A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Online oktatás, írásbeli érettségi, virtuális ballagás


A középiskolákban május 10-ig továbbra is online oktatás van érvényben. Közeleg az érettségi, a ballagó diákokat a ballagás napján ismét virtuálisan tudják csak elbúcsúztatni. Körképünk második részében a zirci középiskolák vezetőit kérdeztük.


– Most már lassan fél éve, hogy a középiskoláknak át kellett állniuk az online oktatásra. Könnyebb volt-e megszervezni a tavaszi tapasztalatok tükrében a távoktatást, és hogyan értékeli a tantermi oktatás november eleji felfüggesztése óta eltelt időszakot?

Horváth Attila igazgató, PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma: – A digitális munkarendre történő átállásunk zökkenőmentesnek mondható, hiszen már volt tapasztalatunk is, illetve volt bő két hónapunk rákészülni. A tavalyi digitális osztálytermek többségét tovább lehetett vinni, a belépő 9. évfolyamosoknál pedig létrehozták oktatóink a kurzusaikat. A digitális munkarend véleményem szerint még az elméleti tantárgyak esetében sem tudja száz százalékban kiváltani a személyes találkozáson alapuló oktatást, de rengeteg tapasztalatot szereztünk (tanulók és oktatók is), melyet a későbbiekben is kamatoztatni tudunk.

Balázsné Györek Zsuzsanna, igazgató III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és AMI: – A tavaszi tapasztalatok után az idei tanévet már egy intézményi protokollal kezdtük, amibe beépítettük a hasznos tapasztalatokat, azokat a területeket, melyekre a tavaszi „első menet” világított rá. Szabályoztuk a platformokat, a kötelező kontaktórák számát, a hiányzások beírását/igazolását. Mi már tavasszal is egységesen a GoogleClass platformot használtuk, ettől ebben a tanévben sem tértünk el. A kontaktórák három fajta felületen zajlottak. A tanulók és a tanárok is egyre enerváltabban végzik az online feladataikat. Mindkét fél részéről elmondható: aki lelkiismeretesen végzi a dolgát, az online módon is ugyanígy áll a feladataihoz, aki viszont hajlamos volt a jelenléti oktatás alatt is megfeledkezni a feladatairól, az az online tanítás/tanulás alkalmával teljesen leszakadt, munkája értékelhetetlenné vált. Ezeket a tanulókat (szerencsére csak nagyon kevesen voltak) is próbáltuk elérni valamilyen módon.


– A gyakorlati oktatás megvalósítása hogyan történik az online térben?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – A gyakorlati oktatás online módon addig működött hatékonyan, míg a szakmai feladatokat meg lehetett oldani otthoni körülmények között. Minden szakmát oktató tanár úgy alakította a tanmeneteit, hogy ez megvalósulhasson. A szakmai igényességet elősegítette az online módon átadható elméleti anyag mennyisége, ezen a téren talán előrébb is tartunk az elvártnál. 2021. január 4-től iskolánkban az egészségügyi előírások teljes betartásával a szakmai gyakorlati órákat jelenléti formában tartottuk meg órarendünk módosításával és a közismereti tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével.

Horváth Attila: – A legnagyobb nehézség a gyakorlati oktatás területén jelentkezett. Bár március 8-ig tanulóink kiscsoportokban (max. 10 fő) részt vehettek gyakorlati foglalkozásokon (mind külső, mind belső képzőhelyen), addig március 8-tól ez sem volt lehetséges. A gyakorlati oktatást is kénytelenek voltunk áthelyezni a digitális világba. Természetesen nem elvárható, hogy minden tanulónak, családnak legyen otthon minden szükséges eszköz a szakma gyakorlásához, ezért jellemzően projektfeladatokat, műveletterveket, rajzokat kellett készíteniük, értelmezniük. Gyakorolhatták a jegyzőkönyvek készítését, kitöltését.


– Ha csak ebben a tanévben bő egy hónapra is, de május 10-én visszatérhetnek pedagógusok, diákok az intézménybe. Várják már a tantermi oktatás újraindulását?

