A működőképesség megőrzése mellett fejlődött a város


– Mindig csak a fejlődésről és a fejlesztésekről beszélünk, pedig legalább annyira fontos az, hogy a város és a térség meg tudta őrizni a működőképességét.


Ottó Péter polgármester mondta ezt beszédében, a Városházán megtartott Újévi Fogadásán. Hangsúlyozta, hogy az intézmények magas színvonalú munkát végezve állnak a köz szolgálatában, az ott dolgozók lelkiismeretesen végzik a munkájukat. A helyi gazdasági élet szereplői folyamatosan a fejlődés útját próbálják járni, ezáltal munkahelyeket hoznak létre, megélhetést biztosítanak Zirc és a térség családjai számára. Az önként szerveződő civil szervezetek szintén fontos szerepet játszanak a város életében, nagyon sok feladatot látnak el.Városunk vezetője a 2018-as évet is értékelte, mint azt elmondta,

Zirc Városi Önkormányzat az elmúlt esztendőben 7 TOP-os projekt megvalósításába kezdett bele, melyek összköltsége másfél milliárd forintos beruházási értéket képvisel.

Három projekt esetében a kivitelezési munkák időszakában járunk: a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde beruházása remélhetőleg a közeljövőben befejeződik, a szomszédságában lévő parkoló már elkészült. Energetikai fejlesztésen megy keresztül a nevelési intézmény, tornaszoba, melegítő konyha kerül kialakításra és az óvodai eszközök, utcai bútorok telepítése is megtörténik.

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői fejlesztését célzó projekt is a kivitelezés szakaszában van, a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházás esetében – mely az Idősek Napközi Otthonának felújítását, bővítését, tetőtér-beépítését, energetikai korszerűsítését foglalja magába – kivitelezői szerződéssel rendelkezik az önkormányzat. A szintén e projekt keretében beszerzett mikrobusz pedig a feladatellátást fogja segíteni.

A polgármester beszélt arról is, hogy az elmúlt év igen jelentős út- és járdafelújításokat hozott városunk életében. Kormányhatározat értelmében jutott hozzá az önkormányzat 75 millió forintos fejlesztési forráshoz, amely kiegészítésre került a Belügyminisztérium pályázatán elnyert 14 millió forintos támogatással, valamint az önkormányzat által vállalt önerővel, így összességében közel száz millió forintos útfejlesztést tudott a város tavaly megvalósítani.


Hat útszakasz – közöttük a képen látható Üdülő utcai – teljesen megújult az elmúlt évben (Fotó: archív)


Hat járdaszakaszon – többek között a képen látható Köztársaság utcain – végzett el az önkormányzat burkolatcserét

(Fotó: archív)


A városvezető sorolta tovább a városunkba érkező pályázati forrásokat: a Kubinyi Ágoston Program keretében, 13 millió forintos támogatással, önkormányzati önerővel kiegészítve 15 millió forintos fejlesztést sikerült megvalósítani a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban, befejeződött a népi kismesterségek műhelyeinek a felújítása. Két és fél millió forintos pályázati támogatásból újult meg a Hősök emlékműve és annak környezete. Az önkormányzat mintegy tíz millió forint értékben, saját forrásai terhére tudott elvégezni kisebb út-, áteresz-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéseket a város területén. Sportcélú fejlesztés is történt, a III. Béla Gimnázium mögötti aszfaltburkolatú sportpálya helyén műanyag-borítású kézilabdapálya került kialakításra palánkkal, labdafogó-hálóval a Magyar Kézilabda Szövetség beruházásában.


Sokan elfogadták a meghívást az Újévi Fogadásra, az évértékelő beszédet hallgatja a közönség


Ottó Péter polgármester nemcsak az önkormányzati beruházásokat tartotta fontosnak megemlíteni, hanem egyéb, szolgáltatók és intézmények által megvalósított fejlesztéseket is. Így például a Bakonykarszt Zrt. több mint 66 millió forint értékű beruházását, melynek keretében kilencszáz méter hosszon ivóvízvezeték-csere, 120 méter hosszú szakaszon pedig a szennyvízcsatorna rekonstrukciója történt meg. Megemlítette azt is, hogy a Kossuth utcai munkálatok során, a Kistemplom melletti területen Árpád-kori leletekre bukkantak, melyek a korábbi leletanyaggal együtt bizonyítják Zirc jelentőségét a kezdetektől. „2018-ban nagyságrendileg 350 millió forint értékű beruházás valósult meg Zirc városában, mely az önkormányzati vagyont gyarapítja” – emelte ki áttekintésében a városvezető.


