A bakony fővárosa

Nyilatkozat az elkerülő út nyomvonalfolyosóiról


Rendkívüli ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen elfogadásra került egy nyilatkozat a 82-es főút Zircet elkerülő útjának továbbtervezésre javasolt nyomvonalairól. A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés is született.


A képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén eredménytelennek nyilvánította a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház intézményvezetői állására kiírt pályázatot és új pályázat kiírásáról döntött. Amíg ez lefolytatásra kerül, de legfeljebb 120 napig megbízott személy fogja ellátni az intézményvezetői feladatokat, ezzel kapcsolatban Zirc város polgármestere egyeztető tárgyalásokat folytatott le. A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy a vezetői feladatok ellátásával ideiglenesen dr. Vida Beáta zirci lakost, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház munkatársát bízza meg október 1-jével.


Ottó Péter polgármester köszönetét fejezte ki a felkért személynek, hogy az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében elvállalta a feladatot, egyúttal köszönetet mondott dr. Ruttkay-Miklián Eszternek is, aki tíz éven keresztül volt az intézmény vezetője.

A megbízott vezető személyéről szavaz a képviselő-testület rendkívüli ülésén


A 82-es főút Zircet elkerülő nyomvonal-kijelölési dokumentációjának véleményezésére is sor került. A tervezők által elkészített nyolc lehetséges nyomvonal-variációt egy a városházán szeptember 16-án tartott bemutató keretében az érdeklődő lakosság is megismerhette, azzal kapcsolatos javaslatok megfogalmazására is volt lehetőség.

A képviselő-testület a lakossági észrevételeket is figyelembe véve hozta meg döntését, amely szerint a város belterületétől távolabb vezetett két nyomvonal továbbtervezését támogatja.

Emellett, egyéb szempontokat is szerepeltettek a döntéshozók a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Útfejlesztési Igazgatóság részére tett nyilatkozatban, - így az ipari terület bekötését, a Mayer-tó táplálását biztosító és egyéb források, vízfolyások védelmét, továbbá a mezőgazdasági területek megművelhetőségét – melyek figyelembe vételét szintén kérték a tervezés folyamatában.


Javaslatcsomagot fogadott el a képviselő-testület a szeptember 20-ai rendes ülésén a város közúthálózatának forgalomtechnikai szabályozásával kapcsolatban, most újabb javaslatokról is döntést hoztak.

A forgalmi változások – melyek egy rövidesen megjelenő tájékoztatóból megismerhetővé válnak – folyamatosan lépnek életbe az év végéig.


Kelemen Gábor