A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Múzeumigazgatót választott a képviselő-testület


A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatói álláspályázatával kapcsolatos döntéseket is hozott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi rendes ülésén. Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma zirci kiállításainak működéséhez anyagi hozzájárulását adta az önkormányzat.


A képviselő-testület dr. Péterváry Tamás régész-muzeológust bízta meg a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022. március 1-jével öt éves időtartamra. A megbízott vezetői feladatokat a jövő év február végéig továbbra is dr. Vida Beáta történész, az intézmény munkatársa látja el.

Ottó Péter polgármester ismerteti a múzeum igazgatói álláspályázatával kapcsolatban meghozott döntéseket


A képviselő-testület arról is döntött, hogy

egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 2022. december 31-ig történő felhasználás lehetőségével a Magyar Természettudományi Múzeum részére a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításainak működéséhez.


Intézményi működési bevételek előirányzatának megemelése és az állami finanszírozás összegének emelkedése miatt volt szükség a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítására, mely így összességében 233 248 015 forintban rögzült.


A szeptember 1. és október 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések okán Zirc Városi Önkormányzat idei költségvetésének módosítása is indokolt volt, amely 2 579 463 899 forintra emelkedett.


A Kossuth Lajos utca keleti oldali járda felújítására vonatkozó vállalkozói szerződés is módosításra került annak érdekében, hogy a már kilencven százalékos készültséggel elvégzett munkákkal arányosan még egy részszámla benyújtására legyen lehetőség.


Eredményesnek minősítette a képviselő-testület a digitális enkóder beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárást és nyertesének a HFC Technics Kft-t nevezte meg. A helyi televízió adását digitális formátumúvá alakító eszköz a közelmúltban meghibásodott, cseréje időszerűvé vált, melyre „Bakony a mi otthonunk!” című pályázati támogatásból nyílik lehetőség.


Önkiszolgáló csomagautomata kihelyezésével és az ahhoz megfelelő helyszín kiválasztásával kapcsolatban fejezte ki együttműködési szándékát a képviselő-testület az azt kezdeményező vállalkozással.


A képviselő-testület nem támogatta egy helyi védelem alatt álló, magántulajdonban lévő ingatlan homlokzatfelújítási munkáihoz benyújtott támogatási kérelmet.


Civil szervezetek támogatási szerződéseinek módosítását jóváhagyta a képviselő-testület.


Kelemen Gábor