A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Nagy pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Honyeczné Bokor Judit, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.


Honyeczné Bokor Judit óvodapedagógus a pályafutását a Gyulafirátóti Napköziotthonos Óvodában kezdte, 1986-tól lett a zirci óvoda dolgozója.

Az eltelt négy évtizedben sok kisgyermek felcseperedését, személyiségük kibontakozását követte féltő, óvó szeretettel.

Honyeczné Bokor Judit óvodapedagógus a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel

Szerény, nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségként jellemzik, akinek elhivatottsága és emberi tartása példaértékű. Munkáját mindig lelkiismeretesen, igényesen végezte, következetességével, felkészültségével követendő mintát mutatott.


Kimagasló tudását a szülők és a kollégái egyaránt elismerték.

Munkatársaival harmonikus kapcsolatot alakított ki, tudását szívesen megosztotta velük, mindig készen állt az együttműködésre. Észrevételei, tanácsai mögött nagy pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott, ezért is volt hiteles minden egyes megnyilvánulása. Mindennapi munkájában a nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára törekedett.


Nagy empátiával és sok-sok türelemmel fordult a gyerekek felé, akik szerették, tisztelték, ragaszkodtak hozzá. Csoportjai életét kimagasló szervezőkészséggel irányította, mindig kellő figyelmet tudott fordítani a lemaradó gyermekek felzárkóztatására is.


Vidám személyiség, aki sokszor öniróniával fűszerezte mondanivalóját. A változó világhoz, és a vele együtt változó gyermekekhez igyekezett alkalmazkodni, önképzéssel, továbbképzéssel folyamatosan törekedett ismeretei bővítésére, a szakmai megújulásra. Ötleteivel elősegítette az intézmény hatékony és eredményes működését. Sokrétű életpályáját dinamizmus, illetve a pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemezte. Munkatempója a pályája végén sem csökkent, a családi és szakmai élet feladatait mindig egyensúlyban tudta tartani.


Hivatástudatát igazolja, hogy lányának is sikerült átadnia a szakma szeretetét, így az elkövetkezőkben ő lép már az édesanyja nyomdokaiba.

Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője méltatta Honyeczné Bokor Judit munkásságát, a kitüntetést pedig Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át