A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Melyik tagozatra írassam be a gyermekemet?


Közeleg az általános iskolai beíratás időpontja a 2021/2022. tanévre vonatkozóan. Milyen lehetőségek várnak azokra a kisdiákokra, akik szeptembertől a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában kezdik meg tanulmányaikat? Erről adott tájékoztatást egy riport keretében az oktatási intézmény.


– Régi szokás a szülők körében, hogy nem tagozatot választanak, hanem tanítót. Annak idején mi is ragaszkodtunk egy tanító nénihez, hozzáírattuk a gyermekünket. Alsó tagozatunkban, a szeptembertől első évfolyamon tanítók közül azonban nehéz választani, hiszen valamennyiük emberi és szakmai kvalitásai kiemelkedőek – mondja Burján István igazgató.

Éppen ezért azt javasolja a szülőknek, hogy olvassák el az iskola honlapján megtalálható Pedagógiai Programot, és ezek alapján próbáljanak meg választani. Az igazgató fontosnak tartja az óvónők véleményének kikérését is, és a döntéshez szükséges, hogy tisztában legyen vele a szülő, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a gyermeke, milyen érdeklődési köre van.


Szőnyegi János igazgató-helyettes, az alsó tagozat vezetője elmondta, négy tagozat működik iskolájukban. Az általános tagozat mellett – ahol semmilyen plusz óraszám nincs – a rajz és vizuális programmal, a német nemzetiségi nyelvoktatással és az angol-informatika tagozattal dolgozik az intézmény. Beszélt arról is, hogy a következő tanév második félévétől már az új Nemzeti Alaptanterv szerint tanítanak az iskolákban. A leglényegesebb változás, hogy csökkennek az óraszámok minden tagozaton. Az általános tagozat első évfolyamán például a maximális óraszám 22 lesz hetente, ami a korábbiakhoz képest jelentős csökkenés.

Az iskola vezetősége a médián keresztül is segítséget szeretne nyújtani a szülőknek a jó döntés meghozatalához


Rákóczi Zoltán a rajz és vizuális program kapcsán – amelyet Póda Károly kollégájával vezetnek heti két órában – kiemeli,

a gyerekek nagy örömmel és szeretettel jönnek a tanórákra, hiszen sokféle kézműves technikával ismerkedhetnek meg.

A szakterem rendkívül jól felszerelt, van például prés, égetőkemence, amit nagyon gyakran használnak és a gyerekek is előszeretettel sajátítják el a számukra új technikákat. A tanító a nagyon jó rajzosoknak és a kevésbé jó rajzosoknak is ajánlja ezt a tagozatot, mert tapasztalatai szerint gyorsan megszeretik a diákok az alkotást. A nyolc éven keresztül tartó képzés során megkapják a megfelelő alapokat a diákok, ezt bizonyítja az is, hogy nagyon sok Reguly-s diák felvételizik később művészeti szakközépiskolába. Nem kell messzire menniük, hiszen városunkban jelen van, nagy hagyományokkal rendelkezik a művészeti képzés a III. Béla Gimnázium falai között. Szőnyegi János igazgató-helyettes több olyan egykori diákjukról tud, akik képzőművészeti egyetemet végeztek, van, aki külföldön képezte tovább magát, grafikusként, festőművészként is dolgoznak közülük. Ezekkel a példákkal is azt szeretné hangsúlyozni, hogy a rajz tagozatnak ugyanolyan létjogosultsága van az iskolában, mint a nyelvi képzésnek.


Az angol-informatika tagozat 2001 óta működik az iskolában, a két tantárgy összefonódásával jött létre. A második évfolyamtól heti kettő, harmadik évfolyamtól heti három órában tanulhatnak a gyerekek angolt és informatikát is, majd a felső tagozaton heti négy órában angolt és heti két órában informatikát – tudtuk meg Hegyi Mariann angoltanártól. Második és harmadik évfolyamon játékos formában folyik az angol nyelvoktatás, nagyon sok verssel, énekkel és kevés követelménnyel. Arra készítik fel a gyerekeket, hogy megszeressék a nyelvet, megtanulják azt, hogy idegen nyelven is meg lehet szólalni. Negyedik évfolyamtól aztán egy kicsit komolyabbá válik a nyelvoktatás, nyolcadik évfolyamig ugyanis szeretnék elérni, hogy a diákok könnyedén megszólaljanak angolul. A nyelvtanár arról is beszélt, hogy a két tantárgy kölcsönösen kiegészíti és erősíti egymást. Az informatika nyelve az angol, ezáltal ennek a tantárgynak is nagyon sokat tudnak segíteni a nyelvi képzéssel, és a nyelvi órákon is profitálnak abból, hogy a gyerekek jól kezelik a számítógépeket, hiszen nagyon sok webes programot használnak. Ezen a tagozaton nyelvvizsgára, felvételire, ECDL-vizsgákra is fel tudják készíteni a diákokat, ami később az elhelyezkedésüket segítheti. A pedagógus hangsúlyozza,

azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek a nyelvet ne tantárgyként éljék meg, ezért nagyon sok nemzetközi programban vesznek részt, kapcsolatokat próbálnak kiépíteni.


– A német nyelv tanítása az angolnál is nagyobb múltra tekint vissza Zircen, huszonöt évvel ezelőtt kezdődött a nemzetiségi oktatás. – Első osztálytól kezdve heti öt órában tanulják a gyerekek a németet, egy óra pedig hon- és népismeret. Ez arra jó, hogy a magyarországi német kisebbség hagyományait, a város kötődéseit megismertessük a diákokkal. Nagyon sok gyermek német nemzetiségi csoportból jön az óvodából, de azok sem kerülnek hátrányba, akik nem ilyen csoportból érkeznek hozzánk – tájékoztat Barcsai Beatrix német szakos tanító. A diákok fokozatosan sajátítják el a német nyelvi ismereteket. Kezdetben a hangzásvilág kerül előtérbe, mert fontosnak tartják, hogy a gyerekek az érzékszerveikkel tanuljanak, gyakorlatorientált feladatokat kapnak, gyakran tartanak szabad térben órákat. Projektekkel, témaórákkal színesítik a tanulási folyamatokat. Sokat énekelnek, verseket tanulnak, ami által gazdagodik a szókincsük, és erre tudnak építeni aztán a második osztályban. A harmadik-negyedik évfolyamtól egy kicsit komolyabb munkával folytatják, ekkor már átfogóbb nyelvtani rendszereket is meg tudnak tanulni a tagozat növendékei. A tanító kiemeli azt is, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a város intézményeivel, sok segítséget kapnak tőlük, példaként említi a múzeumlátogatásokat, mézeskalácssütéseket. Fontosnak tartja, hogy

a gyerekek ne csak a nyelvet tanulják, hanem ezáltal a környező világot is megismerjék és megszeressék.

A pedagógusok egyenként bemutatták az iskolában működő tagozatokat

Nagyon jó feladattudattal rendelkeznek az ötödik évfolyamon német nemzetiségi osztályba érkező gyerekek, és ez a többi tantárgyra is kiterjed

– erről Szaturiné Biber Mária német-történelem szakos tanár beszélt. Hozzátette, a játékos nyelvtanulás nem szűnik meg az ötödik osztályban sem, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően, képességeiket, készségeiket, szókincsüket, nyelvtudásukat fejlesztő, változatos módszerekkel dolgoznak. Az alsó tagozatban elkezdett tankönyvcsaláddal folytatják a tanítást. Felső tagozatban a heti öt tanítási óra lehetővé teszi a beszédközpontú nyelvtanulást, a nyelvtani ismeretek olyan mélységű elsajátítását, amivel a gyerekek sikeresen felvételiznek gimnáziumok német nemzetiségi tagozatára. Felvételi előkészítőt szerveznek, ami egyben nyelvvizsga-előkészítő is. Rendszeresen tesznek le alapfokú nyelvvizsgát a diákok, amely még mindig jár olyan jogosultságokkal, melyek bizonyos munkakörök betöltésénél fontosak, előnyt jelentenek, és már a gimnáziumban le tudják tenni a közép- majd felsőfokú nyelvvizsgát. A megyei német nemzetiségi versenyeken évek óta első-második helyezéseket érnek el a zirci diákok, és az országos versenyen is születtek már figyelemreméltó eredmények. Mindezek mellett a legfőbb eredménynek azt tartja a tanárnő, hogy a középfokú intézményben választott másik idegen nyelvet a nyolc évig tartó német nyelvi képzést követően könnyebben sajátítják el a diákok, akik pedig a németet viszik tovább, azoknak nincsen gondjuk a nyelvtanulás területén.


A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdettől fogva nagy segítséget nyújt az iskolának a német nemzetiségi oktatáshoz, amit már a pedagógusok is méltattak a tagozat bemutatásában.

