A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Orvosi ügyelet, költségvetés, térítési díjakRendkívüli ülést tartott a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa.A napirend részét képezte a „Központi orvosi ügyelet ellátása a zirci járásban” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak az értékelése. A beérkezett ajánlat figyelembevételével a tagönkormányzatoknak előzetesen nyilatkozniuk kellett a feladatellátás lakosságszám-arányos finanszírozásáról, annak az egyes településekre jutó összegének vállalásáról.


A Társulás Közbeszerzési Bírálóbizottságának javaslata alapján a beérkezett ajánlat érvényesnek minősíthető, érdemi lezáró döntést azonban később hoz a társulási tanács: úgy határoztak, hogy


felkérik az ajánlattevőt ajánlatának 180 napig történő fenntartására.

Konkrét jogszabály ugyan még nem született róla, de hírértesülések szerint többek között a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakítása várható a jövő évtől, a döntés meghozatalánál ezt is mérlegelték a tanácstagok.

Egyhangú döntést hozott a társulási tanács az orvosi ügyelet külső szolgáltató általi ellátására kiírt nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban – az ülésen részt vett dr. Palicsek Zoltán ügyeletvezető orvos is

Az önkormányzati társulás által fenntartott intézmény, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások önköltségének meghatározására és az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára is sor került.


Az új díjak szeptember 1-től lépnek életbe.

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására is sor került. Ennek oka nagy részben az állami támogatásokkal, illetve az elmúlt évi pénzmaradvány előirányzatosításával kapcsolatos. A társulás összevont költségvetési főösszege 19 604 956 forinttal került megemelésre, így az 274 065 543 forintban rögzült.


A Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is rendkívüli ülést tartott.

Hasonlóan az önkormányzati társuláshoz, az óvodatársulás esetében is szükség volt az idei költségvetésről szóló határozat módosítására. A Zirc és Lókút Óvodatársulás összevont költségvetési főösszege 16 676 687 forinttal került megemelésre, így az 312 335 680 forintban rögzült.


Kelemen Gábor