A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Meg kell találnunk a közös alapot a szabadságunkhoz

- A jelenkorban zajló szabadságharc a nemzeti megmaradásért zajlik. Magyar és magyar közötti széthúzás soha nem fog eredményre vezetni. Ha meg akarjuk őrizni a szabadságunkat, nekünk is közös alapot kell találnunk ehhez, mint ahogy azt a ’48-as nemzedék is tette.


Viziné dr. Horváth Judit, Zirc város jegyzője hangsúlyozta ezt az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségen, a zirci Városházán.


Közös alapnak a hazaszeretetet nevezte, szeretetet a haza, a történelem, a kultúra, a nyelvünk iránt, hiszen

„a szabadságharc hősei is tudták, hogy a haza ott van, ahol magyarul énekel az anya este a gyermekének elalváskor, ahol magyarul köszönünk egymásnak, ahol szeretjük azt a helyet, ahol élünk, ahová tartozunk, és ahonnan nem vágyakozunk el, vagy ha mégis, tudjuk, hogy úgyis visszatalálunk”.


Méltatta a forradalom vívmányait, a márciusi ifjaknak köszönhetjük a tizenkét pontban megfogalmazott sajtószabadságot, az országgyűlést és a felelős magyar kormányt, a törvény előtti egyenlőséget, a közös teherviselést, a nemzeti őrsereget és a szabadságharcot is. A ’48-as forradalmárok tudták, hogy a kezdeti sikerek után csatatérré váló hazában a legdrágábbal, az életükkel fizethetnek, ennek ellenére nem hátráltak meg, hanem felvették a harcot az elnyomó csapatokkal szemben, és küzdöttek a függetlenségért, a szabadságért. Mi, magyarok világszerte az irántuk érzett tiszteletből tűzünk kokárdát a mellünkre március 15-én – emelte ki az ünnepség szónoka.

Viziné dr. Horváth Judit, Zirc város jegyzőjének ünnepi beszéde

Hangsúlyozta, hogy

az akkor húsz-harminc éves márciusi ifjak elszántsága, egységben lévő ereje ma is példaként kell, hogy álljon előttünk.

A mai fiataloknak az ő helyükbe kell lépniük, nagy szükség van a kitartásukra, a tenni akarásukra, hogy erejüket a haza szolgálatába állítsák. Fel kell sorakozniuk a nemzet nagy céljai mellé, különösen most, azokban a vészterhes időkben, amikor ugyan nem fegyverrel, de harcolnunk kell a legfontosabb hivatásunkért, amely nem más, mint a megmaradás. Emlékeztetett, hogy szintén az elnyomás elleni küzdelem és a szabadság utáni vágy hajtotta azon ifjakat, akik 1956-ban fegyvert fogtak a diktatúra idején.


„A jelenkort nézve pedig láthatjuk, hogy a napjainkat átható, a tolerancia álarca mögé bújtatott ideológiai válság Európa- és világszerte káoszt szült. Ebből a csatából győztesként kijönni, vagyis magyarnak megmaradni csak elkötelezettséggel és összefogással lehet. Nem szabad hagynotok, hogy az otthonotokban, a hazátokban mások döntsenek rólatok. Nagy feladat áll előttetek: megmutatni, hogy mi a valódi hazaszeretet, amely olyan tettekben mutatkozik meg, mint az önzés mellőzése, kötelezettségeink teljesítése és az önfeláldozás gyakorlása, amely – valljuk be – nem éppen a kényelmes megoldások közé tartoznak”.


Az ifjúságnak címzett gondolatokat követően szülőként a szülőkhöz is szólt az ünnepség szónoka, hangsúlyozva, hogy

nekik is tanulniuk kell a ’48-as szabadságharcosainktól, mindenekelőtt elhivatottságot.

