A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nemcsak szemmel látható, érzékelhető is a fejlődés

Miközben az elnyert pályázati támogatásokkal újabb távlatok nyíltak meg Zirc városa számára, régóta megoldásra váró problémák végére is pont került az elmúlt évben. Idén beüzemelésre kerülhet az új Tanuszoda, megkezdődnek egy több mint egymilliárd forintos támogatottságú projekt előkészületei és egy nagyrendezvény is várható Zircen – Ottó Péter polgármester a város elmúlt évét értékelte és az idei terveket ismertette.


A városvezető elsőként a 2022-ben megvalósult önkormányzati beruházásokról beszélt.

– Az elmúlt évben két olyan fejlesztés is történt városunkban, amely egy régóta fennálló problémát orvosolt: Akli városrészben is kiépítésre került a szennyvízelvezetés és –kezelés rendszere, ezzel teljessé vált Zirc csatornázottsága. A beruházás megvalósítására pályázati úton mintegy 120 millió forintos támogatást nyert el Zirc Városi Önkormányzat a Vidékfejlesztési Program Egyedi szennyvízkezelés című felhívásának keretében, amelyhez több mint 50 millió forint önerőt biztosított. Az előzetes számítások alapján évente közel négyezer köbméter szennyvíz tisztítására alkalmas a kiépített egyedi rendszer, ezzel tehermentesíti természeti környezetünket és védi érzékeny felszín alatti ivóvízbázisunkat.


Kormányzati támogatás eredményeként a Reguly Antal utca csapadékvíz-elvezetésének kérdése is megoldódott. Az utca Bakonybéli utcától délre lévő szakasza rendkívül terhelt volt az egyre nagyobb gyakorisággal előforduló felhőszakadások során, a város jelentős területéről az utca irányába levonuló villámárvizek által. Az önkormányzat már évekkel ezelőtt elkészíttette az utca csapadékvíz-elvezető rendszerének terveit, ami tavaly eljutott a megvalósításhoz. Az utcában út- és járdafelújítás is végbement, és további kilenc utca újult meg összesen 9000 négyzetméter felületen a 107 millió forintos kormányzat támogatás eredményeképpen.

Az azóta már megvalósult projekt bejárással vette kezdetét tavaly januárban – a képen balról Hellebrandt Ferenc alpolgármester, dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és Ottó Péter polgármester

Az iparterület infrastrukturális fejlesztését célzó projekt is a végéhez közelít

– megtörtént a terület közművesítése, kerítés épült, felújításra került a 82-es főútról bevezető út burkolata –, a használatba vételhez kapcsolódó engedélyek beszerzése folyamatban van. A közlekedésfejlesztési projektünk is folytatódott, a korábbi évek fejlesztéseit követően tavaly hat darab új buszváró létesült – sorolta az eredményeket a városvezető, majd a tavalyi évben elnyert pályázati támogatásokra és a megvalósítás előtt álló projektekre is kitért.


– Az Európai Unió támogatási rendszerében új pályázati időszak kezdődött 2021-ben, a korábbi TOP pályázatok helyébe a TOP Plusz támogatási konstrukciók léptek. Az új felhívásra benyújtott pályázataink közül három már eredményesnek bizonyult: a városi könyvtár épületének komplex energetikai korszerűsítésére 150 millió forintos támogatást nyertünk el. A tervek elkészültek, a közbeszerzés indítása előtt állunk. Az elmúlt években jelentős energetikai beruházások zajlottak le Zircen nagyrészt hazai, illetve uniós pályázatok segítségével. A korszerűsítések mintegy 50-60 millió forintos megtakarítást eredményeznek évente a városnak, amelyek értékét a tavalyi év vége felé ránk köszönő energiaválság még inkább felbecsüli számunkra, az energiaárak drasztikus emelkedése okán egyáltalán nem mindegy, hogy milyen költségszinten lehet üzemeltetni egy-egy épületet.


A második nyertes pályázat több mint egymilliárd forintos nagyságrendet képvisel.

