A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Pályázat gazdaságfejlesztésre és útfelújításra


A helyi gazdaság fejlesztésére és újabb utcák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról döntött Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülésén. Egy nyilatkozat is elfogadásra került a Zirc és Olaszfalu között tervezett kerékpárút kapcsán.


A TOP-PLUSZ program felhívásaira három pályázatot már benyújtott az önkormányzat – ebből egy már támogatást nyert –, s most a második körben újabb pályázatok benyújtásáról döntött a képviselő-testület:

az egyik a helyi gazdaság fejlesztését célozza, a szintén fejlesztés alatt álló iparterületen a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. számára egy új telephely kialakítását tervezi az önkormányzat. A projekt célja továbbá, hogy a gazdasági társaság olyan helyzetbe kerüljön, mely alkalmassá teszi a Zirci Ipari Park működtetésére is. A másik benyújtandó pályázat tárgya belterületi utak felújítása, mely érintené a városrészeket is.

Újabb pályázatok benyújtásáról döntött a képviselő-testület rendkívüli ülésén


Egy nyilatkozat is elfogadásra került a Veszprém Megyei Önkormányzat által terveztetett térségi jelentőségű kerékpárutak Zirc és Olaszfalu közötti szakaszának városunkat érintő részére vonatkozóan. A helyi önkormányzat a tervezés folyamatában megfogalmazott, a városközpontot elkerülő alternatív nyomvonal-javaslatát nem tartják elfogadhatónak – amit a képviselő-testület tudomásul vett –, ugyanakkor a városközponton áthaladó nyomvonal-tervezettel kapcsolatos észrevételeit az önkormányzat továbbra is fenntartja, és

a közlekedésbiztonsági szempontból problémásnak tűnő helyzetek megoldását kérte a tervezés további folyamatában.


A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelmét is támogatták a döntéshozók, résztulajdonosi hozzájárulásukat adva egy pályázat benyújtásához, amely a villamoshálózat fejlesztését és a padozat felújítását célozza.


Kelemen Gábor