A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Reguly Antal sírjához látogattak a Finnbarátok


A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület a Reguly Múzeum által meghirdetett Reguly-év keretében tisztelgő emléklátogatással felkereste a budapesti Nemzeti Sírkertben nyugvó leghíresebb zirci szülött, a néprajzkutató, nyelvész, MTA-tag Reguly Antal sírját születésének 200. évfordulója alkalmából.


Húszfős lelkes csoportunk megtisztította Reguly Antal sírját, mécsest gyújtott és elhelyezte a megemlékezés nemzeti szalagos koszorúit. Répás József, a baráti társaság elnökségi tagja két Reguly-verssel keretbe foglalt emlékbeszédet tartott. Ismertette a tudós életpályáját, iskoláit, munkásságát és örökségét. Kutatásai alapján beszámolt a Reguly család történetéről Pápától Zircen át Pozsony-Csákányig. Az eddigi (1909–2019 közötti) Reguly-megemlékezéseket csokorba szedve ismertette a jelenlevőkkel a Reguly utca elnevezéstől a Barátság parkban kialakított Reguly-ligetig. Tájékoztatott a finnugor nyelvrokonság elméletét támadó alternatív hipotézisek agressziójáról, majd a korabeli Reguly Antal nekrológgal fejezte be a méltó megemlékezést. Felhívta a figyelmet, hogy lélekben tisztelegjünk az ezzel egy időben Zircen tartandó Hősök-napi emlékezésre.


Répás József emlékezőbeszéde Reguly Antal sírjánál a Fiumei úti temetőben


Reguly Antal emlékének több zirci szervezet is adózott koszorúval, melyek elhelyezésre kerültek a látogatás alkalmával: a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület, a Zirc Városi Nyugdíjas Klub, az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász zirci csoportja, a Fidesz-KDNP helyi szervezete és Zirc Városi Önkormányzat.


Meglátogattuk a száz éve elhunyt Ady Endre sírját is és Müllerné Wenczel Rita emlékezése után Stenger Kató Ady-versével tisztelegtünk. Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából Vágovits Gizella és Bittmann Tamás emlékezett a költő sírjánál.


Megható érzés volt Nemzetünk Nagyjainak sírjainál tiszteletünket tenni: Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, a Petőfi család, Antall József, Mádl Ferenc. Ezután fakultatívan, kötetlen sírlátogatásokat folytattunk. Így felkerestünk Regulyval kapcsolatos sírokat: nővére, Reguly Julianna és sógora, Korizmics László, az Egyetemi Könyvtár korabeli igazgatója és az MTA alelnöke, dr. Toldy Ferenc, a Reguly örökségét ápoló Hunfalvy Pál és Budenz József sírját.


Felkerestük a ma már Zirchez tartozó Tündérmajor egykori „uraságai”, a Walla grófok síremlékeit is.


Reguly Antal zirciek által megkoszorúzott síremléke


Kötelességünk méltó teljesítése után szellemileg jóllakottan, a Keleti pályaudvar környékén éhségünket és szomjúságunkat kellően oldva, vonattal hazaindultunk. Útközben a sok élmény hatása alatt kavarogtak gondolataink és már a zirci vonaton közös dalolásban vezettük le a felgyülemlett mindenféle stressz-adagot. Leszálláskor hiába kérlelt a „kalauz néni”, hogy menjünk tovább Győrig, hiszen ilyen jó kedélyű társasággal, szép dalok kíséretében már régen találkozott. „Majd legközelebb!” – válaszoltuk, és egymástól elbúcsúzva, megköszönve egymásnak a tartalmas küldetést, a fáradtságtól hamarosan nyugovóra tértünk.

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület