A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Minden helyzetre talál megoldást


Eddigi munkásságának elismeréseként „Zirc Város Kultúrájáért” szakmai kitüntetést adományozott a város önkormányzata Kálovits Gabriella közművelődési referens részére.


A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napján került sor.

A közművelődési szakember méltatását Csaba Lilla ismertette a közönséggel, az elismerést Ottó Péter polgármester és Németh Gábor, a kitüntetés odaítéléséről döntést hozó Emberi Kapcsolatok Bizottság tagja adta át.


Kálovits Gabriella 1987 óta dolgozik Zirc város közművelődési intézményében. Az akkori Városi Művelődési és Ifjúsági Központban kezdte meg népművelői pályafutását, ahol hamar bizonyította rátermettségét. Munkáját az első perctől elhivatottan és legjobb tudása szerint végzi az intézmény látogatói, közösségei és a munkája során vele kapcsolatban álló partnerek megelégedésére.


Elsődleges feladata az intézményben működő klubok, csoportok, civil közösségek tevékenységének irányítása, szakmai segítése, foglalkozásaik szervezése. Közel harminc éves közművelődési munkájának a felnőttek és civilek mellett kezdettől célcsoportjai a gyermek-ifjúsági korosztályok és a családok is, az őket megszólító rendezvények hosszú sorának tevékeny részese.

Kálovits Gabriella a szakmai kitüntetéssel. Mellette Ottó Péter polgármester (Fotó: Pucsek Kata)


Aktív közreműködője volt a város számtalan kezdeményezésének otthont adó Pinceklub kialakításának és működtetésének. Feladatai közé tartozik az intézmény képzőművészeti kiállításainak szervezése-rendezése, a különböző színházak előadásainak látogatásszervezése. A programok, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában a kreativitás mellett rendkívüli precizitás is jellemzi.

„Minden apró részletre figyel, a rábízott feladatokat alaposan átgondolja, megtervezi. Soha nem ideges, soha nem kapkod, végtelen türelemmel, higgadtan oldja meg a lehetetlennek látszó feladatokat is. Tapasztalatával, reális és gyakorlatias gondolkodásával, együttműködő hozzáállásával minden helyzetre talál megoldást, így még a káoszból is képes rendet teremteni”

– hangzott el a méltatásában. A közművelődési intézmény egyesítése óta szükség esetén besegít a könyvtárosok munkájába is, és ő látja el az intézmény működésével összefüggő adminisztrációs tevékenységet.


„Munkavégzése, hivatástudata példaértékű. Megbízható munkájával, bölcs személyiségével kivívta mindenkori munkatársai elismerését, és – ami egy munkahelyen nagyon fontos – emberileg is nagyon jó, mondhatni baráti kapcsolatban áll kollégáival” – vallják róla a kitüntetésre javaslatot tevők.


Kelemen Gábor