A bakony fővárosa

Reguly nyomában tovább a megismerés útján!


Nagy sikerű rendezvénnyel ünnepelte Reguly Antal születésének 200. évfordulóját Zirc városa a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház főszervezésében. Sokszínű programkínálat várta az érdeklődőket a Reguly Fesztivál négy napja során, mely a néprajztudós-nyelvész születésnapján, július 11-én nyílt meg.


A „nagyon távolról, távolról, nem olyan távolról és egészen közelről érkező vendégeket” Ottó Péter polgármester köszöntötte a jeles évforduló alkalmából a Városházán.


– Reguly Antal egy virágzó, fejlődő, anyagiakban, szellemi javakban gyarapodó környezetben érkezett erre a világra. Jómódú családba született, hiszen édesapja az apátság gazdálkodását vezette, ennek következtében megadatott a lehetősége arra, hogy a tudásvágyát és a rendkívüli képességeit iskolákban pallérozza, a zirci apát támogatásával pedig lehetősége nyílt külföldi utak megtételére – mondta városunk vezetője. Hozzátette,

Zirc a történelmi, kulturális, természeti környezetében már akkor is egy rendkívül gazdag település volt, és ezt a gazdagságot szívta magába Reguly születésének a pillanatától, ez állított fel benne egyfajta szintet, elvárást, amely általában jellemző a zirci emberekre, ha egészen más területre is sodorja őket az élet.


Hangsúlyozta azt is, hogy rendkívül nagy nyitottsággal és kíváncsisággal tekintett a világra, folyamatosan benne volt a tudásnak és a megismerésnek a vágya, a megismerésnek az útja, amely gyermekként mindannyiunk életében jelen van az első pillanattól kezdődően: megtanulni a saját nyelvünket, a szokásainkat, hagyományainkat, megismerni a szűkebb és a tágabb környezetünket. Reguly Antal pályáját keretbe foglalták a könyvtárak, hiszen egy meghatározó könyvtári találkozás indította őt útnak az ismeretlenbe, s az életpályáját is könyvtárban zárta a pesti egyetemi könyvtár első őrzőjeként. Ezzel azonban nem elégedett meg, hanem vágyott arra, hogy valami eredetit alkosson.


„Az a rendkívüli ismeretanyag, amit ő sokéves utazásai során felhalmozott, összegyűjtött, olyan értéket képviselnek, amire a mai napig büszkék lehetünk. Nem véletlen, hogy az országban több iskola viseli a nevét, Zircen a múzeum mellett két iskolát is elneveztek róla”

– mondta Ottó Péter polgármester, aki azt kívánta a mai generációknak, hogy próbáljanak erre a számunkra hol ismeretlen emberre ismerősként tekinteni, és a példáját szemük előtt tartva a megismerés útját követni.


Városunk vezetője méltónak nevezte azt a programot, amelyet a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház összeállított erre az alkalomra, hiszen a teljességre törekvően vizsgálták Reguly életművét.– Amikor készültünk arra, hogy milyen hangulatban töltsük Reguly Antal 200. születésnapját, úgy képzeltük el, hogy egy nagy születésnapi mulatságot tartunk Reguly Antal tiszteletére, mintha ő is velünk lenne. Itt vannak a rokonok, ismerősök, szomszédok, barátok, különböző emberek különböző indíttatásból

– mondta dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a főszervező Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója.


