A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Megszűnnek a hulladékgyűjtő szigetek Zircen

A novemberi munkaterv szerinti rendes ülést megelőzően közmeghallgatást tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen tájékoztatót hallhattunk városunk környezeti állapotáról és az állampolgárok által felvetett javaslatok, közérdekű bejelentések megvitatására is lehetőség nyílt.


Az első napirend során Kaszás Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője a környezet állapotáról adott tájékoztatást. Elhangzott, hogy ipari létesítmény – mely jelentősen befolyásolja a levegő tisztaságát – nincs a város területén, légszennyezést a fűtés, a közlekedés és a kerti hulladék égetése okoz, pedig ez utóbbi tiltott tevékenységnek számít a helyi rendelkezés szerint.


Hangsúlyozta, hogy

a gépjárművek által okozott zaj- és porszennyezés csökkentése érdekében jelentős útfelújítások valósultak meg Zircen az elmúlt időszakban, összességében 9200 négyzetméter felületen.

A Béke utcában, a kórház környezetében útszélesítéssel parkolásra alkalmas felület került kialakításra. A Reguly utcában – a Bakonybéli út és a Malom-árok között – a villámárvizek megelőzésének érdekében burkolt csapadékvíz-elvezető árok létesült és járdafelújítás is történt ezen a szakaszon, a Kossuth utca jelentős részén ugyancsak felújították a járdát. A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. sok helyen végezte el a vízelvezető árkok újraprofilozását, átereszek tisztítását. Akli városrészben elkészült a szennyvízelvezető rendszer, így már száz százalékban csatornázott a település.

Kaszás Béla városüzemeltetési osztályvezető tájékoztatóját hallgatja a képviselő-testület

A helyi rendeletre hivatkozva felhívta a figyelmet az osztályvezető, hogy az ingatlantulajdonosok kötelesek a zöldfelületet rendeltetésszerűen használni és karbantartani. Az elmúlt időszakban tizenegy lakó kapott jegyzői felszólítást gyom- és parlagfűmentesítésre.


A hulladékkezelésről is szó esett az előadás során. A szolgáltatást végző „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet, hogy

járműparkjának korszerűsítése következtében a gyűjtőkörzetében mindenki számára szükségessé válik a nem szabványos vagy sérült hulladékgyűjtő edények szabvány (MSZ EN 840) gyűjtőedényre történő cseréje, ezért kérik az érintett lakosokat, hogy azok cseréjét lehetőség szerint év végéig végezzék el.


A házhoz menő hulladékgyűjtés esetén a családi házas ingatlanoknál továbbra is biztosítják a 120, illetve 240 literes edényzetet, az ürítéseket minden hónap utolsó keddi és szerdai napján végzik.

A tömbházas övezetekben működő hulladékgyűjtő szigeteket december 1-től megszünteti a szolgáltató, tekintettel a nem odaillő hulladékok gyakori elhelyezésére és a túlcsordulásra. A társasházak közösségének azonban lehetőségük van arra, hogy szerződéses formában igényeljék a térítésmentes szolgáltatást, melyhez térítésmentesen biztosítják az edényzetet.


Márciusban lomtalanításra is sor került Zircen, jelentős mennyiség került elszállításra, de az önkormányzat kommunikációs erőfeszítései ellenére még mindig voltak olyanok, akik nem a lom kategóriájába tartozó hulladékot helyeztek ki az akció során. A szolgáltató gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtést is végez városunkban, az Alkotmány utcai sportpálya előtti területen minden hónap harmadik szerdáján 7.00 és 14.00 óra között veszik át a zöldhulladékot.


A közmeghallgatást megtisztelte jelenlétével Czaun János, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője is, aki pontos számadatokkal is szolgált: a tavaszi lomtalanítás során közel ötven tonna lomot szállítottak el Zircről, a zöldhulladék-begyűjtését illetően közel tizenegy tonnát mutatott a mérleg, és több mint ezer tonna kommunális hulladékot gyűjtöttek be Zircen az idei esztendő első félévében.

Czaun János, a hulladékkezelési szolgáltató ügyvezetője is rendelkezésére állt az érdeklődőknek

Képviselői kérdésre válaszolva kifejtette, hogy

a háztartásoknál keletkező kisebb mennyiségű nikecellt a gyűjtőedénybe beleaprítva elszállítják, az ipari mennyiségben keletkező szigetelőanyagot azonban nem veszik át.


A második napirend keretében az állampolgárok által felvetett javaslatok, közérdekű bejelentések megvitatására nyílt lehetőség. A közmeghallgatáson egy állampolgár szólalt fel, aki a termelői piac folyamatos működése érdekében szélfogók és árusító padok beszerzését javasolta az önkormányzatnak. Ottó Péter polgármester válaszában kifejtette, hogy

folyamatban van a piac komfortosabbá tétele.


Kelemen Gábor