A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A pedagógus, aki mindig meg tudott újulni


„Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Bácsiné Nyiri Éva, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető-helyettese. Az elismerő oklevél átadására Zirc város pedagógusnapi ünnepségén került sor.


Bácsiné Nyiri Éva pedagógusi pályáját 1978. szeptember 1-jén kezdte a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, ahol azóta is folyamatosan dolgozik. Rövid ideig volt a városi könyvtár gyermekkönyvtárosa, majd két hónapig napközis nevelő, ezt követően pedig több évtizeden keresztül osztálytanító. 2008. február 1-től a mai napig igazgatóhelyettes, ezen belül 2017. augusztus 1-től öt hónapon át volt megbízott igazgató.


Tanítói oklevelét 1988-ban a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán vehette át, majd 1997-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető szakvizsgát szerzett.


„Munkáját céltudatosság, körültekintés, a feladatok maradéktalan végrehajtása jellemzi. Tanítóként mindig arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereket alkalmazzon az óráin. Tanításába modern, korszerű elemeket vitt be, igyekezett megfelelni a kor követelményeinek. Sok versenyre vitte tanítványait, ahol szép eredményeket értek el. Fáradtságot nem ismerve szervezte osztályai szabadidős tevékenységeit. Tantermét, irodáját saját maga alakította ki, igényesen vigyáz a környezetére. Fontos számára a gyerekekkel, a kollégáival és a szülőkkel a nagyon jó kapcsolat kialakítása és ápolása”

– hangzott el a méltatásában.


Bácsiné Nyiri Éva pályafutása során folyamatosan képezte magát, szinte minden évben részt vett továbbképzéseken, 2014-től mesterpedagógus szaktanácsadóként is tevékenykedik, segítve ezzel a kollégák és ezen belül különösen a pályakezdő pedagógusok munkáját. Vezetői feladatai végzése során igyekezett maximálisan megfelelni, eleget tenni a különböző igényeknek, elvárásoknak, igényes, pontos munkát végezni, jó példát mutatni. Az új feladatok elől nem hátrált meg, inkább kihívásként tekintett rájuk. Mindig nyitott volt az új dolgok befogadására, fontosnak tartotta az együttgondolkodást, a csapatmunkát. Tapasztalatait szívesen megosztotta a vezetőtársakkal, a kollégákkal, arra törekedett, hogy mindenki jól érezze magát az iskolában.Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy az iskola „F” épületének felújítása során folyamatosan biztosítva legyen az oktatás. 2008 óta szervezte az alsó tagozatos tanulók részvételét a város intézményeinek rendezvényein, nagyon jó együttműködést alakított ki ezen intézmények vezetőivel, munkatársaival is. Sok tanuló ezeken az alkalmakon ismerte meg a művelődési házat, könyvtárakat, múzeumot, vagy jutott el először moziba, színházba, bábszínházba.


A szakmai kitüntetést Ottó Péter polgármester és Varga Zita, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke adta át Bácsiné Nyiri Éva részére.

Kelemen Gábor