A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Példakép diáknak és pedagógusnak


Kiemelkedő szakmai munkásságának elismeréseként a „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetést adományozta az önkormányzat Hofferné Jeskó Friderika, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa részére.


Hofferné Jeskó Friderika pedagógusi pályáját Baranya megyében kezdte, sanyarú körülmények között élő és tanuló kisdiákok megsegítésének érdekében gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátott. Előző munkahelyén, Kisbéren is elismert pedagógusnak számított. 1996. január 1-jétől kezdetben a Békefi Antal Általános Iskola nevelője, majd az összevonást követően a Reguly Antal Általános Iskola osztálytanítója volt nyugdíjazásáig.


Számtalan továbbképzésen bővítette tudását. Munkáját mindig is körültekintően végezte, az óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a lényegre törés, a gyermekekkel szemben támasztott igényesség jellemezte. Ötletes, a hagyományos és a digitális oktatást ötvöző módszereivel felkeltette a diákok érdeklődését.

Hofferné Jeskó Friderika a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel a Városházán


Többször aktívan részt vett az iskolai és az egész várost érintő rendezvények szervezésében. A kevésbé motivált gyerekeket is motiválttá tudta tenni, melynek ékes bizonyítéka az a felejthetetlen március 15-ei városi ünnepség, melyet az akkori osztályával készített. Zirc egész lakossága számára színessé, élvezetessé tette a magas színvonalon előadott „Márciusi ifjak” színdarabbal az ünnepséget. Egyik évben az Aradi vértanúk emlékére összeállított műsora is a megható, felemelő, felejthetetlen jelzőket kapta, sok polgár máig emlegeti a szép pillanatokat.


Egész tanítói pályáját végigkísérő páratlan szakmai hozzáállásával meghatározta számos tanítványának későbbi sorsát. Sokan az ő munkásságából merítettek ihletet élethivatásuk megválasztásakor, lettek szintén tanítóvá. Nemcsak kisdiákokat, hanem főiskolai hallgatókat is mentorált. Olyan normákat és értékeket vitt az oktatási módszertanába, melyek hosszútávú iránymutatást adtak a gyermekek szellemi fejlődésének. Sok éven vezetett magyar irodalmi szakkört, tanítványai kimagasló eredményeket értek el prózai- és versmondó versenyeken.


„Több mint négy évtizeden át tartó, kiváló pedagógusmunkájának középpontjában a diákok személyiségfejlesztése állt, aminek köszönhetően nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy városunk értékes, a közösségért tenni akaró polgárokkal gyarapodjon. Példás, igényes munkavégzése, humánuma, őszinte, nyílt, kollégákat, diákokat mindig tiszteletben tartó emberi magatartása követendő példaként állítható más pedagógusok elé.”


Az elismerésben részesülő személyt Burján István, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója méltatta, a kitüntetést pedig Ottó Péter polgármester és Varga Zita bizottsági elnök adta át.


Összeállította: Kelemen Gábor