Külön köszöntötte a család képviselőjét, Reguly Katalint és a Reguly Antal hagyatékát őrző intézmények képviselőit. Fontosnak tartották, hogy meghívják Reguly vendégségébe azokat a népeket, akik folyamatosan segítették a munkáját, így hát nagyon sok szeretettel köszöntötte a hanti, manysi, mari, nyenyec, udmurt vendégeket, akik üde színfoltjai lettek városunknak ezekben a napokban, népviseletüknek a közlekedők is csodájára jártak, fényképek is készültek róluk. A veszprémi és a zirci finnbarátokat is üdvözölte az ünneplők körében az igazgató.A Reguly Fesztivált, egyben a Reguly Emlékévet dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója nyitotta meg. Először is a rendezvénnyel kapcsolatban fejezte ki lelkendezését:

„Számos hasonló indíttatású programon vettem részt, és nagyon komolyan gondolom, hogy az egyik legátgondoltabb, legszebben, színvonalasabban felépített program, amely megérdemli a fesztivál kategóriát, és itt még a jó értelemben vett fesztiválfogalomra gondolok.” Hozzátette, ez a rendezvény arra is alkalmas, hogy még vonzóbbá tegye Zirc városát.


Beszélt a Reguly Múzeum és a Néprajzi Múzeum közötti tudományos együttműködésről, mindketten szereplői annak a négyéves kutatói pályázatnak, amelynek az eredményei ezen a fesztiválon is megmutatkoznak. Kiemelte, hogy a Reguly-anyagból hozzájuk került kollekció a Néprajzi Múzeum első gyűjteményi egysége, ami már csak ezért is rendkívüli értéket képvisel a számukra. A Néprajzi Múzeum Liget-projekt keretében épülő raktárbázisa megfelelő körülményeket biztosít a tárgyak megőrzésére, az új múzeumépületben készülő állandó kiállításban is helyet kapnak a Reguly által hozott tárgyak.


Szerencsésnek nevezte, hogy egyre jobban tisztul a kép Regulyról, az emberről, a kutatóról is, és ez a kép „nagyon sokféle csillogó elemből épül fel”. A kutatásaiban maximalizmusra törekedett, ezt igazolja az emberfeletti vállalkozása is, a több százezer négyzetkilométernyi terület, amit bejárt, sokszor úttalan helyeken, az időjárási viszonyoknak is kitéve, beszélgetéseinek hatása pedig évtizedekkel később is jelen volt a magyar tudományosságban.


Kiss T. István és Kiss Erky Dávid egyfelvonásos, elsöprő erejű előadása a művészet erejével ragadta meg Reguly szellemét, a Városházán a darab ősbemutatójára került sor. Az előadópáros szerzőségében készült produkciót a közönség vastapssal jutalmazta.A műsort Csaba Lilla, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa vezette, aki összekötő szövegeiben szintén megemlékezett Reguly Antalról.


Rokonok: Reguly Katalin a Reguly Antal életét, munkásságát bemutató vándorkiállítás tablói előtt


Délután tudományos előadásokkal folytatódott a program a Városházán. Klima László, az ELTE Finnugor Tanszékéről azt fejtegette előadásában, hogy mit tudhatott Reguly Antal a magyar nyelv és nép rokonságáról, mielőtt útnak indult. Csepregi Márta – szintén az ELTE Finnugor Tanszékének munkatársa – Reguly folklórgyűjtéseit ismertette a Kalevalától a hősénekekig. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter múzeumigazgató a Reguly-hagyatékról beszélt. Gulyás Zoltán, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház munkatársa Reguly Antal térképészeti munkásságát vette górcső alá, egyben bemutatta a témához kapcsolódóan a szerzőségében elkészült könyvet, melynek a tördelésében Kaszás Eszter működött közre.Az első nap programja a Rákóczi téren folytatódott. Reguly Antal szobránál egy közös koszorú került elhelyezésre, majd az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek és a vendégek virágokat helyeztek el az ünnepelt tiszteletére. Beszédet mondott dr. Babus Antal, az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének munkatársa. A műsorban zenés, énekes produkcióval közreműködtek a finnugor vendégek, Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke verset mondott városunk nagy szülöttére emlékezve.A múzeum udvarán Reguly vendégségét élvezhették az egybegyűltek a születésnapon. A kerti parti jó lehetőséget biztosított az ismeretségekre, új kapcsolatok létesítésére. Meggyulladtak a gyertyák a születésnapi tortán, később kétszáz mécses fénye ragyogta be Reguly Antal szülőházának környezetét. Két kiállítás is nyílt erre az alkalomra, az Alkotóház folyosóján a Reguly Múzeum új állandó kiállításának terveit ismerhettük meg, melyeket az XYZ Design Labor készített, a tanulmányi raktárban pedig a Művészetek Háza Veszprém Téglagyűjteményének alkalmi tárlata volt látható: olyan városokból kerültek téglák Zircre, ahol Reguly Antal megfordult az útja során.Pénteken délelőtt egy szemináriummal az „Őshonos Nyelvek Évéhez” is kapcsolódott a program, aminek következtében az esemény fővédnökségét az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága vállalta. A finnugor és szamojéd vendégek, valamint kutatói tartottak beszámolót az uráli nyelvek mai helyzetéről. Bevezetőt Sipos Mária, az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának munkatársa mondott.


