A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Ösztöndíjpályázat, napközis tábor, beruházások


Kiírta középiskolásoknak szóló ösztöndíjpályázatát az önkormányzat és az idei évben is megszervezi a nyári napközis tábort alsó tagozatos diákok számára. Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is születtek.


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján a polgármester gyakorolja, így a képviselő-testület összehívására március 11. napja óta nincs lehetőség. Ottó Péter polgármester a szükséges döntéseket a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.


Zirc Városi Önkormányzat a Zirc városban állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az általános iskola 1-4. osztályába járó gyermekek részére, a gyermekek biztonságos elhelyezése és napközbeni ellátása érdekében a nyári tanítási szünet idejére, a június 29. és augusztus 31. közötti időszakra „Önkormányzati Nyári Napközis Tábor”-t szervez. Az ellátás egy főre eső napi díja 1500 forintban került meghatározásra, úgy, hogy a jelentkezés szerinti teljes időtartamra eső térítési díj összegét június 25-ig meg kell fizetni. Húsz napnál nagyobb igény esetén fizetési könnyítés kérhető, ebben az esetben gyermekenként a 20 napi ellátás térítési díját június 25-ig, a fennmaradó részt július 15-ig kell megfizetni. A díj nem tartalmazza a lebonyolító intézmények által szervezett programokon felmerülő költségeket, ezeket a gyermek törvényes képviselőjének kell megfizetnie. A tábort a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB bonyolítja le, a helyszín pedig az Alkotmány utcai Művelődési Ház lesz. A részletes tájékoztató és a kapcsolódó dokumentumok ITT érhetők el


A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat második félévi kiírásáról is döntött Zirc város polgármestere. A pályázati kiírás azóta közzétételre került, június 19-ig adhatják be pályázatukat az állandó zirci lakosú, középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanuló diákok, akik a legutóbbi félévben legalább 4,70-es tanulmányi átlagot produkáltak.


Elfogadásra került a város 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló, amely megküldésre kerül a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.


Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is születtek, így elbírálásra kerültek az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” projekt keretében a kivitelezésre beérkezett ajánlatok és kiválasztásra került a vállalkozás a Kossuth utcát és Köztársaság utcát érintő járdafelújításra. A műszaki ellenőrzési feladatokra is kiválasztotta a vállalkozót az önkormányzat. Egy másik projekt, az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása keretében a Köztársaság utca 3. szám alatti konyha napelemes rendszerének telepítésére is kiválasztásra került a vállalkozás a beérkezett ajánlatok elbírálását követően.


A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt esetében a városközponti parkoló kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során közbenső döntés született a beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás előírt igazolások benyújtására vonatkozó felkéréséről.


Zirc város polgármestere a „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetés adományozásáról is döntött. Az idei évben három pedagógus részesült az elismerésben: Hofferné Jeskó Friderika, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa, Fátyol Ella ötvösművész, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára és Holecz Tibor József, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiumának történelem szakos tanára.


Kelemen Gábor