A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Megmaradni és önmagunk maradni


– Azért van helyünk ebben a világban, azért van ez a koordináta-rendszer bennünk, azért tudunk magyarul, anyanyelvünkön megszólalni, örömet és fájdalmat kifejezni, mert Szent István megalkotta azokat a kereteket, amelyek képesek voltak megőrizni ezeket az értékeket – azért, hogy megmaradhassunk, s önmagunk maradhassunk.


Ottó Péter polgármester mondta ezeket a gondolatokat az államalapításra emlékező ünnepi beszédében, a Rákóczi téren. Hangsúlyozta azt is, hogy csak az erős gyökerekkel rendelkező, egészséges törzsű fák képesek új hajtásokat hozni, ellenállni szárazságnak, szélviharnak, jégverésnek, kártevőknek és képesek fejlődni, évről évre újabb gyümölcsöket érlelni.

„A gyökér a múlt, a jelen a törzs, a jövő az ágak végén sarjadó friss hajtás, egyik sem létezhet a másik nélkül, bármelyik hiánya vagy sérülése a folyamatosságot szüntetheti meg. Őseink áldozatot vállaltak a jövőért, azért, hogy készen kaphassuk mindazt, ami oly természetesnek tűnő, genetikailag és történelmileg kódolt örökségünk. A régiek adtak nekünk egy országot, amelyben otthon érezhetjük magunkat, adtak nekünk egy nyelvet, amelyen kommunikálunk, énekelünk, gondolkodunk vagy hallgatunk, ők hagyták ránk a hitet, az alapot, amire mint biztos fundamentumra építhetünk. A múltunk ismerete is kell ahhoz, hogy tudjuk honnan indultunk, hol vagyunk és hova tartunk”

– hangzott el az ünnepi beszédben.Városunk vezetője méltatta I. István király munkásságát is, mint mondta, uralkodását az ország belső egységének megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett, de amikor szükség volt rá, István országa bizonyította, hogy képes megvédeni magát a külső ellenségekkel szemben is. „Európa-szerte elismert és tisztelt király volt, egy független ország vezetője” – mondta róla.


Idézett Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatása során elhangzott beszédéből is, melyben többek között azt mondta:

„Szent István felismerte, hogy a kereszténység felvétele az igazi útja a túlélésnek, és annak, hogy a különféle törzsekből egy nemzetet alkosson. A valódi emberi kultúra számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak szilárd alapot teremteni”.

Az ünnepség szónoka hozzátette, a huszonnyolc évvel ezelőtt, 1991. augusztus 20-án elhangzott gondolatok ma is élőek, sőt élőbbek, mint valaha. „A Szent István-i örökségről nemcsak megemlékeznünk kell, de szívünkbe és agyunkba égetve hinnünk is kell benne, ha biztos alapokon álló házat, hazát, Európát akarunk” – hangsúlyozta a városvezető.


„Minden, amit születésünkkor kéretlenül kaptunk, ajándék, s hogy megkaphattuk, kegyelem is egyben. Legyünk hálásak ezért mindenkinek, akik örökségünket, magyarságunkat évszázadok viharain keresztül, generációról generációra megóvták és megőrizték, s bízzunk benne, hogy a korábban nem tapasztalt, újabb és újabb kihívásokkal szembenéző ma emberében is ott lakozik a keresztény értékeken alapuló jövő teremtés képessége. Ennek reményében kívánok áldott, Szent István nagyságához, örökségéhez méltó, hitet, reményt, lelkiekben megerősítést adó ünnepet, örömteli születésnapot: Isten éltessen Magyarország!” – zárta gondolatait.


Ezt követően az új kenyér átadására került sor, melyet a Piller Pék Kft. sütött Zirc városa számára, és a zirci, környékbeli mezőgazdasági termelők ajándékaként a Bakony-Agro Kft. képviseletében Borda Zsanett adott át Ottó Péter polgármesternek. A városvezető köszönetét fejezte ki, és azt kívánta, hogy minden magyar családnak jusson belőle az év minden napjára elegendő. Az új kenyérre Imrefi Mór plébános atya mondott áldást, majd az ünnepségen fellépő Mocorgók Néptáncegyüttes tagjai kosárkákból körbekínálták a megújuló élet ízét.Az Erdélyből, Gyergyócsomafalváról érkező Mocorgók Néptáncegyüttes hagyományainkat keltette életre, magyarságunk gyökereihez vezetett minket vissza fergeteges előadásával. A népviseletbe öltözött menyecskék és legények határtalan lelkesedéssel ropták a forró nyári délelőttön. A háttérben már a delet kongatták a harangok, amikor a közönség visszatapsolta a produkciójukat, ők pedig fáradhatatlanul folytatták. Az utolsó néptánc-blokkot követően, Magyarország születésnapjának alkalmából egy megható ének is elhangzott a részükről.A kemence melege után a nap sütötte tovább a nemzeti színű szalaggal átkarolt új kenyeret, melyre egy versbe öntött asztali áldás is elhangzott a műsor vezetője, Szakács Ildikó részéről.Önkormányzati kitüntetések átadására is sor került az államalapítás évfordulóján. Zirc Város Díszpolgára címet adományoztak Szűcs István Miklós Fonay-díjas, okleveles képzőművész, művészettörténeti szakíró, nyugdíjas művészetpedagógus részére. Pro Urbe Emlékérmet vehetett át Encz Ilona, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységvezetője és Szurgyi Zsuzsanna, városunk népi játék- és kismesterségek oktatója. A magas rangú elismeréseket Ottó Péter polgármester és Vörös Kálmán önkormányzati képviselő, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta át.


A kitüntetésben részesülő személyek méltatását kapcsolódó cikkeinkben ismertetjük. ITT, ITT és ITT


Immár hagyományosan a tanulmányi ösztöndíjak átadása is a városi ünnepség keretében történt. Az önkormányzat 2019. második félévére vonatkozóan tizenöt középiskolást részesített ösztöndíjban, ők: Balázs Márton, Biber Cintia, Dobos Gergely Csanád, Gregosits Martin, Kapitány Dorottya, Klein Vivien, Mészáros Balázs, Molnár Petra, Moór Bence Dániel, Skobrák Erik Zsolt, Skobrák Vivien Anasztázia, Somogyi Gergő, Sömjén Máté, Szilágyi Zalán, Vajcs Luca. A kimagasló tanulmányi eredményt elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és Varga Zita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át a fiataloknak.

Az ösztöndíjasok ünnepségen résztvevő csoportja, Sömjén Máté tartja kezében az új kenyeret


Zirc város megemlékezése szentmisével vette kezdetét a bazilikában, melyet Bérczi L. Bernát apát celebrált. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB által szervezett ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője is.Kelemen Gábor