Fotók: Molnár Eszter


Délután, a Rákóczi téri „korzón” felállított sátrakban játékos ismeretterjesztő programok várták az érdeklődőket. A Városházán debütáló, Reguly Antal életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás tablóit is meg lehetett tekinteni. Laczkó Péter vándorfényképész kapta lencsevégre azokat, akik meg szerették volna örökíteni a Reguly Fesztivál egy pillanatát. Nagy népszerűségnek örvendett Pátkai Ádám, a Laczkó Dezső Múzeum régészének bemutatója, a gyerekek el is sajátíthatták a leletek ásásának fortélyait a különféle szerszámok segítségével. A színpadon Zsirmik István, a zenés mesemondó Reguly útvonala mentén válogatott egy csokrot különböző népek meséiből. Este népzenei koncertek fokozták a hangulatot, felléptek a finnugor vendégek, a Banda bakonyi dallamokat játszott, majd Vastag Ricsi, a Népművészet Mesterének vezetésével fergeteges csángó táncházba torkollott a zenés, énekes mulatság.„A múzeumi mozi” délelőttől koraestig fogadta a vendégeket, akik a vásznon az uráli népek életmódjába nyerhettek bepillantást. A felújított műhelyekben a kézműves foglalkozások sem maradhattak el alkalomhoz illően, pénteken és szombaton is lehetőség nyílt az alkotásra.


Szombat délután a Mirkó királyfi című mesejátékot lehetett megtekinteni a Magyar Népmeseszínház előadásában, majd este zirci kötődéssel is rendelkező, a hazai könnyűzenei életben befutott zenekarok léptek fel a Rákóczi téri színpadon. Az Innergarden együttesben Ujvári Lehel, a Mörk nevű csapatban Szeifert Bálint lehetett ismerős a helyiek számára.


A Reguly Fesztivál zárónapján, vasárnap egy felemelő szentmise részesei lehettünk, melyet Reguly Antal emlékére celebrált Bérczi L. Bernát zirci apát a bazilikában.A négynapos program a Barátság Parkban zárult, ahol ünnepélyes keretek között került átadásra a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület által megálmodott és támogatók közreműködésével létrehozott Reguly-liget, valamint az Erdély Baráti Kör Egyesület révén kialakított Reguly Antal Emlékút. Az ünnepség zeneszó kíséretében közös énekléssel folytatódott, a távolról és a közelebbről érkező vendégek megalapozták a jó hangulatot a HolddalaNap koncertjére. A világzenei együttes természettel kapcsolatos dalok gyűjteményével örvendeztette meg a hallgatóságot. A koncert közös örömzenéléssé alakult, megkoronázva a négynapos fesztivált. Az ünnepségről bővebben kapcsolódó írásunkban olvashatnak.


Fotó: Encz Ilona


A rendezvény további képei hamarosan elérhetők lesznek a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház Facebook-oldalán.

Kelemen Gábor