A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Példaértékű munkássága tovább él az iskolákban

Megrendülten fogadta önkormányzatunk a hírt, hogy 85. életévében elhunyt Slajchó György, Zirc város Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetett polgára, a zirci általános iskola korábbi igazgatója. Búcsúztatására október 14-én került sor a zirci Felső temetőben. Ezzel az írással őrizzük emlékét.


Slajchó György két zirci oktatási intézménynek is meghatározó alakja volt, vezető szerepe és ennek hatása messze túlmutatott az iskolák falain. Pedagógusi munkáját hivatásnak tekintette, a kötelező feladatain túl folyamatosan olyan újító szakmai tevékenységeket végzett, amelyek az iskolák életében a mai napig megtalálhatóak. Sok éven át aktív részese volt Zirc város sportéletének is.

A nyugalmazott pedagógus részére a városért végzett kiemelkedően hasznos munkássága elismeréseként, megbecsülése és tisztelete jeléül 2016-ban Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott az önkormányzat.

Slajchó György kiemelkedő munkássága elismeréseként 2016-ban Pro Urbe Emlékérmet vehetett át a várostól. A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Lingl Zoltán bizottsági elnök adta át (Fotó: Önkormányzati Archívum)

Slajchó György 1957 és 1964 között lakatosként dolgozott a dudari bányaüzemben, majd a vájárképzés megszűnése és a mezőgazdasági gépszerelők képzésének beindításakor felkérést kapott a zirci 307. MÜM Ipartanuló Intézettől a tanulók gyakorlati oktatására. Szakmai ismereteket is tanított, osztályfőnöki tevékenységet látott el. A profilváltás miatt a képzés tárgyi feltételeinek megteremtése a pedagógusok aktív közreműködésével valósult meg, aminek az elősegítésére szemléltető eszközöket tervezett, készített. Az intézményben módszertani felelősként, osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként, majd 1979-től igazgatóhelyettesként irányította a szakmai munkát.

Kiemelt figyelmet szentelt a gyenge előképzettségű, hátrányos helyzetű tanulók szocializációjának segítésére, felzárkóztatásukra. Fontosnak tartotta a tanórán kívüli programok szervezését, a jó kapcsolatot a város intézményeivel.


Slajchó György két zirci oktatási intézménynek is meghatározó alakja volt

(Fotó: Családi Archívum)


1987-től tíz éven át a zirci Reguly Antal Általános Iskola igazgatója volt.

Intézményvezetőségének idején javultak az oktatási intézményben a tárgyi feltételek, infrastrukturális fejlesztések történtek – többek között ekkor adták át az új tornatermet – új oktatástechnikai eszközök kerültek bevonásra az ismeretátadás hatékonyságának érdekében. A szakmai munka megújításában, fejlesztésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett igazgatói tevékenysége alatt.


Slajchó György a munkája során mindig fontosnak tartotta, hogy kollégáiban ne beosztottakat, hanem pedagógustársakat lásson, akik együttműködő, egyenrangú partnerként vesznek részt a feladatok elvégzésében. A kölcsönös megbecsülésen, humanitáson alapuló munkakapcsolatra törekedett az iskola minden dolgozójával és az iskolával kapcsolatban álló városi és társadalmi szervezetekkel.


A Makón és Budapesten töltött diákévei alatt aktív, magas szintű sporttevékenységét Zircre költözése után is folytatta.

A Zirc-Dudari Bányász Sportegyesület labdarúgójaként szép eredményeket ért el csapatával a megyei bajnokságokban. A labdarúgást a későbbiekben hobbiként folytatta, erősítve a „tanárcsapatot”. A bányász sportegyesület elnökségi tagjaként munkálkodott Zirc sportéletének szervezésében.


Egykori igazgatójától a zirci általános iskola is búcsút vett. Az intézmény honlapján közzétett nekrológban olvashatjuk:

„Népszerű, de következetes, szigorú, a szakmáját, választott hivatását nagy alázattal, fegyelemmel művelő oktatási szakember volt. Irodájába bármikor be lehetett menni, akár gyerekekként, akár pedagógusként, akár szülőként. Mindig a megoldások érdekelték elsősorban, támogatott minden progresszív kezdeményest, de nem tűrte a lazaságot. Segített mindenben, akinek csak tudott.”

Önkormányzatunk ezúton is együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak.


Kelemen Gábor