A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Megalakultak a képviselő-testület bizottságai


Rendkívüli ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen megválasztásra kerültek a szakmai bizottságok elnökei és tagjai. További napirendeket is tárgyaltak a képviselők, így például döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be az általános iskola Rákóczi téri tornatermének felújítására.


A képviselő-testület az eddigi négy helyett két bizottságot hozott létre, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági, valamint az Emberi Kapcsolatok Bizottságát. A bizottságok létszámát hét főben határozta meg úgy, hogy ebből négy fő képviselő tag, három fő pedig nem képviselő tag. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta valamennyi jelölt megválasztását a bizottságokba.A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnökének Lingl Zoltán képviselőt, tagjának Virth Csaba, Detre Balázs, Nagy Tamás Imre képviselőket, nem képviselő tagjának Ambrus Árpád, Kukoda Norbert és Némethné dr. Bakó Gizella zirci lakosokat választották meg.


Az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének Varga Zita képviselőt, tagjának Hédl Evelin, Lingl Zoltán, Horváth Attila képviselőket, nem képviselő tagjának Dékány Árpád, dr. Mohay József és Detre Anita zirci lakosokat választotta meg a képviselő-testület.


Ottó Péter polgármester gratulált a bizottsági tagoknak a megválasztásukhoz, a külső bizottsági tagoknak pedig köszönetét fejezte ki, hogy elvállalták a komoly szakmai kihívást jelentő feladatot. Ez követően a megválasztott külső bizottsági tagok eskütételére került sor.


A bizottsági tagok megválasztását követően további napirendeket tárgyalt a testület. Döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára. A pályázat a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri tornatermének komplex felújítását célozza.


Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is születtek. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt esetében a közbeszerzési eljárás – 1. eljárás ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyása történt meg, mely a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztését, átalakítását és a hosszúréti szabadtéri színpad kialakítását célozza. A „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Zircen” projekt első ütem – kerékpárút építése Zirc és Kardosrét között, valamint az Alkotmány utca első szakaszának közlekedésbiztonsági felújítása – kivitelezőjének kiválasztására történt meg a közbeszerzési eljárás újraindítására irányuló döntéshozatal, valamint elfogadásra került az eljárást megindító dokumentáció is.


A Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata is megtörtént. Erre jogszabályi előírások miatt volt szükség, az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni a megállapodást. A technikai módosítások miatt új együttműködési megállapodást hagyott jóvá a testület.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy további tíz évre meghosszabbítja a szolgáltatóval a Zirc Városi Fűtőművekre kötött üzemeltetési szerződést. Önkormányzati tulajdonú épületekre villamosenergia-beszerzéssel kapcsolatos döntés is született a 2020–2021. évre vonatkozóan.

Kelemen Gábor