A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Minden energiával a kiadások csökkentéséért - Intézkedési tervet léptet életbe az önkormányzat november 1-től

A kialakult energiaválság nehéz helyzet elé állítja Zirc Városi Önkormányzatot is. A döntéshozók az intézményvezetőkkel közösen a tettek mezejére léptek és egy intézkedési tervet dolgoztak ki a november 1. és április 30. közötti időszakra. A képviselő-testület az októberi ülésén elfogadta a tervet, arról részletesebb tájékoztatást a lakosság számára Zirc város polgármestere adott.


– Amióta érzékelhetővé vált, hogy nem a korábbi rend és költségszint mellett lehet üzemeltetni a várost, az intézményei bevonásával egy közös gondolkodási folyamatot indított el az önkormányzat a takarékosság jegyében, s így születtek meg azok a döntések a november 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan, amelyek hosszabb távon a működőképesség megőrzését szolgálják

– mondta el Ottó Péter polgármester.


A városvezető a számok nyelvén is érzékeltette, hogy milyen terhet ró az önkormányzatra a kialakult energiaválság: – Bár a különböző fogyasztási helyek áraiban igen jelentős különbségek vannak, elmondható, hogy

a lakossági energia egységáraknak átlagosan több mint húszszorosát kell az önkormányzatnak kifizetnie.

Ez nagyon szemléletesen mutatja a helyzet súlyosságát, illetve a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés igen jelentős, a lakossági fogyasztókat védő hatását. Már az idei évben mintegy huszonöt százalékkal emelkedik az önkormányzat rezsiszámlája, ami tízmilliós többletköltséget jelent. A most ismert energiaárak alapján jövőre a város idei költségvetésében erre a célra tervezett kiadásoknak várhatóan a három és félszeresét kellene majd megfizetni, amely akár százmilliós éves költségnövekedést is jelenthet. A jelenlegi piaci árakhoz viszonyítva még kedvező, 2023. év végével lejáró áramszerződéseinket követő időszakban, akár az idei költségszint tízszerese sem zárható ki.


„A legfontosabb az ember”

– hangsúlyozta a városvezető, legyen szó a munkatársakról vagy az intézményi szolgáltatásokat igénybe venni kívánó zirci és Zirc környéki lakosokról, ezt tartották szem előtt a döntések meghozatalakor is. A rövid távú intézkedések középpontjában az energia-felhasználás mértékének a csökkentése áll: hogyan tudják a munkaterületeket a lehető legszűkebbre vonni, a fenntartandó és fűtendő tereket a lehető legnagyobb mértékben lecsökkenteni. Ez alapján határozták meg a felnőttek munkavégzéséhez feltétlen szükséges irodák hőmérsékletét 18-20 Celsius-fokban, a gyermekek által használt csoportszobák hőmérsékletét 20-22 Celsius-fokban. Alap esetben más helyiségeket nem fognak fűteni, így arra is fel kell készülniük az intézménylátogatóknak, hivatali ügyintézésre érkezőknek, hogy hideg folyosókkal, előterekkel fognak találkozni.

Ottó Péter polgármester tájékoztatója az önkormányzat intézkedési tervéről

Irodai dolgozókat költöztetnek össze, intézményi munkatársak egy épületbe telepítésére kerül sor. A sokak által „MHSZ”-ként ismert épület szinte teljesen kiürül, az itt közművelődési tevékenységet ellátó munkatársak a városi könyvtárba, a szociális területen dolgozók az Idősek Nappali Otthonának Bajcsy-Zsilinszky utcai épületébe költöznek át.

A Művelődési Ház használatát csak a helyhez kötött programokhoz tudják biztosítani a civil szervezetek számára, akkor is fűtetlen terekben, a saját költségviselésük mellett. A Városháza nagytermét munkanapokon, a 16.00 és 19.00 óra közötti időszakban, előzetes egyeztetést követően a közművelődési intézményekből intézkedések hatására kiszoruló művészeti csoportok, civil szervezetek részére rendelkezésére bocsátják: városi programok, illetve azokon rendszeresen közreműködő szervezetek számára – például próbáik céljából – térítésmentesen, civil szervezetek részére önköltségi áron, egyéb célra pedig 5 000 Ft/minden megkezdett óra díjtétel mellett.