Komplex fejlesztések mennek végbe Zirc élhetőségének javításáért: folytatódik városunkban a csapadékvíz-elvezetés rendezése, közlekedésfejlesztések valósulnak meg, a helyi lakosság és az idelátogatók számára vonzó, élhető közösségi terek jönnek létre Hosszúréten, ahol a zöldfelület is megújul. Az Alkotmány utcában további parkolóhelyek létesülnek és a 82-es főúton lévő gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele is a beruházás részét képezi. A támogatási szerződés az év elején megkötésre került, és megkezdődnek a projekt előkészítési munkálatai.

A folyamatosan épülő-szépülő város előtt újabb távlatok nyílnak az idei évben (Fotó: Pesthy Márton / Napló)

Az időrendben harmadik nyertes pályázat „Az évezred nyomában A-tól Zircig” címmel történelmi értékeink láthatóvá tételét célozza: a Zirc és a Bakony jelentős kutatóinak, közéleti személyiségeinek emlékhelye, a Bakonyi pantheon a Rákóczi tér apátság előtti térrészén kerülhet újra a nagyközönség elé, emellett a Királyi udvarház, a város legrégebbi történelmi emlékének bemutatása is megvalósulhat. A beruházásra 141 millió forintos pályázati támogatást nyertünk el.


A Bakonykarszt Zrt. konzorciumi vezetésével tizenhét önkormányzat területén – köztük Zircen – kerülhet sor az elavult vízvezetékrendszer megújítására egy KEHOP-pályázat eredményeként. A több mint egymilliárd forintos beruházásban a városunkra eső projektrész a legjelentősebb 200 millió forintos nagyságrenddel, melyhez harminc százalék önerőt biztosít önkormányzatunk. A fejlesztés a Deák Ferenc, a Kálvária, a Damjanich, a Ciklámen és a Hóvirág utcákat érinti és még az idei évben megvalósulhat.


Ottó Péter polgármester szólt arról is, hogy a korábbi évekre visszanyúló két nagyszabású projekt eredményeit is lehetett érzékelni a 2022-es évben: a „Zöld város a Magas-Bakonyban” beruházás részeként elkészült termelői piac egy pénzesgyőri egyesület üzemeltetésében indult útjára májusban és egészen év végéig heti rendszerességgel várta a vásárlóközönséget. A létesítmény komfortosabbá tétele folyamatban van – fűzte hozzá. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt keretében létrejött múzeumi kávézó beüzemelésre került, a „Regulyversum – mindent Regulyról” című állandó kiállítás pedig az „Év Kiállítása” díjat nyerte el.


– Az elmúlt esztendőben több új létesítménnyel gazdagodott városunk, melyek mindegyikéről elmondható, hogy az önkormányzat szintén hozzájárult valamilyen formában, ugyanakkor a közösségi összefogásnak is domináns szerepe volt.

Az egyik ilyen sokszereplős, példaértékű együttműködés eredménye a pumpapálya, mely nagyrészt 2021-ben valósult meg, de hivatalos átadására a tavalyi évben került sor. Az önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulásával, civil kezdeményezésre, magánszemélyek adományaiból egy új játszóvárat is birtokba vehettek a gyerekek a Cigánydombi-játszótéren.

Új közösségi terek is létrejöttek a városban pályázatok és közösségi összefogások eredményeként

Zirc elöljárója kiemelte, hogy a „Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa” programhoz való csatlakozás hatásait is megtapasztalhatták az elmúlt évben.

Az EKF pályázatai által Zircet érintő eddigi támogatások összege 131 millió forint.

Ennek köszönhetően kulturális programok hosszú sorát és infrastrukturális beruházásokat is sikerült megvalósítani. Az EKF-hez való csatlakozás révén az önkormányzat a helyi szervezetek számára is lehetőséget biztosított, hogy pályázatokat nyújtsanak be. Az általános iskolában átadott rekortán pálya is egyike azon fejlesztéseknek, amelyek ennek keretében jöttek létre.


A megyei identitást erősítő az „A Bakony, a mi otthonunk!” pályázat – melynek konzorciumvezetője a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és Olaszfalu, illetve Csesznek településekkel partnerséget alkotva vesz benne részt Zirc városa, valamint két közművelődési intézménye – révén elnyert támogatás is több rendezvény színvonalas lebonyolítását segítette elő, ilyen volt az első alkalommal megrendezett Kulturális Stelázsi, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának ötvenéves fennállását ünneplő jubileumi kiállítás, vagy a környezettudatos szemléletet népszerűsítő Bakonyi Zöld előadássorozat. A Zirc története könyvsorozat harmadik része is a pályázati forrásnak köszönhetően látott napvilágot.


