A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Pályázatok, beszámolók, menetrend-módosítás


Pályázatot írt ki az önkormányzat a helyi civil szervezetek, közösségek, egyesületek támogatására. Többek között erről is döntött a képviselő-testület májusi rendes ülésén.


Napirend előtti felszólalásában Vörös Kálmán képviselő – a közösségi médiákból is érkező visszhangokra hivatkozva – a zajkibocsátással kapcsolatos helyi rendelet betartását kérte az állampolgároktól. Sümegi Attila jegyző ehhez kapcsolódó tájékoztatásában elmondta, a hétköznapokra vonatkozóan nincsen korlátozva az időtartam a jelentős zajhatással járó tevékenységgel kapcsolatban, hétvégén viszont igen. Szombaton reggel nyolc órától este nyolc óráig lehet ilyen jellegű tevékenységet végezni, míg vasárnap csak délig van erre lehetőség.


Külsős bizottsági tag megválasztásával kezdődött a képviselő-testület napirendje. Németh Gábor, az Emberi Kapcsolatok Bizottságának tagja 2018. április 27-én lemondott külsős bizottsági tagságáról, helyére Dékány Árpád zirci lakost választotta meg a testület a bizottság nem képviselő tagjának, aki ezt követően le is tette az esküt.


Dékány Árpád, az Emberi Kapcsolatok Bizottság új külsős tagjának eskütétele


Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozatot, és megalkotásra került a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet is.


A civil szervezetek, közösségek, egyesületek támogatására 3 000 000 forintot szabadít fel az önkormányzat a Civil Támogatási Alapból. A pályázatok beadási határideje június 15-e, a civilek működési célokra, programok megvalósítására pályázhatnak maximum 200 000 forintig. A részletes pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok ITT érhetők el.


A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat is kiírásra került a második félévre vonatkozóan. A pályázatot június 21-ig nyújthatják be az állandó zirci lakosú középiskolás diákok, akik legalább 4,70-es tanulmányi átlaggal rendelkeznek. A feltételrendszer nem változott.


A Rákóczi téri, volt zöldséges épület bérbeadására is pályázat kerül kiírásra – döntött a testület. Az önkormányzat a közelmúltban vásárolta meg az épületet, miután felajánlotta azt a tulajdonos az itt folytatott kereskedelmi tevékenység megszüntetését követően.


Beszámolók hosszú sorát hagyta jóvá a képviselő-testület. Elfogadásra került a számadás a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetésével összefüggő 2017-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről. A „Beszámoló Zirc város helyi közlekedéséről 2017. május 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan” címet viselő előterjesztést következő rendes ülésére napolta el a testület. Jóváhagyták a képviselők a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és Zirc Város kerékpárforgalmi hálózati tervének az elfogadására is sor került.Megtörtént a véleményezése az önkormányzat által nyújtott, tavalyi évben elszámolt támogatások felhasználásáról szóló szakmai beszámolóknak, és határozatban ismerte el az önkormányzat a városban működő civil és gazdasági szervezetek sokoldalú tevékenységét, melyet Ottó Péter polgármester ismertetett:

„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Zirc városban élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a civil és gazdálkodó szervezetek önkormányzati feladatok megvalósítása, a település fejlesztése, szépítése, az arra rászorulók, hátrányos helyzetűek támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése, a város jó hírnevének, turizmusának erősítése érdekében 2017. évben végzett áldozatos és önzetlen tevékenységéért.”

Június 15-től változik a helyi járat menetrendje, ennek megfelelően módosította a képviselő-testület az üzemeltető „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-vel a helyi közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződést. A megváltozott menetrendről a lakosságot tájékoztatja az üzemeltető társaság. A helyi járat működésével kapcsolatban előadást is hallhattunk-láthattunk, melyben ismertették az empirikus úton szerzett adatokat és a lakosság által megfogalmazott igényeket. A menetrend változásának szükségét külső szakember bevonásával erre a kutatásra alapozta a társaság.


A képviselő-testület által egyhangúlag kerültek elfogadásra a menetrend-módosítási javaslatok


A testület arról is döntött, hogy az idei évben újra megszervezi az Önkormányzati Nyári Napközis Tábort a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1-4. osztályába járó gyermekek részére, biztonságos elhelyezésük és napközbeni ellátásuk érdekében a nyári tanítási szünet idejére. A tábor lebonyolításával ezúttal is közművelődési intézményét, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t bízta meg az önkormányzat, helyszínként pedig az intézmény telephelyét, a Művelődési Házat jelölte ki. A szülők bővebb tájékoztatást az iskolán keresztül kapnak majd a táborral kapcsolatban. A heti turnusok indítását létszámokhoz köti az önkormányzat, melyhez minimum öt fő szükséges.


Döntés született a rekortán burkolatú kézilabdapálya körbekerítéséről is. Az új létesítmény a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően valósul meg a gimnázium mögötti aszfaltos pályán. A kivitelezés körébe nem tartozik a körbekerítés, ugyanakkor vagyonvédelmi szempontból célszerűnek látja ezt önerőből megvalósítani a város. A kézilabdapálya a teniszpályáig lesz körbekerítve, bejárata pedig az általános iskola felől lesz.


Tárgyalta a képviselő-testület az Örömélet Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmét is, amely a tulajdonát képező kiépített Kukoricaföldek feletti területen Tündér-major irányába új építési telkek kialakítását és közművesítését szeretné megvalósítani. Az önkormányzat hozzájárulását az új utak kiépítésével kapcsolatban kérték, amely azonban költségvetési helyzetére való tekintettel nem tudja vállalni ennek finanszírozását, olyan tartalmú megállapodás viszont megkötésre kerülhet, melyben a kérelmező alapítvány vállalja, hogy saját költségén megvalósítja a fejlesztést. Erről született döntés, és a képviselő-testület azon szándékát is kifejezte, hogy szabályozni kívánja a kiszolgáló utak kiépítésének kötelezettségét és annak teherviselési szabályait helyi rendeletében.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozott támogatási döntések is születtek a képviselő-testület ülésén. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesületet támogatja 274 850 forint összegben, Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagja szintén az Erdélyi Baráti Kör részére mondott le 61 362 forint összegű tiszteletdíjáról. Boros Dénes, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára ajánlotta fel honoráriumát 184 673 forint összegben.


Kelemen Gábor