Horváth Attila: – Mindenki nagyon várja már, hogy a járványhelyzet lehetővé tegye a visszatérést. A szorgalmi időszak végén a 9. évfolyamos szakképzős iskolásokra pedig még vár az ágazati alapvizsgájuk, melyre a felkészülést nagyban segítené a jelenléti oktatás.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Személy szerint én nagyon várom, hogy újra együtt legyünk tanulóinkkal, mert a tanítás/tanulás így a leghatékonyabb. Viszont tapasztalatom szerint a diákok már nem szeretnének visszajönni ebben a tanévben, aminek valószínűleg pszichológiai háttere van.


– A főszabály szerint az érettségin idén csak írásbeli vizsgák lesznek, gyakorlati és szóbeli vizsgák jellemzően nem. Mikor kerül sor intézményükben az érettségire és hogyan készülnek rá? Milyen óvintézkedéseket alkalmaznak majd a vizsgák idején?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – A központi utasításoknak megfelelően szervezzük az érettségi vizsgákat, lassan már rutint szerzünk ebben, hiszen túl vagyunk már a központi felvételin és a művészeti alkalmassági vizsgán is. Az egészségügyi óvintézkedések maximális betartására törekszünk. Az írásbeli érettségik május 3-20-ig fognak tartani iskolánkban. A tanárok felügyeleti beosztását összeállítottuk. A vizsgatermekben a maximális főt 10-re korlátoztuk. Az ültetésnél vigyázunk a 1,5 méter betartására. Az épületbe való bemenetel előtt ellenőrizzük a vizsgázók testhőmérsékletét. Biztosítjuk a kézfertőtlenítőt termenként, folyosónként. Vigyázunk, hogy ne jöjjön létre csoportosulás. Kötelező a maszk viselése az iskola területén (kivéve az írásbeli érettségizőknek a tanteremben a vizsgadolgozat írása alatt).

Horváth Attila: – A május 3-ai héten kezdődnek az érettségi vizsgáink, mint bárhol az országban, lesz testnevelés tárgyból is vizsgázó, akinek gyakorlati és szóbeli vizsgán kell bizonyítania tudását. Az óvintézkedések a tavalyihoz hasonlóak lesznek az idei vizsgaidőszakban is. Kötelező kézfertőtlenítést és testhőmérséklet-mérést követően lehet az iskolába belépni, maszk használata az intézményben történő közlekedés, várakozás alatt kötelező lesz, írásbeli közben nem kötelező. Szakmai vizsgáink május 10-én kezdődnek, itt írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységeket bonyolítunk le, a szóbeli nem kerül megszervezésre. A vizsgadokumentumok érintése oktatóink által kesztyűben történik, illetve az írásbeli dolgozat 24 órás „pihentetés” után adható át a javítónak. Az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintésére is a szokásos 1 nap helyett 2 áll rendelkezésre, ekkor a vizsgázó oldalanként fényképet készíthet a dolgozatról, észrevételeit írásban küldheti el.


– Az idén érettségiző diákok jóval hosszabb időre szorultak az online oktatási térbe, mint a tavaly végző társaik. Hátrányosabb helyzetben vannak ők a vizsgákra való felkészülést illetően?

Horváth Attila: – A jelenléti oktatást nem tudja kiváltani a digitális oktatás, de oktatóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgázókból kihozzák a legtöbbet. Tekinthető hátrányosabbnak a helyzetük, de jelenleg az egészségünk, illetve a vírus terjedésének megállítása a legfontosabb.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Természetesen a tantermi környezet hatékonyabb oktatást tesz lehetővé. Főleg a kevésbé motivált tanuló került hátrányosabb helyzetbe. A motivált tanulók kihasználták az iskolánk által nyújtott érettségire felkészítő kiscsoportos foglalkozás lehetőségét is tantermi keretek között, amíg ezt a járványhelyzet lehetővé tette. Azok a tanulók, akik nem képesek önállóan tanulni, hátrányba kerültek az önállóan tanulni tudó társaikkal szemben, amit mi próbáltunk kompenzálni.


