A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Régi pompájában, megújulva várja a látogatókat


A Zirci Ciszterci Apátság által szervezett Szent Bernát főünnepe programsorozat keretében az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár megújult tereinek átadására is sor került a Barokk-teremben.


Az átadó-ünnepségen Németh Gábor könyvtárvezető köszöntötte a megjelent vendégeket.


Bérczi L. Bernát apát örömét fejezte ki, hogy egy közösségi összefogás eredményeként a könyvtár is megújulhatott. Bár lehet, hogy többen jártak már a Barokk-teremben, mégis kuriózumnak nevezte, hiszen a publikum előtt ez még nem volt nyitott.

A nagykönyvtárban még lesz egy kis restaurálási munka, és ha az is elkészül, akkor ez az apátsági szárny a többi elvégzett fejlesztéssel együtt a 19. századi pompájában tud ragyogni

– tette hozzá.

Bérczi L. Bernát apát és Németh Gábor könyvtárvezető az átadó-ünnepségen


Szóllás Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának levéltári és könyvtári főosztályvezetője elmondta, hogy a török dúlást követő újjáépítés idején kezdődött meg a mai könyvtár kialakítása és bővítése, amely régi pompáját megőrizve áll most is az olvasók szolgálatában. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy napjainkban nem csak az ősnyomtatványok és antikvák megőrzését, szolgáltatását kell biztosítani, hanem az egyre gyorsuló világ kihívásainak is meg kell felelni. Olyan kihívások ezek, amelyek a zirci műemlékkönyvtár korszerűsítését is megkövetelték. Ennek nyomán indult meg a könyvtár fejlesztése, melyet a minisztériumuk tizenöt millió forinttal támogatott. Beszélt arról is, hogy a fejlesztések figyelemmel voltak a műemlékkönyvtár egyediségére, amikor a barokk bútorzat restaurálására, az eredeti padlóburkolatok és falszín helyreállítására sor került.


Mindemellett a modern igényeknek megfelelően bővült a könyvtár informatikai rendszere és ellátottsága, és alkalmassá válik kisebb konferenciák megtartására is. „A beruházást követően a zirci műemlékkönyvtár egyaránt tud megfelelni a régi és az új igényeknek. Ódon hangulatával magában őrzi a régi korok szépségét, újszerű elemeivel egymaga jelenti a modernitást”. Bizalmát fejezte ki, hogy a könyvtárlátogatók élvezni fogják ezt a kettősséget, hiszen a könyvtár immár modern eszközökkel működő szellemiséget kínál mindenkinek.

Szóllás Péter a felújítást támogató minisztérium részéről szólt az egybegyűltekhez


– Zirc történetében, és benne a könyvtáréban a középkori kezdetek óta megfigyelhető a virágzás, a megtöretés és az újrakezdés mintázata

– emelte ki Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. Hozzátette, a huszadik század közepének rettenetes évei a szerzetesrendet, székhelyét és a könyvtárát is súlyosan megnyirbálták. A felbecsülhetetlen értékű, többek között hetven ősnyomtatványt őrző, ekkorra több mint hatvanezer kötetesre gyarapodott állomány 1953-ban az Országos Széchényi Könyvtár kezelésébe került. Tevékenységét azóta is hármas feladatrendszer szerint végzi, múzeumként, a kultúrkincsek bemutatóhelyeként, kutatóhelyként és a helytörténeti anyagok gyűjtőhelyeként funkcionál.


Hangsúlyozta, hogy ezt a feladatrendszert kell korszerűsíteniük a közeljövőben az állomány katalógusának teljes körű, részletes adattárának online közzétételével és a régi könyves anyag digitalizálásával, illeszkedve a nemzeti könyvtár, mint szolgáltató intézmény megjelenéséhez. A folytonos megújulás jegyében elsőként a hely szelleméhez és a kiváló szakembereikhez kevéssé méltó infrastrukturális feltételeket javítják.

„Az, hogy az apátság más terei mellett a műemlékkönyvtár termei és folyosója is megújulhatott és visszakaphatta régi fényét, sokak erőfeszítésének gyümölcse”

– mondta, s köszönetét fejezte ki minden közreműködőnek.

Rózsa Dávid a jövőbeni célokról is beszélt a fejlesztés ünnepélyes átadása alkalmával

Az antik bútorokkal berendezett, megújuló térbe a Misztrál Együttes kölcsönzött remek hangulatot, katolikus himnuszokat, verseket keltettek életre hangszereikkel, visszakalauzolva a közönséget az elmúlt századokba. Produkciójukat vastaps kísérte a barokk pompában.


Németh Gábor könyvtárvezető egy kis történeti áttekintést tartott, majd felmászott a létrán és az utókornak nyomot hagyva egy sok aláírással ellátott papírlapot dobott be a barokk szekrény mögé, melyen kedvenc költőjének, Faludy Györgynek a versét találhatják meg azok, akik majd egy következő felújítás alkalmával elmozdítják az antik kincseket őrző bútordarabot.

Bérczi L. Bernát apát látja el névjegyével a papírlapot, mellette Ottó Péter polgármester


Egy előadással egybekötve a sok érdekességet rejtő nagytermet is megtekintette a közönség.


Kelemen Gábor