A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nincsenek határok, ha segítség kell


A huszonötödik vöröskeresztes adományt kapta Zirc német testvérvárosától, Pohlheimtől. A minden évben rendeltetésszerűen érkező támogatásért Ottó Péter polgármester fogadásán mondott köszönetet a Városházán.


Udo Schöffmann polgármester vezetésével kilenctagú német delegáció érkezett városunkba június 3-án, vasárnap. A vöröskeresztes küldöttséget Jürgen Görig, Agnes Praessar, Robert Praessar, Dieter Jung, Burkhard Leib, Franz-Josef Fuchs, Heinz-Jürgen Schmidt és Pierre Schmidt alkotta. Hétfőn intézménybejáráson vettek részt, s megtörtént az adomány átadása szociális intézményeinknek, melyről majd képes riportunkban számolunk be. A nap állófogadással zárult a Városházán, önkormányzati képviselők, intézményvezetők, civil szervezetek képviselői, a kapcsolat ápolásában aktívan közreműködők részvételével.Házigazdaként Ottó Péter polgármester szólt elsőként az egybegyűltekhez, s mutatta be a német vendégeknek azokat a vendégeket, akikkel még nem találkoztak a nap során.Felhívta a figyelmet a nagyterem bejárata mellett található oklevélre, amely 1990. május 19-én került aláírásra Pohlheimben. Német részről néhai Hermann Georg polgármester, zirci részről pedig Kiss László néhai tanácselnök írta alá.

„Az idő múlását az is jelzi, hogy ők már nem lehetnek közöttünk, ahogy nagyon sokan, akik ezt a kapcsolatot annak idején megalapozták”

– mondta a városvezető, és ismertette a testvérvárosi szerződés létrejöttének célját, tartalmát, beszélt a partnerségi kapcsolat előzményének számító kórustalálkozókról, úgy fogalmazott:

„a kultúra, a zene volt az, amely először képes volt a két ország közötti határokat lebontani”.

Hangsúlyozta azt is, hogy a majd három évtizedes testvérvárosi kapcsolat a sport és a gazdaság területén is nagyon sok kapcsolatot eredményezett, és a pohlheimi vöröskereszt együttműködésének köszönhetően karitatív területen is szorosabbá vált a partneri viszony.


Agnes Praessar pohlheimi vöröskeresztes vezető és Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője köszöntik nagy szeretettel egymást


„Ők huszonötödik alkalommal jöttek el hozzánk, hogy Pohlheim polgárainak a segítségét és támogatását közvetítsék a zirci rászorulók számára. A tevékenységüket csupa nagybetűvel lehet és kell feljegyezni bármilyen papírra, és nemcsak azért, mert huszonötödik alkalommal vannak itt, hanem azért is, mert tiszteletre méltó és becsülendő a kitartásuk és a töretlen lelkesedésük”

– méltatta a pohlheimi vöröskeresztet Ottó Péter polgármester, s ezúton is köszönetet mondott nekik. Sajnálatát fejezte ki, hogy a kapcsolat egyik zirci megalapozója, Takács Józsefné korábbi területi vezető balesete miatt nem lehet jelen, ő kórházi ágyáról küldi az üdvözletét. Megemlékezett dr. Varga Tiborról, akinek a polgármestersége idején vette kezdetét a két város vöröskeresztes szervezetei közötti együttműködés, és örömét fejezte ki, hogy Pohlheim polgármestere is ellátogatott hozzánk.


Udo Schöffmann első látogatása alkalmával megismerte Zirc nevezetességeit. Ottó Péter polgármesterrel, Ottó Mariann tolmáccsal, Vörös Kálmán önkormányzati képviselővel és Németh Gáborral, az OSzK Ciszterci Műemlékkönyvtár vezetőjével városunk tetejében, a Vörös-toronyban


Ottó Péter polgármester a köszöntőjét követően emléklapokat nyújtott át a pohlheimi vöröskereszt képviselőinek a jubileumi alkalomból, majd képviselőtársai segítségével egy kis zirci souvenirt nyújtott át a küldöttség valamennyi tagjának.


A karitatív kapcsolat megalapozásában és fenntartásában meghatározó szerepet játszó Jürgen Görig vehette át először az emléklapot városunk vezetőjétől


Ezt követően Udo Schöffmann pohlheimi polgármester mondott köszöntőt, melyhez nem nélkülözhettük a német vendégek itt tartózkodása alatt végig tolmácsoló Ottó Mariann gimnáziumi tanárnő közreműködését.Először is megköszönte a meghívást, mint azt megtudtuk, nemcsak városunkban jár először, hanem országunk határait is első ízben lépte át. Örömét fejezte ki, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat ma is él. Felidézte, hogy tavaly ősszel egy általános iskolai osztály látogatott el Zircről Pohlheimbe, amit fontosnak tartott, hiszen az évek szállnak, és

szükség van rá, hogy az ifjabb generációk is egymásra találjanak a két város nagy múltra visszatekintő kapcsolatában.

Kiemelte, hogy nagyon igényes programot állított össze a részükre Ottó Péter polgármester, és ezért nem maradt adós, egy kis ajándékkal kedveskedett „kollégájának”, s azokról sem feledkeztek meg, akik a testvérvárosi kapcsolat fenntartásában zirci részről aktívan közreműködnek.