November 11. óta folyamatosan lehet szervezni iskolai, kiscsoportos konzultációkat az érettségire való felkészülés jegyében. Volt-e lehetőség erre iskolájukban, és ha igen, milyen gyakori volt eddig ennek igénybevétele?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Volt konzultációra lehetőség. Akiknek komoly céljaik voltak, éltek is ezekkel a lehetőségekkel, heti rendszerességgel a gimnáziumi és művészeti képzésben egyaránt. Minden héten heti 4-4 tanórát ajánlottunk fel tantárgyanként végzőseinknek a kötelező érettségi tárgyakból (magyar, matematika, történelem, idegen nyelvek) és az érettségi előkészítőre járó tanulóink is konzultálhattak személyesen (pl.: biológia, földrajz). Ezúton köszönöm kollégáimnak, hogy a nagy leterheltségük mellett is vállalták ezeket a felkészítő foglalkozásokat a többi tanórájuk mellett!

Horváth Attila: – Szakképző intézményként ránk az ITM Egyedi Miniszteri Határozata volt az irányadó, melyben a személyes jelenlétű konzultációk tartása nem volt megengedett, így a „plusz” segítséget is az on-line térben vehették igénybe tanulóink. A legújabb, április 16-án kapott egyedi miniszteri határozat alapján tarthatunk kiscsoportos konzultációkat a végzősöknek az egészségvédelmi intézkedések szigorú megtartása mellett. A konzultációk keretében mind elméleti, mind gyakorlati foglalkozásokon részt vehetnek végzős tanulóink.


– A tavalyi hasonló helyzethez képest változás, hogy az előrehozott érettségiket megtartják. Amennyiben éltek ezzel diákjaik, erre mikor kerül sor intézményükben?

Horváth Attila: – Intézményünkben nem lesz előrehozott érettségi.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Az előrehozott érettségi egy diák életében nagy lehetőség. Idén idegen nyelvekből és informatikából 25 fő 10. és 11. évfolyamos tanulónk jelentkezett előrehozott érettségire. Érettségi vizsgájukra a végzősökkel együtt kerül sor.


– Ahogy tavaly is, úgy idén is meg kell szervezni a szóbeli vizsgákat azon tantárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Vannak-e ilyen tantárgyak az érettségin, és ha igen, ezekre a szóbeli vizsgákra mikor kerül sor?

Balázsné Györek Zsuzsanna: Testnevelés tantárgyból középszinten 2 érettségizőnk van, akik június 17-én vizsgáznak; valamint van egy olyan tanulónk, akinek engedélyeztem, hogy az írásbeli vizsgarészt szóbelivel válthassa ki. Ő június 23-án vizsgázik.

Horváth Attila: – Mint említettem, testnevelésből lesz gyakorlati és szóbeli vizsga június 14-én, illetve ekkor szervezünk szóbelit azok számára, akik az írásbelin elérték a 12 százalékot, de a 25 százalékot nem.


– A ballagással kapcsolatban van-e már valamilyen információjuk? A tavalyi év mintájára várhatóan idén is virtuális búcsúztatásra kerülhet sor?

Horváth Attila: – Ebben az évben sem tudunk hagyományosnak tekinthető ballagást tartani, de készülünk az on-line térben a végzősöktől való búcsúzásra.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Sajnos idén is csak virtuális búcsúztatásra van lehetőségünk május 1-jén 10.00 órakor, a ballagás napján. Szeretném megköszönni a Stúdió KB munkatársainak, hogy az elmúlt évhez hasonlóan segítenek ennek a felvételében! Diákjaink javaslatára gondolkodunk azon is, hogy amennyiben a járványhelyzet megengedi, június végén, az évzárókor megtartjuk a végzőseink ballagását.


– Van-e arról számadat, és ha igen, publikus-e, hogy intézményük pedagógusainak milyen volt eddig az oltási hajlandósága?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Az iskola dolgozóinak több mint 90 százaléka már megkapta az első oltást.

Horváth Attila: – Ilyen felmérés nem készült, mindenkinek a saját döntése volt, hogy élt-e a soron kívüli oltás lehetőségével.


Kelemen Gábor


Körképünk első részében az általános iskola és az óvoda vezetőjét kérdeztük, erről ITT olvashatnak.