésért. Nem véletlen, hogy külön napot szenteltek az emlékének: június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja arról szól, hogy a magyar nemzet összes tagja összetartozik, éljen bárhol is a világon.


Dr. Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke hangsúlyozta ezt a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulójára emlékező ünnepségen, a zirci Országzászló Emlékműnél.


„A Trianont közvetlenül kiváltó ok az volt, hogy egy olyan kormányzat került hatalomra 1918 őszén Budapesten, amely elhitte a saját szómágiáját és amely leginkább a fegyveres erő felszámolásával volt elfoglalva, meg minden mással is, csak éppen nem a nemzeti érdek képviseletével. Ennek súlyos következményei lettek, és ezt nemcsak területben meg elveszített lakosságszámban mérték, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek sorsában is”

– fejtette ki az események háttérét az ünnepség szónoka.


Hozzátette azt is, 1919 nyarára úgy tűnt, nincs is olyan, hogy magyar állam. Mindössze három-négy vármegye maradt, ahol nem volt idegen megszálló katonaság.

Augusztus közepétől október 4-ig román megszállás alá került Zirc is.

Az ellenőrző veszprémi román parancsnokság utasításának megfelelően mindenféle hadianyagot, köztük a lovakat is be kellett szolgáltatniuk a zircieknek. De nemcsak a lovakat vitték: idézte Békefi Remig zirci apát beszámolóját, mely szerint az apátság épületében befészkelődött román katonák minden nap egy-két hektoliter bort fogyasztottak el, egy korabeli csendőri jelentés szerint pedig erőszakra is vetemedtek helyi lakosokkal szemben a megszállók.

Dr. Máthé Áron történész az első világháborút követő román katonai megszállás zirci vonatkozásairól is beszélt

A mai napig nincs átfogó katalógus azokról a rémtettekről, amit 1918 őszétől kezdve bő két-három éven keresztül az idegen megszállók elkövettek a magyar civilek ellen. Ha ezekkel számot vetünk, akkor a kishitű lelkekben még az is felmerülhet, esetleg mindezt megérdemeltük. Ilyen sorcsapások és egy ilyen béke, mint a trianoni, csak azt sújthatja, aki erre valamennyire rászolgált” – mondta.


Leszögezte azonban, hogy

ilyenről szó sincs, nem szabad a győztesek fejével gondolkodni, csak a saját történetünket kell mesélnünk.


Beszélt arról is, hogy szűk félévszázadon keresztül azt lehetett hallani, Trianon csak az urak dolga volt, a magyar népnek sok köze nincs hozzá. Ezzel ellentétben azonban hangsúlyozta, „Trianon mindenkit érintett”. Sorolta: a sok tízezer menekültet, akik évekig vagonokban voltak kénytelenek lakni a pályaudvarokon. Azokat a gazdákat, akiknek az egy szem disznóját, tehenét elvitték. A városokban a munkásokat, akiket megfosztottak a munkájuktól, és ha tiltakoztak, előfordult olyan is, hogy sortüzet lőttek közéjük. A vállalkozókat, akiktől elvették a piacaikat. A diákokat, akiktől elvették az iskolájukat.


Dr. Máthé Áron végül azzal zárta gondolatait, hogy június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja nem véletlen:

„minden egyes magyarul beszélő vagy akár csak magyarul érző emberrel erősebbek vagyunk. Minden magyar felelős minden magyarért”.

Zirc Városi Önkormányzat főhajtása Trianon előtt, balról jobbra: Hellebrandt Ferenc alpolgármester, Viziné dr. Horváth Judit jegyző és Ottó Péter polgármester

A beszédet követően az emlékező szervezetek elhelyezték koszorúikat az emlékmű talapzatánál.

A Trianonra történő főhajtás harangszóval és a békediktátum következményeként elcsatolt városok neveinek felsorolásával vette kezdetét dr. Kőváry György és felesége tolmácsolásában. A történelmi egyházak képviseletében Vecsey Katalin református lelkész mondott áldást. Az összetartozásunkat erősítette az Olaszfalui Szivárvány Kamarakórus dalcsokra Jakabné Kiss Éva vezetésével.

Az emlékező ünnepségen műsorvezetőként is közreműködő dr. Kőváry György és felesége az elcsatolt városok neveit sorolja

Vecsey Katalin református lelkész áldást mond a megkoszorúzott emlékműnél

Az Olaszfalui Szivárvány Kamarakórus évről évre meghittebbé teszi Zirc város trianoni megemlékezését

Az emlékezésen közreműködők csoportképe az Országzászló Emlékműnél

A főszervező Zirci Országzászló Alapítvány végül köszönetét fejezte ki azoknak, akiknek a jóvoltából megvalósulhatott a méltó emlékezés.


Kelemen Gábor