A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nem emelkednek a díjak, indul az „élhető város” projekt

Sem a helyi adómértékek, sem az önkormányzati lakások bérleti díjai, sem pedig a köztemetőkre vonatkozó díjak nem emelkednek a jövő évben – erről is döntött Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi, munkaterv szerinti ülésén.


Eleget tett kötelezettségének, és három rendeletét is felülvizsgálta a képviselő-testület, ugyanakkor a díjak tekintetében – a lakosságra nehezedő inflációs nyomást is figyelembevéve – nem lesz változás a jövő évtől, változatlanok maradnak a helyi adómértékek, a lakásbérleti díjak és a köztemetőkre vonatkozó költségek is.


A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló rendeletbe visszakerült azon rendelkezés, mely szerint a sírhely rendben tartása, gondozása a hozzátartozónak a feladata. Törvényi módosítás értelmében e rendelet vonatkozásában a díjmértékek évenkénti felülvizsgálatának a kötelezettsége a jövőben már nem terheli a képviselő-testületet.


A helyi adókról szóló rendelettel kapcsolatban elfogadásra került egy kiegészítő határozat is, mely szerint a következő munkaterv szerinti ülésre előterjesztés készül a szociális alapú kedvezmények felülvizsgálatának tárgyában.

A képviselő-testület három rendeletét is felülvizsgálta, de egyhangú döntésekkel a díjtételekben nem eszközölt változást

A „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért” című projekt tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárása is kezdetét veszi, a képviselő-testület elfogadta az ehhez szükséges ajánlattételi felhívást és a kapcsolódó dokumentumokat két részfeladat vonatkozásában.

A beruházás megvalósítására 1,2 milliárd forintos támogatást nyert el az önkormányzat, melyből sor kerül a Cigánydombi-árok és térsége csapadékvízelvezető rendszerének felújítására, Hosszúréten a zöldterület komplex fejlesztésére és közlekedésfejlesztésre.

Első körben a tervezőket választják majd ki a döntéshozók a csapadékvízelvezetésre és a parkolóépítésre.


Tulajdonosi hozzájárulását adja a képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az Állomás utcai buszpályaudvaron található kiszolgáló épület átalakítására.

A létesítményt a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” projekt keretében hozta létre az önkormányzat. Sofőrpihenő, forgalmi iroda és utasváró helyiség kerül kialakításra.

Az autóbusz-pályaudvarra vonatkozó használati megállapodást is elfogadták a döntéshozók.


A Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezetével a jövő évre kötendő ellátási szerződés is jóváhagyásra került, amely biztosítja a zirci hajléktalan személyek átmeneti szállásának lehetőségét a várpalotai szociális intézményben.


Zárt ülés keretében a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait is megválasztotta a képviselő-testület,

majd a választott tagok másnap le is tették esküjüket a Városházán.

Az eskütétel eseményét követően: Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző, a Helyi Választási Iroda vezető-helyettese, Hadi Erzsébet, dr. Kirsch Szilvia, Májné Kukoda Bernadett HVB-tagok, Kovács Mónika, Balázsné Györek Zsuzsanna póttagok és Ottó Péter polgármester

A képviselő-testület közmeghallgatást is tartott, melyről külön írásban olvashatnak.

Kelemen Gábor