A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Pályázati felhívás, mint az új ipari park mágnese


Munkaterv szerinti rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen többek között döntés született egy pályázati felhívás közzétételéről a vállalkozások zirci ipari parkba történő vonzása érdekében. Parkoló létesül a kórház környékén, a Rákóczi téren okos zebra segíti majd a biztonságosabb gyalogátkelést.


Folyamatban van az iparterület kialakítása, annak infrastrukturális fejlesztésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület, nyertesének pedig a STRABAG Generálépítő Kft-t nevezte meg. Egy másik napirend keretében arról született döntés, hogy az önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja, hogy felmérje a vállalkozások körében a zirci ipari parkba történő betelepülési igényeket. A felhívás több fórumon is közzétételre kerül, a pályázatokat különböző szempontok szerint értékelik majd.


Biztonságossá teszi az önkormányzat a 82-es főutat keresztező, a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” projekt keretében áthelyezett, jelentős forgalmat lebonyolító gyalogátkelőhelyet.

Úgynevezett „okos zebra” telepítéséről született döntés, a gyalogátkelő két oldalán két-két oszlop kerül elhelyezésre, melyeknek a forgalom felőli oldalára helyezett sárga villogók csak abban az esetben jeleznek az autósoknak, ha valós gyalogos átkelési igény van. A tapasztalatok függvényében elképzelhető, hogy pályázati lehetőségekkel élve a város más gyalogátkelőhelyeinél is alkalmazza majd ezt a biztonsági megoldást a képviselő-testület.

A rendkívül ingergazdag környezetben újabb eszközzel hívja fel a figyelmet az önkormányzat a gyalogos forgalomra, „okos zebra” kerül telepítésre a Rákóczi téren, az áthelyezett gyalogátkelőhelyhez


A város közúthálózatának forgalomtechnikai szabályozásával, új intézkedések bevezetésével korábbi üléseken foglalkozott a képviselő-testület, és most újabb döntések születtek ehhez kapcsolódóan.

A kórház környékén, a Béke utca – József Attila utca felől érkező, menetirány szerinti – bal oldalán gépjárműparkolásra alkalmas terület kerül kialakításra, és miután ez elkészült, az ezen a szakaszon korábban elrendelt „Megállni Tilos” korlátozás megszűnik. Lakossági beadvány érkezett a Fáy András utca 6-8-10. számú ingatlanok mögött gépjármű-várakozóhelyek kialakítására. Ezt abban az esetben támogatja az önkormányzat, ha az érintett lakóközösség (nemcsak a gépjármű-tulajdonosok) többsége támogatja. Az igényfelmérést egy költségbecslés fogja megelőzni, melyből kiderül az is, hogy milyen anyagi hozzájárulás szükséges a gépkocsi-tulajdonosok részéről az esetleges fejlesztés megvalósításához.


Mint az ismert, Akli városrész szennyvízkezelésének kiépítésére az önkormányzat 122 millió forintos pályázati támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Program keretében, amely mellé 58 millió forint önerőt biztosított. A képviselő-testület döntött, hogy az ingatlantulajdonosoknak közművesítési hozzájárulást kell fizetniük, ahogy az a város más részein korábban megvalósított közműfejlesztések esetén is történt. Az önkormányzat ehhez különböző kedvezményeket biztosít, a részletekről az érintettek levél formájában kaptak tájékoztatást.


Az Alkotmány utca 14. szám alatti Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésére indított eljárásra érkezett ajánlatok is elbírálásra kerültek, a kivitelezési munkák elvégzésével a Vízesés Kft-t bízza meg a testület. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézménye tíz millió forintos pályázati támogatást nyert el a fejlesztés megvalósítására, melyhez a szükséges önerőt – három és fél millió forintot – az önkormányzat biztosítja.

A képviselő-testület teljes létszámmal jelen volt az ülésen, közel harminc napirendet tárgyaltak


Az önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési tevékenységének ellátására – a 2021. november 1. és 2022. március 31. közötti időszakra – kiírt ajánlattételi felhívást is eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület, nyertesének pedig a korábbi szolgáltatót, a legkedvezőbb ajánlatot tevő DJP Combi Kft-t nevezte meg.


Beérkezett pályázat hiányában eredménytelennek bizonyult az autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épület üzemeltetésére kiírt pályázati eljárás és új pályázat kerül kiírásra. A Rákóczi téren található, „kivett bemutatóterem” megnevezésű, korábbi nyilvános WC hasznosítására kiírt ötletpályázatra is mindösszesen egy pályázat érkezett, ezért ezt a kiírást is eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület, ugyanakkor a munkát, ráfordított időt elismerve és megköszönve úgy döntött, hogy jelképes pénzjutalomban részesíti a pályázót.


TOP-projektekkel kapcsolatos döntések is születtek.

A Győr-Veszprém vasútvonal szelvényében, az újonnan kialakított Zirc-Kardosrét hivatásforgalmi kerékpárút mentén található gyalogos átkelőhely megvilágításának kiépítését célzó beszerzési eljárást eredményesnek minősítette a képviselő-testület, nyertesének a VILATTI-TECH Kft-t nevezte meg. A pályázati úton beszerzett hat darab buszváró telepítési munkáinak elvégzésével pedig a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-t bízták meg a döntéshozók.


Koncepció készült az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanokról, amely bemutatja az ingatlanok jelenlegi hasznosítási módját, illetve meghatározza azon kisebb méretű ingatlanok körét, amelyeket értékesíteni kíván az önkormányzat.


Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének főösszege több mint százmillió forinttal emelkedett. A módosított költségvetést – mely 2 545 655 150 forintban rögzült – elfogadta a képviselő-testület. Az előző évi pénzmaradvány előirányzatosításával a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése is emelkedett, így az 233 048 015 forintban rögzült.


Kiegészítette egy korábbi döntését a képviselő-testület, így a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház belépőjegyeinek jóváhagyásáról szóló korábbi határozat akkor léphet életbe, ha a jogszabályok lehetővé teszik a díjemelést, valamint új díj bevezetését.


Elfogadásra került a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa módosított társulási megállapodása. A módosításra azért volt szükség, mert Bakonyszentkirály és Csesznek Községi Önkormányzatok 2022. január 1-től kezdeményezik a fogyatékos személyek nappali ellátása és a támogató szolgálat társulás keretein belül történő ellátását.


Több tájékoztatót is tárgyalt a képviselő-testület. Tudomásulvételre került a Zirc városban 2020-2021-ben megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztésekről szóló tájékoztató, a fogászati alapellátás helyzetéről, valamint az iskolaorvosi ellátás 2021/2022. tanévtől történő megvalósításáról szóló tájékoztatás. Ez utóbbi feladatellátásban nincs változás, az I. számú fogorvosi körzetben pedig október 1-jétől dr. Szabó Eszter látja el a fogorvosi feladatokat.


Kelemen Gábor