Hédl József elnök magas szintűnek nevezi a német nyelvi képzést a zirci általános iskolában, ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy a múltat, a történelmet is megismerjék a gyerekek, hiszen olyan térségben élünk, ahol svábok hozzátartozói élnek már háromszáz éve, ebből kifolyólag a kultúrának, hagyománynak is jelentős szerepe van. A nemzetiségi önkormányzat már óvodában elindította a kisgyerekek nemzetiségi táncképzését, és örülnek annak, hogy ez az iskolában is folyatódik, nemrégiben fellépőruhákat is vásároltak. A pedagógusok munkáját segítve szakkönyveket, német nyelvű könyveket szereznek be, és két szakfolyóiratra is előfizettek, amiből hasznos anyagok meríthetők. Támogatják a diákok alapfokú nyelvvizsgáját, és meg is ajándékozzák azokat, akik nyelvvizsgát tettek, mindemellett a német nyelvi képzésben résztvevők képzési díját is átvállalják a szülőktől. A német nyelvi versenyekre történő utazásban is segítségére vannak az iskolának.

Az iskolai kapcsolatok is erősítik a nyelvtudást

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola bel- és külföldi kapcsolatokkal is rendelkezik, még ha a pandémiás időszak nem is adott módot ezek gyakorlására az elmúlt időszakban. Barcsai Beatrix emlékeztetett, utoljára négy évvel ezelőtt jártak német testvérvárosunkban, Pohlheimben hetedik osztályos diákok a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete jóvoltából, és sok segítséget kaptak a pohlheimi egyesülettől is. Hozzátette, nagyon hasznos volt számukra ez a találkozó, hiszen gyakorolhatták a német nyelvet, rádöbbenhettek, hogy mennyire fontos ez a világban való tájékozódáshoz. Hédl József is fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatokat, hiszen mint mondja, a diákok ekkor kényszerülnek rá igazából, hogy a német nyelvtudásukat elővegyék, használják. A nemzetiségi önkormányzat azon van, hogy földrajzilag kicsit közelebbi kapcsolathoz segítse az iskolát, mely által szintén gyakorolni tudják a német nyelvet. Szaturiné Biber Mária egy újabb partnerségről is beszélt, tavaly Veszprémben, a pályaválasztási kiállításon ismerkedtek meg egy fertődi kétnyelvű iskola igazgatójával, aki aztán el is látogatott Zircre. Nagyon jó lehetőségnek tartja ezt a tanárnő, hiszen olyan közgazdasági, illetve turisztikai ismeretekre tanítják meg a fiatalokat, amelyek mindkét országban végzettséget adnak. A kapcsolat eredményeként már van is oda jelentkező tanítványuk. Az angol tagozatos diákok is kivehetik részüket a nemzetközi kapcsolatokból, hiszen az iskola már nem először vesz részt az Erasmus+ programban. Hegyi Mariann elmondta, a járványhelyzet miatt jelenleg online térben folyik a kapcsolattartás, de remélik, hogy hamarosan utazhatnak majd. 2016-ban már sikeresen zárult egy ilyen program, melynek keretében más országok kultúráját ismerhették meg a zirci diákok az angol nyelv használatával.


Képzőművész, tolmács, angol- és némettanár, felfedező, tudós, sportoló – sorol tapasztalatai útján egy-két példát Burján István igazgató, hogy mi minden válhat a Reguly-s diákokból a jövőben, ami persze rajtuk is múlik. Hangsúlyozza,

minden nyitott előttük, de az alsó tagozatban még maradjanak gyerekek, érezzék jól magukat, ezt szeretnék biztosítani a leendő diákjaiknak, akiket szeretettel várnak.

Szőnyegi János igazgató-helyettes, az alsó tagozat vezetője kéri a szülőket, hogy

próbálják a gyermekük képességeinek leginkább megfelelőbb tagozatot választani, és ne támasszanak túlzott elvárásokat az iskolát kezdő gyerekek felé.


A tanköteles korba lépő gyermek általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülő részére a KRÉTA felületén keresztül, és 16-án éjfélig van lehetőség a rögzítésre. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet április 15-én és 16-án az általános iskola által – a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – meghirdetett, előzetesen egyeztetett feltételek szerint. Az intézményfenntartó Veszprémi Tankerületi Központ ugyanakkor azt javasolja, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a beiratkozást. Az iskolai beiratkozás részletes eljárásrendje ITT tekinthető meg.


Kelemen Gábor