A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Módosult a tavalyi költségvetés, beszámolókat fogadtak el


A járványhelyzet miatt többhónapos kényszerszünetet követően ülésezett újra a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa. Költségvetéssel és beszámolókkal kapcsolatos döntések születtek. Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is ülést tartott.


A tanácstagok elfogadták a Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozat módosítását. A társulás és az általa fenntartott intézmény előirányzatai is korrigálásra kerültek, melyek oka nagy részben az állami támogatásokkal kapcsolatos. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás összevont költségvetési főösszege 3 380 000 forinttal került megemelésre, a módosítás következtében 209 973 000 forintban rögzült.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és annak végrehajtásáról szóló határozat is megalkotásra került. A társulás finanszírozta a tavalyi évben a korábbi munkaszervezeti feladatok Zirci Közös Önkormányzati Hivatal általi ellátását, az általa fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központon keresztül a szociális feladatellátást, valamint a központi orvosi ügyelet biztosítását, a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társulás és az általa fenntartott intézmény tekintetében. A feladatok ellátásának forrásai egyrészt az állami támogatások, pályázati támogatások, másrészt a társult önkormányzatok hozzájárulásai, továbbá a társulás korábbi éveinek maradványa volt.

Újra összeülhetett a társulási tanács, erre legutóbb február hónapban volt példa


A társulási tanács jóváhagyta a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről és a Központi Orvosi Ügyelet működési tapasztalatairól szóló beszámolót is.


A Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is ülésezett. A 2019. évi költségvetés az óvodatársulás esetében is módosításra került. Az óvoda intézmény tekintetében bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata 48 ezer forinttal, a fenntartói finanszírozás 61 ezer forinttal növekedett.


Az óvodatársulás tavalyi költségvetésének teljesítéséről szóló határozat is elfogadásra került. A társulás költségvetési bevételeinek összege 228 923 000 forintban, a kiadások összege 235 659 000 forintban teljesült. Az előző évi felhasznált maradvány összege 9 516 000 forint.


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásának rendjéről is döntés született. A zárások alatt szülői igényfelmérés alapján a zirci bázisintézmény fogadja a tagintézmények gyermekeit is. A társulás által elfogadott nyitvatartási rendet táblázatunk szemlélteti.

Bázisintézmény óvoda (Zirc)

Bázisintézmény bölcsőde

(Zirc)

Lókúti óvoda

Borzavári Manókert Óvoda

05.25-től 08.31-ig nyitva

05.25-től 07.31-ig és 08.17-től 08.31-ig nyitva,

08.03-tól 08.14-ig zárvaZirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa egy következő döntésének eredményeként hozzájárulását adta ahhoz, hogy Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázaton részt vegyen óvodaudvarának fejlesztése céljából.


Kelemen Gábor