A Veszprémi Tankerületi Központ négy iskolája közös uniós pályázataként a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában mintegy húsz millió forint értékben került, illetve kerül sor IKT-eszközök beszerzésére és a pedagógusok továbbképzésére. A tankerületi központ beruházásában került sor az “A” épület fűtési rendszerének korszerűsítésére és a “B” épület tornatermének felújítására, ami közel hat millió forintos összeget jelent. Társadalmi összefogásnak köszönhetően pergola létesült az iskola „F” épületének udvarán.


A PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma is sikeres pályázatok sorát valósította meg. Összességében több mint húsz millió forintot nyertek el az Erasmus+ és a Határtalanul program keretében tanulóik külföldi szakmai gyakorlaton történő részvételére, határon túli magyarlakta területekkel történő kapcsolat építésére, fejlesztésére, középiskolák közötti együttműködések kialakítására. A szakképzési rendszer átfogó fejlesztésére kiírt GINOP-pályázaton nyolcvan millió forint értékű projektet valósíthatnak meg. Szintén uniós pályázat keretében valósult meg az intézményben napelemes rendszerek kialakítása. A megyében első iskolaként nyerték el a „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola” címet.


Fogyasztói tudatosságra nevelik a diákjaikat – Ottó Péter polgármester méltatta a szakképző iskola érdemeit, az elmondottak mellé képek is bevetítésre kerültek, melyek azt elmúlt esztendő eredményeit villantották fel


2018-ban került átadásra a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet több mint száz millió forint értékű projektje, a parkolóban megépített napelemes erőmű. A betegbiztonságot növelő projekt majd száz millió forintos összegben valósul meg, az év végén célegyenesbe érkezett a kórház nagyrészt saját forrása terhére megvalósuló 300 milliós beruházása a Krónikus Belgyógyászati Osztály bővítésére. A polgármester kiemelte, hogy a zirci egészségügyi intézmény adósságmentesen működik már sok-sok év óta, és a dolgozóit is igyekszik megbecsülni.


A városban szolgálatot teljesítő, megkülönböztetett jelzést használó, „kékfényes” szervezetek mindegyikére nagymértékű eszközfejlesztés volt jellemző az elmúlt évben. A Zirci Mentőállomás modern eszközökkel felszerelt új esetkocsival gyarapodott. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság egy finnországi kapcsolat révén újszerű gépjárműfecskendővel gazdagodott és pályázati forrásból több millió forint értékű eszközfejlesztést valósított meg. A Zirci Rendőrőrsön három új személygépkocsit állítottak szolgálatba. Szintén állami támogatással e-töltőállomás is létesült a Rákóczi téren az elektromos járművel közlekedők számára.„Összességében elmondható, hogy a közszférát érintő, megvalósított fejlesztések értéke 1 milliárd forintot meghaladó összegű volt a múlt évben” – mutatott rá a városvezető.


Ottó Péter polgármester köszönetét fejezte ki dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek a város és térségének érdekében kifejtett, annak fejlődését támogató munkájáért


Az értékelő beszéd kitért a magán- és a vállalkozói szektor fejlesztéseire is, amelyek szintén jellemzőek voltak az elmúlt évre: – A helyben működő vállalkozások is sok száz millió forint értékű csarnoképítési, korszerűsítési, eszközbeszerzési beruházásokat valósítottak meg. A magánszemélyek esetében pedig elmondható, hogy a családi házak, társasházak, új lakások, lakóépület-bővítési beruházások száma – Zircen is – évről évre nő a kormányzat ösztönző, otthonteremtési programjainak hatására. Munkanélküliek helyett egyre többet hallhatunk a munkavállalók hiányáról, amely a további fejlődés gátja. A munkanélküliek aránya Zircen novemberi adatok alapján 1,79 százalékos, ami azt jelenti, hogy városunkban 4684 munkavállaló képes lakosból 84 fő volt nyilvántartva álláskeresőként. Ottó Péter polgármester a statisztikai adatok mellett kiemelte azt is, hogy a Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya különböző programok keretében támogatja a munkahelyek létrejöttét, megtartását.


