A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Megtalálni a megoldáshoz vezető utat


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Sebestyén Zoltánné, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztőpedagógusa.


Sebestyén Zoltánné fejlesztőpedagógus mindig is a pedagógusi pályát szerette volna választani. Érettségi után egy szülővárosához, Pápához közel fekvő kis faluba, Gicre került, és ott kezdett el dolgozni az akkori Kisegítő Iskola és Nevelőotthonban gyermekfelügyelőként, később nevelőtanárként.

Megpróbálták „kinyitni az intézmény kapuit”, kimozdítani az ott élő, akkor még állami gondozott gyermekeket, programokat szerveztek a részükre.

Viszonylag rövid idő után úgy döntött, a gyógypedagógiát választja, ennek megfelelően képezte tovább magát.

Sebestyén Zoltánné fejlesztőpedagógus a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel


Az oklevél megszerzése után osztályfőnökként középsúlyos értelmi fogyatékos kisdiákokat tanított hét éven keresztül, ami másfajta tervezést, szigorúbb szabályokat kívánt. 2001-től egy készségfejlesztő, speciális intézmény igazgatóhelyetteseként folytatta munkáját, ami újabb készségek, képességek elsajátítását követelte meg. Nagyon sok nyertes pályázat kidolgozásában vett részt, az egyik legsikeresebb az értelmileg akadályozott tanulók kerékpárversenyének megszervezésére és lebonyolítására benyújtott pályázat volt, amellyel hozzásegítette tanulóit a világbajnokságra való kijutáshoz és eredményes részvételhez.


2008-ban került a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumba, nagyon jó kapcsolatot kialakítva a nevelőtestület tagjaival és a diákokkal. A diákönkormányzat patronáló tanáraként és ifjúságvédelmi felelősként kulcsszerepet játszott a tanulók személyiségfejlesztésében. Az adott szakterületek speciális intézményeivel állandó kapcsolatot tartva igyekezett mindent megtenni a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók védelme érdekében. Aktívan részt vett a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjában, a sajátos nevelési igényű diákokkal pedig egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozott.


Alapelve, hogy mindig a pozitív értékekből induljunk ki, mert csakis arra lehet hatékonyan építeni. Alapvető pedagógusi feladatának tartotta, hogy meghallgassa tanítványai gondjait, megpróbáljon közvetíteni és segítséget nyújtson a megoldáshoz vezető út megtalálásában.

Horváth Attila, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója méltatta Sebestyén Zoltánné munkásságát, a kitüntetést pedig Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át