A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Múzeumigazgatót választottak, díjakról döntöttek

Dr. Vida Beátát nevezte ki a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatójának Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a novemberi, munkaterv szerinti rendes ülésén. Önkormányzati rendeletekben meghatározott díjmértékek felülvizsgálatára is sor került.


Közmeghallgatással vette kezdetét a képviselő-testület ülése, melyről kapcsolódó írásunkban olvashatnak.


Ezt követően a kitűzött napirenddel folytatták munkájukat a döntéshozók.

Eredményesnek bizonyult a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatói állására kiírt pályázat.

A képviselő-testület zárt ülésen hallgatta meg a három pályázót, majd a döntést Ottó Péter polgármester ismertette: a képviselő-testület dr. Vida Beátának, az intézmény eddigi megbízott vezetőjének szavazott bizalmat. A városvezető gratulált a múzeum új vezetőjének és köszönetét fejezte ki valamennyi pályázónak a magas színvonalú szakmai anyagokért.


Önkormányzati rendeletek hosszú sorának felülvizsgálatára került sor, több esetben díjtételek módosításával.

Az önkormányzati lakások bérleti díjában régóta nem történt változás, 2023. január 1-től átlagosan húsz százalékkal kell többet fizetniük a bérlőknek.


A sírhelymegváltás díjaiban csaknem hat évvel ezelőtt történt módosulás, a köztemetőre vonatkozó egyéb díjtételek 2021. január 1-től hatályosak. A sírhelymegváltás díjait illetően harminc százalékos emelést fogadott el a testület, míg a temetkezési szolgáltatók által fizetendő igénybevételi díjak, illetve a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők hozzájárulásának összege húsz százalékkal fog emelkedni a jövő évtől.


A helyi adómértékekben nem tervez változtatást a képviselő-testület. A helyi adókról szóló rendeletből kikerült a szálláshelyeket érintő nyilvántartás vezetésére való kötelezés. A rendelet felülvizsgálata mellett a döntéshozók elfogadták a helyi adók beszedésének, behajtásának tapasztalatairól, a behajtás gyakorlati eljárásáról és a hátralékok alakulásáról szóló beszámolót, jövő áprilisra még részletesebb tájékoztató készül ebben a tárgykörben.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás szolgáltató által megállapított díjait is elfogadta a testület a 2023. évre vonatkozóan. Az alapdíj minden ügyfél esetében 100 forint köbméterenként, a lakosoknak 2940 forint, nem lakossági ügyfeleknek 3000 forint ürítési díjat kell fizetniük köbméterenként. A tarifák nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.


A képviselő-testület jóváhagyta Zirc Város Településképi Arculati Kézikönyvét.

A módosítási eljárás a tavalyi évben indult el, alapvető célja az eltérő karakterű településrész fogalmának bevezetése, illetve a település nagy részét lefedő tájképvédelmi övezet létrehozása volt. A dokumentumot társadalmasításra bocsátotta az önkormányzat, lakossági fórumot tartott és más úton is tehettek észrevételeket az állampolgárok a tervezettel kapcsolatban. Ezt követően a hatóságok is véleményezték a kézikönyvet, az ellen kifogást nem emeltek.

A képviselő-testület a tavalyi évben határozta el az arculati kézikönyv módosítását és a lefolytatott eljárást követően elfogadták a dokumentumot

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés is jóváhagyásra került a jövő évre vonatkozóan, mely a hajléktalan személyek átmeneti szállásának igénybevételét biztosítja. A szolgáltatást az idei évben eddig egy fő vette igénybe.


Az októberi ülésen fogadott el egy intézkedési tervet a képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan az energiaválsággal összefüggésben. A tervben kisebb módosításokat eszközöltek a döntéshozók:

egyrészt december 1-ig meghosszabbították a nemrégiben „Év Kiállítása” díjjal elismert „Regulyversum – mindent Regulyról” című állandó kiállítás látogathatóságát a minimális feltételek mellett, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház műtárgyainak védelmére pedig nem a Látogatható tanulmányi raktárt, hanem egy ennél kisebb alapterületű helyiséget jelöltek ki.

Időközben pedig megjelent egy jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendelet szintjén szabályozzák a közvilágítás teljesítménycsökkentését. Mindez összhangban van a zirci önkormányzat erre irányuló takarékossági elképzelésével: már az intézkedési terv is rendelkezett, hogy a közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt területeken kívüli szakaszok mentén lévő lámpák egy részét üzemen kívül helyezik.


Kelemen Gábor