Miért fontos, hogy figyelemmel kísérjük a településtervezés folyamatát és részt vegyünk a fórumokon, bemenjünk a hivatalba és tájékozódjunk?


Röviden a települési tervezés rendszeréről, ami segít eligazodni abban, hogy az egyénnek mit jelenthet a települési tervezés.


Az egyén általában már a „végtermékkel” találkozik, vagyis a szabályozással, amikor szeretne valamit építeni, vagy éppen a szomszédja, környezete építkezik és azzal kapcsolatban kérdése merül fel, bemegy a hivatalba, ott közlik vele a vonatkozó szabályokat. A szabályok megalkotása a településfejlesztési koncepcióval kezdődik, a fejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) egy tervrendszer részei.


A koncepcióban a település elhatározza a fő fejlesztési irányait. A hangsúly a településen van, tehát nem csak az önkormányzat által befolyásolt, koordinált fejlesztésekről van szó, hanem a település egészét érintőről (gazdaság, infrastruktúra, oktatás, nevelés, civil szféra stb.) A szerkezeti terv ennek mintegy térképi rajzolata, helyet biztosít a koncepcióban elhatározott fejlesztéseknek, un. területhasználatokat jelöl ki. Területhasználatok alatt értjük – a teljesség igénye nélkül – a lakóterületeket, gazdasági területeket, központi és intézményi területeket, de a zöldterületeket, mezőgazdasági és erdőterületeket is ide soroljuk. A helyi építési szabályzat és melléklete, a szabályozási terv – melyet egyszerűen csak HÉSZ-nek nevezünk – a szerkezeti terv területhasználatainak megfelelő övezeteket, építési övezeteket jelöl ki, melyek már telekszintig határoznak meg szabályokat az építés helyi rendjére vonatkozóan. A meghatározott övezetek, építési övezetek besorolása meghatározza a telken elhelyezhető funkciókat (és nem csak épületeket), a szabályozás pedig legalább az épületek, építmények telken belüli helyét, legnagyobb alapterületi és magassági méreteit, a telken biztosítandó zöldfelület-nagyságot.


Ezek egyfelől lehetőségeket, másfelől korlátokat jelentenek. Ezért fontos tudni a tervezés során a városban élők szándékait, észrevételeit, javaslatait, hogy a végén a HÉSZ biztosítani tudja egyrészt a fejlesztések megvalósíthatóságát, másrészt a területhasználati konfliktusokat minimalizálni lehessen a HÉSZ eszközrendszerének keretein belül.


Biztatunk mindenkit arra, hogy a fórumokon vegyenek részt, beszélgessünk a városról, vagy akinek erre nincs lehetősége, éljen az egyéb észrevételezési, tájékozódási lehetőségekkel. Érdemes a már most ismert beruházási fejlesztési szándékokat leegyeztetni, hogy az a jelenleg hatályos HÉSZ szabályrendszerében megvalósítható-e, vagy változtatást igényel.


Várszegi Bernadett

főépítészi referens


Kapcsolódó cikk: Fórumon is meg lehetett vitatni a településfejlesztési koncepciót