A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nagyszabású közlekedésfejlesztés zárult le Zircen


Már birtokba vehették a közlekedők a felújítással érintett Alkotmány utcát és az új parkolóhelyek is várják a gépkocsikat a városközpontban. Október első napján hivatalosan is átadásra került az önkormányzat két közlekedésfejlesztési beruházása.


A két nagy projekt egy-egy részét záró rendezvényen Ottó Péter polgármester köszöntötte a meghívást elfogadó vendégeket.

Külön köszöntötte dr. Kovács Zoltánt, Zirc térségének országgyűlési képviselőjét, akiről elmondta, nemcsak az ünnepi pillanatokban van jelen, hanem a szürke és kevésbé látványos hétköznapokon is, a térségért elhivatottan dolgozó képviselőként nagy szerepet vállalt abban, hogy Zircen komoly fejlesztések valósultak meg.


Az előzményeket ismertetve elmondta, a közlekedésfejlesztési projekt költségvetése négy-öt évvel ezelőtt készült el, azóta jelentős áremelkedések történtek az építőiparban. A beruházás megvalósításához szükség volt forráskiegészítésre, melynek kapcsán közel 75 millió forintos többlettámogatást nyert el önkormányzatunk, amiért köszönetét fejezte ki városunk vezetője.

Ottó Péter polgármester köszöntője az új városközponti parkolóban. Balról Hellebrandt Ferenc alpolgármester, jobbról dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője


Ottó Péter polgármester a számok nyelvén ismertette az önkormányzatokra háruló feladat nagyságát: míg az országos és állami kezelésben lévő úthálózat több mint 32 ezer kilométer hosszúságú, addig a helyi önkormányzatok tulajdonában és kezelésében lévő közutak hossza ennek az ötszöröse. Zirc önkormányzati közúthálózata negyven kilométer hosszú, melyhez tizennyolc kilométernyi járdaszakasz kapcsolódik. A feladat óriási, az utak, járdák felújítása, fejlesztése önerőből nem, csak pályázati lehetőségek által biztosítható.


Az elmúlt évek során jelentős hangsúlyt tudott fektetni az önkormányzat ezen területekre, nyertes pályázatok támogatásával utak, járdák sora újult meg, s vált a biztonságosabb közlekedésre alkalmassá, valamint a jelenlegi fejlesztéssel együtt több mint 200 darab új parkolóhely is létesült. Az Alkotmány utcai fejlesztés fontosságát jelzi az is, hogy az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító gyűjtőút Zircen, melyen naponta mintegy négyezer járműegység fordul meg, megközelíti ezzel a 82-es főút terheltségét a városközpontból Győr irányába, amely a buszok és tehergépjárművek forgalmával nagyobb.


A fejlesztésekről részleteiben Hellebrandt Ferenc alpolgármester, a beruházások műszaki koordinátora beszélt. Elmondta, az Alkotmány utcában egy közlekedésbiztonsági fejlesztés zajlott le, mely vonatkozik a gépjárműforgalomra és a gyalogos közlekedésre is. Legfontosabb eleme a beruházásnak, hogy kiépült egy plusz forgalmi sáv a 82-es főútra történő kikanyarodásnál, amely megoldja a korábbi torlódási problémákat. A projekt keretében 320 méter hosszú szakaszon lett az útburkolat felújítva, illetve szélesítve, az út melletti kétoldali járdák is újjáépültek vagy felújításra kerültek, összesen 400 méteres szakaszon. Kiépült továbbá két gyalogátkelőhely és egy buszöböl is az Alkotmány utcában.

Jelentős felületen újult meg az út és a járda, az Alkotmány utca szélesítésére is sor került a projekt részeként


A sportpálya és a cukrászda környékén aszfaltos parkoló épült, összesen 27 normál és három akadálymentes parkolóhely került kialakításra. A vízelvezető-rendszer hatékonyabb fejlesztésére is sor került, 200 folyóméter hosszban épült újjá egy csapadékcsatorna, aminek köszönhetően nemcsak a felszíni vízelvezetés lett szabályozva, hanem a Rákóczi tér felé meglévő régi csapadékcsatorna is összeköttetésbe került.


Az áruház és az iskola közötti területen a turisztikai projektcsomag részeként 62 új parkolóhely került kialakításra aszfaltos utakkal. Kiépült a felszíni vízelvezető-rendszer és a parkoló megvilágítására is sor került korszerű és energiatakarékos lámpatestek telepítésével.


A két beruházásnak nagyságrendileg hasonló volt a bekerülési költsége, az Alkotmány utcai fejlesztés bruttó 76 millió forintba, a városközponti parkoló kiépítése bruttó 75 millió forintba került és mindkét projekt két és fél hónappal korábban befejeződött az előírt határidőnél.

A városvezetés köszönetét fejezte ki mindenkinek a projekttel kapcsolatos együttműködésért.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője két szempontot emelt ki a képviselő-testület feladatait illetően. Egyrészt egy élhetőbb várost kell építeni a helyi lakosságnak és a vállalkozóknak, melyben biztonságos körülmények között lehet közlekedni. Ugyanakkor hangsúlyozta, Zirc nemcsak egy város, hanem egy turisztikai célpont is, és a turisták számára is elő kell teremteni az őket kiszolgáló létesítményeket. Hozzátette, amikor elindult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, mindezeket tetten lehetett érni közlekedésfejlesztés vonatkozásában Zirc város önkormányzatánál, és ma ennek szemtanúi is lehetünk mindkét beruházás, az Alkotmány utca fejlesztése és a parkoló-rendszer kialakítása kapcsán.


Beszélt a Zircet Kardosrét városrésszel összekötő kerékpárút folyamatban lévő fejlesztéséről is, és arról, hogy programszinten tervezésre kerül a 82-es számú főút Zircet elkerülő szakasza. Tájékoztatást adott az önkormányzat újabb elnyert belügyminisztériumi pályázatáról is, amelynek 20 millió forintos támogatásával a Kukoricaföldek városrészben valósulhatnak meg újabb útfejlesztések.


Térségünk országgyűlési képviselője végül a közeljövőbe is tekintett, bejelentette, hogy 2021-ben a TOP program keretében újabb közlekedésbiztonsági fejlesztések valósulhatnak meg buszöblök és gyalogátkelőhelyek vonatkozásában.


Kelemen Gábor