A fejlesztések mellett a megvalósult programokról, ünnepekről, napvilágot látott kiadványokról is szólt városunk vezetője. Mindenek elé helyezte Zirc újraalapításának 300. évfordulóját, amely napjainkra is hatással van. Testvértelepüléseink közül Barót, Dercen és Pohlheim küldöttségei látogattak el hozzánk az elmúlt évben. Zirc és a térség hírnevét öregbítő eredmények születtek a Nemzeti Regattán és a Nemzeti Vágtán. Az év közepén újraindult a Zirc és Vidéke újság, megjelent a Dubniczay István hantai prépostról szóló helytörténeti kiadvány és több falinaptár is napvilágot látott az év végén. Decemberben ünnepélyes keretek között felavatásra került a Fekete István írónak emléket állító alkotás.A visszapillantást követően az előretekintés következett. A még nem a kivitelezés szakaszában tartó projektek esetében kész és engedélyezett tervekkel rendelkezik az önkormányzat, a kivitelező-kiválasztási eljárások indítása folyamatban van. Az eredményes közbeszerzéseket követően elindulhat a Reguly Antal Múzeum főépületének fejlesztése, bővítése, szabadtéri színpad kialakítása Hosszúréten, az áruház mögötti parkoló megépítése, lovas- és kerékpáros túraútvonal kialakítása, helyi termelői piac létrehozása, a Rákóczi tér apátság előtti térrészének fejlesztése. Továbbá a Zirc-Kardosrét kerékpárút megépítése, a buszpályaudvar kiszolgáló épületének fejlesztése, az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági fejlesztése, gyalogátkelőhelyek létesítése a 82-es főúton, buszöblök kialakítása a Deák Ferenc utcában, buszvárók telepítése a város több pontján és remélhetőleg az általános iskola energetikai beruházása is.


Az elmúlt évben a Belügyminisztérium pályázatán 15 millió forintos támogatást nyert el a város, melynek felhasználásával az idei esztendőben is folytatódhat a belterületi utak, járdák felújítása. Az Alkotmány utcai sportpálya területén állami támogatásból sportpark kerül kialakításra, szintén állami beruházásban várhatóan megkezdődik az új tanuszoda kivitelezése. Benyújtott és elbírálás alatt lévő pályázatokkal is rendelkezik az önkormányzat, többek között Akli városrész szennyvízkezelésének megoldására 146 millió forint forrásigénnyel és az önkormányzat által iparterület-fejlesztési céllal megvásárolt ingatlan fejlesztésére 263 millió forint forrásigénnyel. Városunk szerepel a kézilabda munkacsarnok fejlesztés tervezett helyszínei között is, remélhetőleg ezen a területen is az előrelépés éve lesz az idei.


Ottó Péter polgármester végül köszönetet mondott mindenkinek a város érdekében kifejtett tevékenységéért, az együttműködésért, jó szándékért, segítségért, s azt kívánta, hogy ezt a jó szokásukat őrizzék meg az idei évben is, legyenek partnerek a közös célok elérésében.Palkovics Jánosné, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkársági referense Aranyosi Ervin Újévi szonettjével köszöntötte a vendégeket, s vezette a műsort. Nagy sikerű koncertet adtak a Zirci Fúvósok Karácson Zoltán művészeti vezetésével. A komolyzenei művek mellett felcsendültek könnyűzenei slágerek is, remek hangulatot teremtve az év nyitányaként.
Kitüntetés átadására is sor került, Ivanovics Imre „Zirc Város Elismerő Oklevelét” vehette át az önkormányzattól, melyet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adott át. A kitüntetésben részesülő személy méltatását Csaba Lilla ismertette, erről bővebben hamarosan megjelenő, kapcsolódó írásunkban olvashatnak.Az Újévi Fogadás dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő pohárköszöntőjével zárult.Kelemen Gábor