A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nagy volumenű fejlesztés, viszonylag rövid idő alatt

Több mint egymilliárd forintos összköltséggel a vármegye tizenhét településén megy végbe ivóvízhálózat-rekonstrukció a BAKONYKARSZT Zrt. konzorciumvezetésével.


A „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt nyitórendezvényét Veszprémben tartották, a víziközműszolgáltató képviseletében elsőként Torma Ferenc, a projekt koordinátora köszöntötte a megjelenteket.


Kugler Gyula, a BAKONYKARSZT Zrt. vezérigazgatója az előzményeket illetően elmondta, két pályázatot nyújtottak be a Magyarország Kormánya által, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában kiírt KEHOP-felhívásra.


Az ivóvízellátó víziközműhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztését célzó projektben tizenhét településsel alkotnak konzorciumot.

Összesen harminckét utcában történik ivóvízhálózati rekonstrukció, amit azért is nevezett örvendetesnek, mert a tavalyi év ebből a szempontból sajnos negatív „rekord” volt a BAKONYKARSZT életében.

A projekt összköltsége 1,1 milliárd forint, a hetven százalékos támogatási intenzitás mellett, az önkormányzatok harminc százalékos önrészt biztosítanak a beruházás megvalósításához, amiért köszönetét fejezte ki.


Szólt a másik célterületről, a szennyvízcsatorna-fejlesztésről is, melyet szintén pályázati támogatással, négy önkormányzattal közösen valósítanak meg több mint kétszáz millió forintos fejlesztési költséggel.

Kugler Gyula, a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója köszönti a nyitórendezvényen megjelenteket, közöttük a településvezetőket

Az ivóvízhálózat hatékonyságának javítását célzó projekt főbb mérföldköveiről Nagy Orsolya, a BAKONYKARSZT Zrt. projekt koordinátora beszélt prezentációs előadása során.


Megtudhattuk, hogy a nagy volumenű fejlesztés révén tíz víziközmű-rendszeren, mintegy tizenhatezer folyóméter hosszú szakaszon fog megújulni az ivóvízvezeték. A vezetékkiváltási munkák összesen harminchat helyszínen valósulnak meg, melyek nem ad hoc jelleggel lettek a pályázatban előkészítve, hanem azokat a rövid- és középtávú fejlesztési tervek alapján terjesztették elő.


Beszélt arról is, hogy

a pályázattal kapcsolatban a támogatói döntés tavaly decemberben született meg, ugyanakkor a kivitelezési munkálatokat ez év november végéig be kell fejezni.

A szűk megvalósítási idő miatt szoros ütemtervet állítottak össze. A márciusi munkaterület-átadásokat követően a tervezési feladatok zajlottak le első körben, a kivitelezés pedig ebben a hónapban veszi kezdetét.

Nagy Orsolya a projekt fontosabb adatait, műszaki tartalmát ismertette

Arról, hogy az egyes településeken mikor kezdődnek a munkálatok, előzetesen értesíteni fogják az önkormányzatokat és az érintett utcák lakosságát.

Mint arról már korábban hírt adtunk, a projektben Zirc is részt vesz, sőt a tizenhét település közül a városunkra eső projektrész a legnagyobb, nagyságrendileg 200 millió forint, melyhez önkormányzatunk mintegy hatvan millió forintos önrészt biztosít. A fejlesztés itt helyben öt utcát, a Deák Ferenc, a Kálvária, a Damjanich, a Hóvirág és a Ciklámen utcákat érinti. A felsorolt helyszíneken összesen 2649 folyóméter gerincvezeték épül és 188 bekötés újul meg a beruházás eredményeként.

A kivitelezési munkálatok a Hóvirág utcában kezdődtek Zircen a napokban


Kelemen Gábor