A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Öt utcában fejlesztik az ivóvíz-hálózatot Zircen

Jelentős pályázati támogatással és önkormányzati hozzájárulással veszi kezdetét hamarosan az ivóvíz-hálózat rekonstrukcióját célzó beruházás városunkban, mely öt utcát érint. A működőképesség megőrzése érdekében a víziközművagyon állami tulajdonba kerül. Munkaterv szerinti ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.


A napirend előtt sor került az középiskolai tanulmányi ösztöndíjért járó oklevelek átadására annak a két diáknak, akik akadályoztatásuk miatt nem tudtak jelen lenni a városi ünnepségen.


A képviselő-testület hosszas folyamatot követően döntést hozott a víziközművagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról.

A rezsiköltségek drasztikus emelkedése okán, a Bakonykarszt Zrt. működőképességének megőrzése érdekében volt szükség erre a lépésre az önkormányzat részéről. Az integrációs programban történő részvétel szándékát már korábban kifejtették a döntéshozók.


A képviselő-testület megerősítette, hogy biztosítja a szükséges mintegy hatvan millió forintos önerőt a Bakonykarszt Zrt. konzorciumvezetésével, 1,1 milliárd forintos pályázati támogatással megvalósuló, a víziközmű-hálózatok rekonstrukcióját célzó beruházáshoz. A városunkra eső projektrész nagyságrendileg 200 millió forint. Kaszás Béla városüzemeltetési osztályvezető napirendhez kapcsolódó tájékoztatásában elmondta,

a fejlesztés Zircen öt utcát, a Deák Ferenc, Kálvária, Damjanich, a Hóvirág és a Ciklámen utcákat érinti. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezési munkálatok várhatóan a Kálvária utcában kezdődnek. A beruházás idén befejeződik.

A munkaterv úgy alakult, hogy éppen a Víz Világnapján hozott a képviselő-testület a víziközművel kapcsolatos döntéseket

Zirc Városi Önkormányzat számára 141 732 200 forintos támogatást ítéltek meg a TOP Plusz pályázati felhívás keretében a „Az évezred nyomában A-tól Zircig” című projekt megvalósítására, mely

a Királyi udvarház látogathatóvá tételét és a Bakonyi Panteon kialakítását célozza a Rákóczi tér apátság előtti térrészén, továbbá egy interaktív kiállítás létrejöttét a Reguly Múzeumban a fejlesztés helyszíneihez kapcsolódóan.

A tervezetthez képest ez az ÁFA összegével csökkentett támogatást jelent, ezért a képviselő-testület döntése kellett a szükséges saját forrás biztosítása mellett a támogatási szerződés megkötéséhez.


Az önkormányzat által fenntartott kulturális intézményekkel kapcsolatban személyi döntések meghozatalára is sor került. A képviselő-testület korábban pályázatot írt ki a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói feladatainak ellátására. Április hónapra továbbra is Bieberné Réz Ágnest bízta meg a testület az igazgatói feladatok ellátásával. Horváth Norbert, A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkavállalójának igazgató-helyettesi megbízásával és Marton Károly, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház munkavállalójának igazgató-helyettesi megbízásával egyetértésüket fejeztek ki a döntéshozók.


A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB könyvtár intézményi egysége 2022. évi szakmai beszámolóját és az idei évre vonatkozó munkatervét elfogadta a képviselő-testület.


Kimutatás készült az önkormányzati intézmények energiafogyasztásával kapcsolatban, amiből kiderült, hogy

az energiaválsággal összefüggésben elrendelt intézkedési tervnek köszönhetően az összes intézményben határozott fogyasztáscsökkenés tapasztalható az elmúlt két év azonos időszakaihoz képest. A képviselő-testület hozzájárulását adta a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB kérelméhez, így az intézmény már április 17-én újrakezdheti a régi rend szerinti működését.

A rövidtávú intézkedésekről szóló beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.


Tárgyalták azt az előterjesztést is, amely bemutatta, hogy az egyes intézmények háza táján milyen érdemi intézkedések történtek a közép- és hosszútávú energiagazdálkodással kapcsolatban. Ottó Péter polgármester hangsúlyozta, hogy

a pályázati úton elvégzett fejlesztésekkel jelentős megtakarítást ért el a város, ugyanakkor vannak még olyan intézmények, épületek, amelyeknek a fejlesztését szintén szem előtt kell tartani, fontos továbbá ezen a téren a meglévő dokumentumok felülvizsgálata.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa április 1-től meghatározta a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjait az általa fenntartott intézményben, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület is egyetértését fejezte ki, ennek megfelelően módosítva rendeletét.


A SZÍN ÉS VONAL Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány kérelmét is támogatta a képviselő-testület, s döntött, hogy a Civil Támogatási Alapból 500 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti az alapítványt a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola 2023. évi működésének céljából.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntés is született. Dékány Árpád Sixtus külső bizottsági tag a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság működésének javára ajánlotta fel a teljes 2023-as évben és a jövő év első hónapjában folyósítandó honoráriumát, összességében 524 770 forintot.


Tulajdonos önkormányzatként foglalt állást és fejezte ki egyetértését a képviselő-testület a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban. A fenntartó Veszprémi Tankerületi Központ kezdeményezésére a Köztársaság utcai feladatellátási helyen a maximális tanulólétszám az általános iskolai nevelés esetében húsz fővel emelkedik.


Kelemen Gábor