Ottó Péter polgármester az idei tervekről is beszélt. Hangsúlyozta,

az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja az utak és a járdák fejlesztését, hiszen még sok olyan hely van a városban, ahol beavatkozásra van szükség.

– A TOP Plusz felhívásra 360 millió forintos támogatási igénnyel nyújtottunk be pályázatot belterületi utak burkolatának felújítására. Szintén ezen pályázati konstrukció keretében szeretnénk létesíteni egy többfunkciós gazdasági-szolgáltató épületet a zirci iparterületen. Ez a két pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projektünk nyolcvan százalékban már megvalósult, de még az idei évben is lesznek „hajtásai”: a városi rendezvényekhez mobil színpad, hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése is a projekt részét képezi, illetve befejezésre kerül a Zirc körül táblázással kijelölt huszonöt kilométeres kerékpáros- és tizenöt kilométeres lovas túraútvonal. Önerős beruházásban újabb gyalogátkelőhelyek kerülnek kiépítésre a tavaszi időszakban a 82-es főút mentén két helyszínen, illetve a Bakonybéli úton.


A város új tanuszodájának kivitelezési munkálatai is befejeződtek, s lezárult a műszaki átadás folyamata. Az állami beruházásban készült és állami működtetésű létesítményt hamarosan birtokba veheti Zirc és a térség lakossága.


Az infrastrukturális fejlesztések mellett egy nagyszabású kulturális programra is sor kerülhet Zircen

– derült ki az előretekintésből. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében az EKF régió járásközpontjai – így Zirc városa is – támogatásban részesülhetnek azzal a céllal, hogy az idei évben egy nagy tömegeket megmozgató kulturális rendezvényt szervezzenek. Ennek tervezett időpontja az esetünkben augusztus 11-12. A helyi kulturális értékek megismertetésére, pozicionálására építve egy több helyszínen zajló, komplex programot szeretnénk megvalósítani a minél szélesebb körű közönség igényeit kiszolgálni képes előadók közreműködésével, testvértelepüléseink meghívásával. Várjuk a pályázat eredményes elbírálását.


A városvezető végül egy mindenkit érzékenyen érintő kérdésről is szót ejtett. Az energiaválság a zirci önkormányzatot is nehéz helyzet elé állította, amely kezelése érdekében szigorú energiatakarékossági intézkedéseket hoztak, de komoly segítséget jelent a kormányzat által erre az évre biztosított több mint 30 millió forintos kiegészítő állami támogatás is, amelyet a gyermekétkeztetés, a közvilágítás és a bölcsődei ellátás többletköltségeinek finanszírozására kapnak. Hozzátette azt is, hogy

a még hatékonyabb energiafelhasználás érdekében további fejlesztéseket terveznek, ebben az évben elindulhat a közvilágítási rendszer korszerűsítésének a folyamata is.

A testvértelepülési találkozók éve volt

– A 2022-es esztendő különleges volt Zirc számára abból a szempontból, hogy eltérő időpontban mindegyik testvértelepülésével találkozott. A kárpátaljai Dercen megsegítésére egy lakossági felhívás eredményeként több mint egy tonna természetbeni és 1,2 millió forint pénzadomány gyűlt össze a háborús helyzet kapcsán, a humanitárius segítség egy öttagú delegáció közreműködésével érkezett célba. Erdélyi testvérvárosunkhoz, Baróthoz ezúttal az erdővidéki szénbányászat 150 éves jubileumát ünneplő rendezvényre volt hivatalos Zirc. A másik két testvértelepülést vendégül láttuk. A finn nivalai delegáció látogatásának apropója a Veszprémben zajló XV. Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencia volt, melyen városunk képviselete is részt vett. A menetrendszerű vöröskeresztes adomány is megérkezett Pohlheimből. Német testvérvárosunk küldöttsége három település közös kiállításának képeit is elszállította hozzánk, a nemzetközi vándortárlat utolsó állomása volt Zirc.


Kelemen Gábor