Ottó Péter és Udo Schöffmann polgármesterek először találkoztak, s kölcsönösen megajándékozták egymást


Baráth Gábor, a Veszprém Megyei Vöröskereszt igazgatója is elfogadta a meghívást, és meg is osztotta gondolatait a jeles alkalomból.

„Az én értelmezésemben nincs magyar vöröskeresztes, német vöröskeresztes, osztrák vöröskeresztes, amerikai vöröskeresztes, hanem csak vöröskeresztes van”

– hangsúlyozta, kiemelve a testvérvárosi kapcsolat működésének a fontosságát ezen a területen is. Munkatársai nevében is gratulált a pohlheimi vöröskeresztnek, s a vezetőség képviseletében is köszönetét fejezte ki a kitartó munkájukért és a rengeteg adományért, mellyel a rászorulók megsegítésére sietnek. A hála jelét egy kis ajándék formájában is kinyilvánította a vöröskereszt megyei igazgatója.


Baráth Gábor az öt évvel ezelőtti, huszadik adomány érkezését ünneplő fogadáson is részt vett, s ezúttal is elfogadta a meghívást. Mellette Magyar Lászlóné területi vezető, Vörös Kálmán és Nemes István önkormányzati képviselők, Udo Schöffmann pohlheimi polgármester


Jürgen Görig pohlheimi vöröskeresztes vezető zárta a köszöntők sorát. Mindenekelőtt sajnálatát fejezte ki, hogy Takács Józsefné Erzsike nem lehet most közöttük, innen is mihamarabbi gyógyulást kívánt neki. Köszönetet nyilvánított az előtte szólóknak és tolmácsolták hálája jelét az ajándékokért. Felidézte azt, amikor huszonöt évvel ezelőtt először érkeztek Zircre, és reményüket fejezték ki akkor, hogy ez nem egy alkalomra szóló találkozás lesz.

„Az, hogy most huszonötödik alkalommal vagyunk itt, bizonyítja, hogy ez a reményünk teljesült”

– tette hozzá.


Jürgen Görig és Agnes Praessar pohlheimi vöröskeresztes vezetők megkezdik a 25. alkalomra készített tortát


Visszaemlékezésében arról is beszélt, hogy Hermann Georg polgármestersége idején született meg az ötlet, hogy idejöjjenek, aztán pedig folytatódott a kapcsolat Karl-Heinz Schäfer regnálása alatt. „Most pedig már Udo Schöffmann polgármesterségét éljük, tehát a huszonöt évhez három polgármesterre volt szükség, és ugyanez a helyzet Zircen is”. Elérzékenyülve szólt dr. Varga Tiborról, akivel kezdődött a kapcsolat, majd Horváth László következett négy évig, 2006 óta pedig Ottó Péter polgármesterrel folytatják a partnerséget. Az első kapcsolatépítő Takács Józsefné vöröskeresztes vezető, valamint az akkori alpolgármester, Beke Gyuláné volt, majd következett egy olyan időszak, amikor különböző személyek töltötték be ezt a pozíciót. Az elmúlt évtől Magyar Lászlóné területi vezető a szakmai partnerük. Megtudtuk, hogy pohlheimi részről összesen huszonhárom személy vett részt a vöröskeresztes delegációkban, volt, aki csak egyszer járt itt, s volt, aki mind a huszonötször. Elmondta, ez alatt az idő alatt nagyon sok változást is megéltek. Előfordult, hogy hat órát várakoztak a határnál, vagy vissza kellett gyalogolniuk az osztrák határhoz, mert a vámtiszt csak ott tudott pecsételni. Manapság sokkal egyszerűbb az eljutás, „nincsen vám, nincsenek határok, formalitások”. Hangsúlyozta, hogy

a pohlheimi lakosság mind a mai napig hajlandó a partnerváros részére adományozni, és ők is felajánlják továbbra is a segítségüket.

A jubileumi adomány kipakolása a Művelődési Háznál vette kezdetét. A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központjának munkatársai örömmel vették át a dobozokat, hogy majd kioszthassák azok tartalmát a rászoruló családok részére


A huszonöt év során közel 73 tonna adományt hoztak Zircre, de mint azt Jürgen Görig elmondta,

akkor is szívesen jönnek ide, ha nem adományozásról van szó, egyszerűen csak azért, hogy a barátaikat meglátogassák.

Éppen ezért gondolja, hogy a 25. alkalom nem az utolsó, és biztos abban, hogy még gyakran látják egymást itt. Végül nem feledkezett meg azokról sem, akik a két nyelv között „lebontják a falakat”, zirci részről köszönetét fejezte ki Barcsai Beatrix és Ottó Mariann tolmácsoknak.


Ottó Péter polgármester zárszavában elmondta, látja, hogy több ember szemében megjelent a könnycsepp, ami nem baj, hiszen ez az emberi érzések legközvetlenebb megnyilvánulását jelenti.

Nagyon sokat kapott Zirc városa ettől a testvérvárosi kapcsolattól, és bizalmát fejezte ki, hogy a jövő is legalább ennyire együttműködésre képes lesz, amelyben nagy szerepe van a következő generációnak is.

A városvezető végül meggyújtotta a csillagszórót a tortán, melyen gyertyafényben égett két szám, hirdetve a tartós kapcsolatot és az összetartozást.Kelemen Gábor