A könyvtári könyvkölcsönzésre heti egy alkalommal lesz lehetőség, november első hetében szerdán, majd ezt követően keddi napokon 8.00 és 18.00 óra között. Az egyéb könyvtári szolgáltatások igénybevételére előzetes egyeztetésre van szükség. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház az előre eltervezett, nagyobb közönséget vonzó, illetve pályázati támogatásból megvalósuló rendezvényei, és a résztvevők költségviselése mellett tervezett egyéb programok megvalósítására lehetőség lesz. Ezen esetekben is cél, hogy térben és időben azok koncentráltan valósuljanak meg, minimálisra csökkentve az alkalmankénti plusz fűtési igényt. A múzeumban dolgozók egy irodába költöznek, a különösen érzékeny műtárgyi állomány védelmét az ahhoz feltétlen szükséges helyiség előírásoknak minimálisan megfeleltethető fenntartásával kell biztosítani.


A döntések között szerepel az is, hogy a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményében az aktuális gyermeklétszám figyelembevételével összevont csoportokban kell ellátni a munkát.


A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által fenntartott intézmények közül a Tanuszoda december 21-ig működik, de nyitvatartása kizárólag a megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges időtartamra korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy a nagyközönség számára bezár, de például a tankerület által finanszírozott általános iskolai úszásoktatás a téli szünetig folytatódhat.


Csatlakozva a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalához, a december 22. és január 6. közötti időszakban igazgatási szünetet rendelnek el az önkormányzati hivatalban a munkatársak kötelező szabadságolásával, a sürgető feladatokat ügyelet formájában látják el. A hivatalban is irodák költöznek össze, s a viszonylag kedvezőbb áramdíjak miatt a nyáron telepített klímát használják azok fűtése céljából. A gázüzemű központi fűtés működtetése csak indokolt időjárási viszonyok esetén a fagykárok megelőzése érdekében, a klímával nem rendelkező terek temperálása céljából tervezett.

Az októberi testületi ülésen is az energiaválsággal összefüggő intézkedésekről szóló előterjesztés volt a legfajsúlyosabb – a tervet folyamatosan felülvizsgálják majd a döntéshozók

A polgármester beszélt arról is, hogy a közvilágítás az egyik legjelentősebb áramfogyasztó, annak rövid távon minimum 30 százalékos teljesítménycsökkentését tervezik, oly módon, hogy a közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt területeken kívüli szakaszok mentén lévő lámpák egy részét üzemen kívül helyezik, illetve a Zircen működő Bakony Elektronika Kft. ajánlatát elfogadva az általuk fejlesztett eszközzel közvetlen lehetőséget teremtenek a közvilágítási rendszer ki- és bekapcsolásának vezérlésére. A jövőbeni célok között szerepel a teljes rendszer korszerűsítése, szabályozható LED-es közvilágítás kiépítése. A karácsonyi várakozás időszakában a díszkivilágítást megtartja az önkormányzat, de azt a meghozott intézkedésekkel összhangban idén a Rákóczi téri szigetre korlátozza.


Ottó Péter polgármester kiemelte, hogy

az elmúlt mintegy tíz évben lezajlott energetikai fejlesztésekkel nagyot lépett előre a város, jelentős megtakarítás érhető el az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken.

A napelemek által megtermelt áram éves értéke több tízmilliós nagyságrendű, az épületek energiahatékonyságát javító beavatkozások pedig akár a százmillió forintot is elérő költségmegtakarítást eredményeznek. A jelenlegi helyzetben még fontosabbá vált, hogy az energiaárak kiugró emelkedése által még gyorsabban megtérülő korszerűsítéseket készítsen elő az önkormányzat, további alternatív energiatermelő rendszerek kiépítésére, másrészt egyes intézmények fűtési rendszereinek hőtermelő oldali korszerűsítésére, a gáz, illetve a távhő esetleges kiváltására.


Az intézkedési tervet a tapasztalatok függvényében folyamatosan felülvizsgálja az önkormányzat és a lakosságtól is szívesen fogadnak olyan észrevételeket, amelyek a takarékosságot segíthetik. A városvezető ezúton is türelmet kér mindenkitől a megváltozott körülmények elviselésére, úgy látja, hogy összefogással, közös gondolkodással az energiaárak drasztikus emelkedése okán kialakult krízishelyzeten is úrrá lehet lenni.


Kelemen Gábor