A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Mindig is a valóság tiszta tükrét tartotta elénk

Schreindorfer Károlyra, gazdasági társaságunk alapító-ügyvezetőjére emlékezünk

Megrendülten fogadta önkormányzatunk a hírt, hogy 65. életévében elhunyt Schreindorfer Károly, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. egykori ügyvezetője, alapítója. Augusztus 6-án, a zirci Felső-temetőben helyezték örök nyugalomra. Ezzel az írással emlékezünk rá.


Schreindorfer Károly 2000. augusztus 1-től, a megalakulásától kezdve a „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató KHT alapító ügyvezetője, majd a társaság 2009. január 1-jei átalakulása után a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kt. ügyvezetője volt. Közel két évtizeden keresztül állt a köz szolgálatában a gazdasági társaság vezetőjeként.


Az egykori bencés diák a győri távközlési-műszaki főiskolán szerzett diplomát. A veszprémi volánnál kezdett dolgozni vonaltisztként, a megyeszékhely helyi járati menetrendjéért felelt. Dolgozott a zirci termelőszövetkezetnél is, kezdetben szállításvezető-helyettesként, később szállításvezetőként. A fuvarozási tevékenység megszűnését követően egy ideig munkanélküli lett, ekkor tovább képezte magát, elvégzett egy mérlegképes könyvelői tanfolyamot. A sövénykúti szociális intézménynél folytatta a munkát gazdasági ügyintézőként, majd ezt követően nevezték ki a 2000-ben alapított önkormányzati gazdasági társaság ügyvezetőjévé.

Schreindorfer Károly 2018. augusztus 20-án, az államalapítás zirci ünnepségén, amikor magas színvonalú szakmai és közéleti munkásságának elismeréseként átvehette a „Zirc Város Tisztviselője” kitüntetést

Schreindorfer Károly rendkívül széleskörű szakmai képzettséggel rendelkezett, melynek nagy hasznát vette a társaság, egyben városunk:

a könyvelői, adótanácsadói, társadalombiztosítási ügyintézői végzettségeit a sikeres gazdasági működésben, a temetkezési-szolgáltatói szakképzettségét a temetkezési-szolgáltatói ágazatban, felsőfokú közlekedési és távközlési műszaki iskoláját a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás üzemeltetésének átvételében.


Az összetett profillal működő cég tevékenységével kapcsolatban feladatai közé tartozott többek között az iskolai takarítószemélyzet irányítása, önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása, a Rákóczi téri nyilvános illemhely és a Tanuszoda üzemeltetése, a köztemetők gondnoksága és fenntartása, temetkezési szolgáltatási tevékenység, parkköztisztasági munkák, közhasznú munkások munkavégzése – volt olyan időszak, amikor több mint negyvenen dolgoztak a keze alatt –, a társasházi közös képviselet, a helyi közösségi közlekedés.

Maradandó értékeket hagyott hátra a városban, a temetők is ügyvezetői tevékenysége idején szépültek meg

(Fotó: „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.)

Szakmai tevékenysége sok szállal kötődött a közélethez, a városi rendezvények előkészítésében vállalt szerepétől kezdve egészen a virágos város megvalósításáig.

Városi és egyéb, civilek által szervezett rendezvényeken önként vállalta a hangtechnika kezelését. Tagja volt a katolikus egyházközösségnek és a Bencés Diákok Veszprém Megyei Szervezetének.


Egyik munkatársa, aki hosszú időn keresztül együtt dolgozott vele, így emlékezett meg róla: „2000. júliusában alakult meg a Zirci Városüzemeltetetés KHT. Schreindorfer Károly lett a szigorú, precíz és következetes főnököm. Az iskolatakarítás, önkormányzati bérlakások kezelésén kívül szívügye lett a temetőüzemeltetés, a temetők ekkor szépültek meg. Ő írta le egyszer az alábbiakat: „A temetőlátogatók megtapasztalhatták, hogy a temetőben minden évben történik valami, kell is, hogy történjen, hisz a régi mondás szerint – a temető a település tükre –, és ahhoz, hogy ez a tükör a valóságot mutassa, tisztán kell tartani.” Ehhez végig tartotta is magát. 2004-ben beindította a temetkezési szolgáltatási tevékenységet, ebben is maximalista volt, minden munkatárstól odafigyelést, kulturált megjelenést, kegyeletteljes viselkedést követelt. Amikor betegsége súlyosabbra fordult, akkor is megpróbált munkájának eleget tenni, amit egyre romló egészségi állapota miatt feladni kényszerült.”


Az alábbiakban a további beosztottjai által róla megfogalmazott gondolatokat közöljük.

„Megbízható, jó főnök volt, amit megígért, azt teljesítette.”

„Amit a városért tett, le a kalappal!”

„Tisztességesebb, becsületesebb embert nem ismertem, eredményesen gazdálkodott a város javaival. Klasszikus, jó indulatú, őszinte ember volt. Nála jobb szakember nem kerülhetett volna megalakulásakor a KHT élére, negatívumot nem hallottam róla.”

„2014. január 1-től a Zirci Városüzemeltetés Kft. plusz két fő létszámmal tizenöt társasház kezelését is átvette. Főnökünk a közösképviseleti tevékenységet teljes egészében felvállalta, támogatta, holott eleinte nem is láthatta át, milyen szerteágazó a képviselet tevékenysége. Az ott dolgozó munkavállalóknak minden maximális segítséget megadott ahhoz, hogy a munkavégzést minél zökkenőmentesebben tudják végezni, a társasházaknál felmerült karbantartási, hibaelhárítási munkák megoldásában teljes mértékben lehetett a segítségére számítani.”

„Az elmúlt hatvan év alatt egy hasonló Főnököm volt, mint Karcsi. Emberségben felülmúlhatatlan volt. Megbízható, korrekt, jó vezető volt. Ha valamit megígért nekünk, ha törik, ha szakadt, meg is csinálta, amikor meg a cég gazdasági helyzetére tekintettel nem sikerült valamit megoldani, nem mással üzent, hanem személyesen keresett meg minket.”

„Tiszteletreméltó, egy igazi főnök volt, a dolgok értékét figyelembe vette, tekintettel volt az elvégzett munkára, méltányolta, és ennek megfelelően értékelte az embert. Viszont tisztelte a munkatársakat, a munkájukat. Azért lettem ilyen, amilyen... Szóval én szerettem… ennyi.”

Nagy becsben tartotta a katonai attasé ajándékát, melyet egy komoly kihívást jelentő feladatért kapott

(Fotó: Önkormányzati Archívum / 2020)

Gazdasági társaságunk egykori ügyvezetőjével 2020 elején készítettünk riportot. Amikor arról kérdeztük, hogy mire a legbüszkébb az ezredfordulóig visszanyúló városüzemeltetési tevékenységéből, nem az esztétikai érzékével, alkotókészségével létrehozott tájépítészeti értékeket említette, hanem a bizalmat és ragaszkodást, amit a beosztottjaitól kapott a mindennapok során. Az interjúhoz kapcsolódóan papírra vetett ars poeticáját őrizzük archívumunkban. Azt üzente nekünk: „Az ember élete során törekedjen embertársait meggyőzni és nem legyőzni. Tegyük mindnyájan ezt, és megváltozik a világ körülöttünk”.

Fogadjuk meg Karcsi bácsi jótanácsát, az emlékét pedig őrizzük meg a szívünkben!


Kelemen Gábor