„Ha mi nem mutatunk példát gyermekeinknek, hogy érdemes ebben a hazában élni, ebben az országban dolgozni, és itt családot alapítani, akkor a békésebb, eredményesebb és boldogabb jövőt is kockára tesszük. A nevelés elsősorban a szülők kötelessége. Ki kell állnunk amellett, hogy magyar hazánknak ma, amikor az egyes országok hánykódó hajóként gyötrődnek a világtengeren, stabilnak kell maradni azon a parton, amely biztosítja számunkra a szabadságot, a függetlenséget és az önállóságot. Ezek a ma is aktuális elvárások 1848-49 óta mit sem változtak”.


Ragyogó tavaszi nap köszöntött városunkra és az emlékező szervezetek közösen indultak el, hogy elhelyezzék koszorúikat Március 15. téri nagyjaink szobránál:

Zirc Városi Önkormányzat, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrse, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság, a történelmi egyházak képviselői, a Zirci Országzászló Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör, valamint a Fidesz-KDNP helyi szervezete.

Ottó Péter polgármester főhajtása és a koszorúzók sorfala gróf Széchenyi István szobránál

A zirci tűzoltóság és a rendőrség közös tisztelgése Kossuth Lajos szobránál, melyet gyermekek alkotásai szegélyeznek

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB által szervezett ünnepségen a műsort Szakács Ildikó vezette, aki

bevezetésként Juhász Gyula „Március idusára” című versét is tolmácsolta.

Szakács Ildikó az alkalomhoz illő verssel köszöntötte a Városházán szép számmal egybegyűlt közönséget

A Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 11.T. osztályos diákjai felemelő műsorral örvendeztették meg a közönséget.

Szituációs előadásukkal megidézték az 1848-49-es forradalom és szabadságharc főbb mozzanatait, dalcsokorba öntötték a hazafias érzelmeket, szájról szájra jártak a színpadon nemzeti imánk sorai, és a zászlótartóból kiemelve, meglobogtatva a piros-fehér-zöld színeket, egy kört járva a teremben, énekelték, hogy „…éljen a magyar szabadság, éljen a haza”. A közönség szűnni nem akaró tapsa kísérte a kivonuló fiatalokat és felkészítő tanáraikat, Vajcs Ágnes és Kollát Beáta oktatókat.

Nem útbaigazításként mutatták a táblát a fiatalok – a forradalmi eseményeknek egyik emblematikus helyszíne volt a Városháza

Március idusa mindig a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel büszkélkedő fiatalok köszöntésével válik teljessé Zirc számára.

A középiskolai ösztöndíjpályázat már több mint húsz éve íródó történetében most volt a legtöbb ösztöndíjasa városunknak, 38-an részesültek az önkormányzat elismerésében.


Ők öt hónapon keresztül havi tízezer forint összegű támogatást kapnak a második tanulmányi félévre vonatkozóan. Név szerint: Ábrahám Gábor Zoltán, Balogh Péter Dániel, Berkes Mihály, Bieber Nóra Jázmin, Bittmann Marcell, Bolla Zsófia Zorka, Buda Tekla, Csillag Bertalan, Dóber Fanni, Dülk Botond, Egervölgyi Nóra, Fallmann Réka, Finta Zsuzsanna, Földesi Benedek, Hamvasi Gréta Virág, Jacsa Fanni, Jánosik László, Józsa Léna, Kis Máté, Kitzvéger Nikolett, Kovács Kata, Kovács Noel, Kovács Noémi, Kovács Zalán, Lajtafalvi Eszter, Léber Zsóka, Lingl Nóra, Nick Regina Lili, Palánkai Hanna Dóra, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Ruttkay-Miklián Emma, Sasvári Levente Balázs, Szakács Zille, Takács Dorka, Tátrai Nóra Hanga, Tóth Róbert István, Vajcs Máté.


Az ösztöndíjért járó okleveleket Ottó Péter polgármester és Varga Zita, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke adta át az arra érdemeseknek.

Varga Zita bizottsági elnök átadja az oklevelet Rátódi Ildikó Katalin részére

Ottó Péter polgármester gratulál az ösztöndíjhoz Földesi Benedeknek

Zirc város ösztöndíjas diákjainak ünnepségen résztvevő csoportja

Kelemen Gábor