A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Rendeleteket vizsgált felül a képviselő-testület


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete több rendeletét, közöttük a lakásokra és a helyi adókra vonatkozót is felülvizsgálta novemberi rendes ülésén.


Egyrészt változás lép életbe a díjakban, másrészt beépül a kaució a piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozóan, ezért vizsgálta felül a képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletét. „A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés általa történő aláírásakor, a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául, az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni” – áll a módosított rendeletben, amely 2019. január 1-jétől lép hatályba. A szociális alapú, valamint elhelyezési kötelezettség jogcímén történő bérbeadás esetén nem kell kauciót fizetni.


A felújításra fordítandó beruházási kiadások jelentős emelkedése okán a bérleti díjakban is változás mutatkozik. Az új lakásbérleti díjak jövő évtől a következőképpen alakulnak:


Piaci alapú bérlakások havi lakbére alapterület és komfortfokozat alapján (m2/hó)

Nem társasházi

Társasházi

Összkomfortos

Komfortos

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

994 Ft

708 Ft

994 Ft

708 Ft

674 Ft

Szociális alapú bérlakások havi lakbére alapterület és komfortfokozat alapján (m2/hó)

Nem társasházi

Társasházi

Összkomfortos

Komfortos

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

504 Ft

365 Ft

504 Ft

365 Ft

350 Ft


A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét is felülvizsgálta a képviselő-testület, aminek következtében mentesülnek a telekadó fizetésétől azok az ingatlanok, amelyek a Helyi Építési Szabályzat alapján beépítésre nem szánt területen fekszenek. Az adó mértéke a beépítésre szánt területen fekvő, építési teleknek minősülő (közművesített, illetve a területen kiépített közműhálózatra köthető) telek esetén 50 Ft/m2, a beépítésre szánt területen fekvő, nem építési telek esetében 10 Ft/m2. A módosított rendelet 2019. január 1-től lép hatályba.


A Veszprém Megyei Kormányhivatal nem emelt kifogást a tervezet ellen, így megalkotásra került a köztéri művészeti alkotások és emléktáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendelet. A rendelet lényegéről, céljáról az októberi testületi ülésről szóló tudósításunkban olvashatnak.


A közszolgáltató szerződése lejárt, így pályázat került kiírásra, s kiválasztotta a képviselő-testület a vállalkozót a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre. Megállapításra kerültek a szolgáltatás díjai is. 2019. február 1-től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja lakossági ügyfelek esetén köbméterenként 100 Ft, ürítésének díja 2300 Ft. Nem lakossági ügyfelek esetén az alapdíj szintén 100 Ft, az ürítési díj 2500 Ft. A díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.Jóváhagyta a képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződést, mely évről évre megkötésre kerül hasonló feltételekkel. A Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézményben szükség esetén két fő hajléktalan elhelyezésére nyílik lehetősége városunknak.


Fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket is hozott a képviselő-testület. Megtörtént a kivitelezők kiválasztása a Kubinyi Ágoston Program 2017. évi támogatás felhasználásához, mely a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban történő fejlesztéseket célozza. Az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi Sándor utca 8. számú ingatlan, „Trosits-ház” állapota indokolja kivitelezési munkák elvégzését, melyre árajánlatokat kér be a testület. TOP projektek is napirenden szerepeltek, az óvodában történő beruházáshoz önerőt biztosít az önkormányzat, az általános iskola energetikai célú beruházásánál tervezői megbízásról született döntés.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntéseket is hozott a testület. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le 274 850 forint összegű tiszteletdíjáról, míg Sztana Éva külső bizottsági tag pedig az Erdélyi Baráti Kör Egyesület javára mondott le honoráriumáról 61 362 forint összegben.


„Mikulás-házként” üzemel decemberben a „gomba”. A képviselő-testület döntött, hogy a Rákóczi téren található volt trafik épületet a Zirc Városi Nyugdíjasklub közreműködésével történő Mikulás-rendezvények lebonyolítására a december 4-31. közötti időszakra ingyenesen haszonkölcsönbe adja a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB részére.


A képviselő-testület ülése közmeghallgatással vette kezdetét, melyen tájékoztatót hallhattunk tűzmegelőzésről, környezetvédelemről, a környezet állapotáról, majd az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok kerültek megvitatásra. A közmeghallgatás témáival kapcsolódó cikkünkben foglalkozunk.


Kelemen Gábor