A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Megoldás és kreativitás a pedagógiai helyzetekben


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Kovácsné Palkovics Márta, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.


A kitüntetés átadására Zirc város pedagógusnapi ünnepségén került sor. A kitüntetésben részesülő személyt Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője méltatta, az elismerő oklevelet pedig Ottó Péter polgármester és Varga Zita, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át.


Kovácsné Palkovics Mártát

széles látókörű, a munkájára igényes pedagógusként jellemezték a méltatásában,

aki már középiskolás korában az óvodapedagógus pálya felé orientálódott. Szakterületi tanulmányait a későbbiekben levelező képzésen folytatta és szerzett diplomás óvodapedagógusi képzettséget. A tudását fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés, néptánc és konfliktuskezelés irányban folyamatosan bővítette a munkája mellett.

Kovácsné Palkovics Márta óvodapedagógus a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel


Intézményvezető-helyettesként tizenhat éve részt vállal az Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde stratégiai céljainak meghatározásában és a változásmenedzselésben. Jó helyzetfelismerése, lényeglátása, rugalmas gondolkodása segíti a humánerőforrás napi szintű változásának nyomon követését. Kollégáival a megfelelő határozottsággal, de ugyanakkor támogató, empatikus beállítódással jelöli ki a megoldandó feladatokat. Az intézmény pedagógiai innovációinak elsősorban gyakorlati kivitelezését kreatív ötleteivel támogatja.


A környezeti nevelés terén a modern szemlélet népszerűsítője, az e téma köré szerveződő munkaközösség aktív tagja, szakmai kooperációk kezdeményezője. Kollégáival szemben figyelmes, segítőkész. A nevelés-oktatás folyamatában a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordít.


A gyermekközösségben elfogadó légkört alakít ki, ahol az apróságok bizalommal fordulhatnak felé. Évek óta segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. A tipikustól eltérő pedagógiai helyzetekben nem a nehézséget látja, hanem megoldásközpontú gondolkodásával törekszik azok feloldására.

Kovácsné Palkovics Márta szakmai érdemeit Kovács Mónika intézményvezető ismertette


Kézügyessége is figyelemreméltó,

horgolással készült táskái, dísztárgyai szemet-lelket gyönyörködtető szín- és formavilágával otthonos környezetet varázsol maga köré. Munkái ízlésformáló értékkel rendelkeznek. Alapítója és elnöke a Zirc Kézilabda Sportegyesületnek.


Szerk.: Kelemen Gábor