A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Régi-új elnököt és alelnököt választott a társulás


Elnököt, alelnököt és bizottsági tagokat is választott a Zirci Járás Önkormányzati Társulásának Tanácsa a legutóbbi önkormányzati választásokat követő első ülésén.


A zirci járás tizenöt településének valamennyi polgármestere képviseltette magát az ülésen, melyet korelnökként Dombi László, Borzavár polgármestere vezetett le az elnökválasztásig.


A tanácstagok titkos szavazással döntöttek a társulási elnök és alelnök személyéről. Mindkét esetben egyhangúlag támogatták a jelölt személyét, így az elnöki tisztséget továbbra is Ottó Péter, a székhely-település, Zirc város polgármestere tölti be, és az alelnök személyét illetően sincs változás: Trieblné Stanka Renátára, Csesznek polgármesterére esett a tagok választása. A szavazások eredményét Wolf Ferenc, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette.


Ezt követően a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Pénzügyi Bizottságának tagjairól is döntött a tanács. A bizottság összetétele változatlan maradt, elnöke Nagy Attila (Csetény), alelnöke Márkus Zoltán (Bakonybél), tagja Boriszné Hanich Edit (Olaszfalu), Tóth Edina Kitti (Dudar), és Wolf Ferenc (Bakonyoszlop) delegáltja és polgármestere lett. Ottó Péter társulási tanácselnök gratulált a tagoknak a megválasztásához, s jó munkát kívánt nekik.


A Társulási Tanács egyhangúlag támogatta a Pénzügyi Bizottság valamennyi tagjának a megválasztását


A társulás a Bakonykarszt Zrt. Felügyelő Bizottságába Csényi Ildikó veszprémi lakost, Olaszfalu Községi Önkormányzat aljegyzőt javasolta delegálni Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.


A védőnői szolgáltatás körzeteinek a módosítását is támogatták a döntéshozók, annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni három települési önkormányzat, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek védőnői szolgáltatáshoz történő csatlakozási kérelmének.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulási Tanács ülését követően Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is ülésezett, egy napirendet tárgyaltak, mely az elnök és alelnök megválasztását célozta. Az óvodatársulás elnökének Ottó Pétert, a székhely-település, Zirc polgármesterét, alelnöknek Sümeginé Hegyi Ilona Adelheidet, Lókút polgármesterét választották a tagok.


Kelemen Gábor