A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Parkolási rend, Skatepark, EKF-csatlakozás


A város parkolási rendjének helyzete is napirendre került a képviselő-testület októberi rendes ülésén. Döntés született a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” programhoz való csatlakozásról és egy civil kezdeményezés támogatásáról is.


Ottó Péter polgármester a napirend előtt külön köszöntötte Viziné dr. Horváth Juditot, aki október 12-től látja el Zirc város jegyzői feladatait.


A képviselő-testület döntött a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról.

A programnak van anyagi vonzata, az önkormányzatoknak a 2021 és 2023 közötti időszakban lakosságszám arányú hozzájárulást kell fizetniük, amely Zirc – mint járásszékhely – esetében éves szinten mintegy 5 millió forintot jelent majd. Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel hosszas vita előzte meg a döntést, de a többség úgy látta, hogy a csatlakozásból többet profitálhat Zirc, mint amilyen finanszírozási kötelezettséggel az jár. Az együttműködéshez történő csatlakozással az önkormányzat a településen működő intézmények, vállalkozások és civil szervezetek előtt is megnyitja az EKF programban, illetve annak megvalósítását szolgáló pályázatokon történő részvétel lehetőségét.

Nem volt egyhangú a döntés az együttműködéshez való csatlakozásról, de a testület többsége támogatta azt


Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról is döntött a képviselő-testület, melyre a július 1. és október 8. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt volt szükség. A költségvetés főösszege 138 118 000 forinttal emelkedett, amiben jelentős szerepet játszik a közlekedésfejlesztési projekt többlettámogatása és a belügyminisztériumi pályázaton útfelújításra elnyert forrás. A költségvetés főösszege végül 3 437 404 000 forintra módosult.


A képviselő-testület arról is határozott, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően – az önkormányzat folyamatos fizetőképességének biztosítása érdekében – 100 millió forintos bankszámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető bankjával a jövő évre, amely egy biztonsági keretet nyújthat az esetlegesen felmerülő likviditási problémák megoldására.


A város több részén zsúfoltság mutatkozik parkolás szempontjából, ezért a forgalmi rend már folyamatban lévő felülvizsgálata mellett a közterületi parkolás helyzetével, rendjével is foglalkozik az önkormányzat.

Felmérésre kerül a helyi vállalkozások és közintézmények törvény által előírt és egyéb jogszabályban meghatározottak szerinti parkolási, tárolási szükséglete és annak megoldhatósága, illetve azt is megvizsgálja az önkormányzat, hogyan lehet szabályozottabbá tenni a parkolók használatát, akár időkorláthoz vagy díjfizetéshez kötve.

Bár az elmúlt öt év alatt 200 új parkolóhely létesült Zircen, a zsúfoltság jellemző a város egyes részeire

(Képünk illusztráció)


Civil összefogás indult egy Skatepark létrehozására Zircen.

A létesítmény olyan extrém sportok gyakorlására adna lehetőséget, mint a görkorcsolya, gördeszka, bmx vagy a roller. Az önkormányzat a kezdeményezés mellé állt, egyrészt biztosítja a tulajdonában lévő, a sporttelep és a szakképző iskola tornacsarnoka melletti területet, másrészt pedig a képviselő-testület szándékában áll felvállalni a létesítmény terveztetésének költségeit.


„Zirc csodálatos értékek tárháza, és ezek megőrzése közös érdekünk”

– áll abban az előterjesztésben, amely épített örökségünk kérdésével foglalkozik. Ezen napirend keretében a képviselő-testület – a benyújtott kérelemre – kifejezte előzetes egyetértését a több mint kétszáz évvel ezelőtt épült Kertész utca 7. szám alatti lakóház előzetes helyi védelem alá történő helyezéséről. A testület arról is döntött, hogy a Kossuth utca 9. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos döntését továbbra is fenntartja, és tudomásul vette azt is, hogy a korábban szintén kezdeményezett Damjanich utca 13. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezésére már nincs lehetőség, mivel az időközben műemléki védettséget kapott.


A „Zirc, Zöld város a Magas-Bakonyban” elnevezésű, két fő projektelemből álló beruházás építési munkáira indított nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése is megtörtént. A termelői piac ajánlati rész vonatkozásában eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület az eljárást, az apátság előtti térrész esetében viszont eredményesnek és a közbeszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő Colas Út Építőipari Zrt-t nevezte meg. Kiválasztásra került a vállalkozás az önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési tevékenységének ellátására is.


Bár több kérelem is érkezett az önkormányzathoz a tulajdonában lévő egyes mezőgazdasági területek megvásárlására, illetve haszonbérletére vonatkozóan, a képviselő-testület a településrendezési eszközök folyamatban lévő felülvizsgálatát, illetve az azzal kapcsolatos változtatási tilalomról szóló rendeletet is figyelembe véve, a területek továbbra is bérmunkaszerződés keretében történő megműveléséről hozott döntést.

A képviselő-testület teljes létszámmal jelen volt az ülésen – Ottó Péter polgármester mellett Viziné dr. Horváth Judit, Zirc város új jegyzője


Több előterjesztést is tárgyalt a képviselő-testület a Zirc I. számú fogorvosi körzettel kapcsolatban, a feladatot ellátó fogorvos személyében történt változással összefüggésben.


A Pell Rudolf Zircért Alapítvány székhelyváltoztatásra irányuló kérelmét is támogatta a képviselő-testület, melynek megfelelően az önkormányzati tulajdonban lévő Március 15. tér 1. szám alatti ingatlan lesz az alapítvány új székhelye a szintén önkormányzati tulajdont képező Reguly utca 3. helyett. A Zirci Zeneiskoláért Alapítványnak egy korábbi önkormányzati támogatás felhasználásának, illetve azzal történő elszámolásának határidejére vonatkozó kérelmét is támogatta a testület.


A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal közbiztonsági referense által elkészített városi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció is elfogadásra került a 2020–2024. évekre vonatkozóan. A koncepcióhoz iránymutatást és adatokat a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrse szolgáltatott. A korábbi terv hatályának lejártával volt szükség az új bűnmegelőzési koncepció elkészítésére.


A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház bérfejlesztésre irányuló kérelme is napirendre került, melyet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának november 1-től munkaszerződéses jogviszonnyá történő átalakulásához kapcsolódóan fogalmaztak meg. A képviselő-testület tudomásul vette a kérelmet, és arról döntött, hogy azonos elvek mentén, összönkormányzati szinten vizsgálja meg a bérfejlesztés lehetőségét.


Kelemen Gábor