A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Második otthont teremtett a gyermekeknek


A városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott Zirc Városi Önkormányzat Igmándyné Hebling Gabriella, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde címzetes intézményvezetője részére. A kitüntetés átadására az augusztus 20-ai városi ünnepségen került sor.


Igmándyné Hebling Gabriella, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa 1987-ben szerezte diplomáját a Soproni Óvónőképző Intézetben. Három év visegrádi kitérőtől eltekintve mindvégig a zirci nevelési intézmény megbecsült kollégája maradt.

„A hivatás, amit választott, nemcsak nagy felelősséggel járt, hanem sok szépséget is rejtett magában. Több évtizeden keresztül óvta, nevelte és támogatta ismeretszerzésükben a rábízott gyermekeket. Gyermekközpontú gondolkodásával elfogadó, barátságos légkört teremtett óvodai csoportjában. A nevelő-oktató munkán kívül fontosnak tartotta a szülőkkel való kapcsolattartást”

– hangzott el a méltatásában.


Az eltelt közel negyven év alatt folyamatosan képezte magát, így kisgyermekgondozó és szakvizsgázott közoktatási vezető képesítést is szerzett. Számos tanfolyamon vett részt, melyek hatékonyabb és magasabb minőségű munka megvalósítását támogatták.


Ottó Péter polgármester és dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester adta át a kitüntetést Igmándyné Hebling Gabriella részére


Tizenhét éven keresztül volt intézményvezetője az óvodának, majd a később szakmai támogatásával kialakításra kerülő bölcsődének. Külön hangsúlyt fektetett az integrált nevelés alapjainak letételére.

Széles látókörű pedagógus, jó észrevételei, lényeglátása sokszor segítették a nevelőtestületet a pedagógiai feladatok végrehajtásában. Munkáját a lendületesség és a szakmaszeretet jellemezte. Törekedett a modern kor elvárásainak is megfelelő intézményi átalakítások megszervezésére.

Szenvedélyének tekintette az óvoda udvarán és parkolójában megjelenő növényvilág gazdagítását. Intézményvezetősége idején indult útjára a Hangyaboly Sportnap, mely a térség óvodáinak részvételével a közös mozgás, játék örömét célozza meg. A „Zirci Buli” kulturális és szabadtéri fesztivál lelkes civil támogatója, önzetlen segítője volt éveken keresztül.


Igmándyné Hebling Gabriella gyermekközpontú gondolkodásával barátságos, vidám légkört teremtett


Kollégái körében az óvoda negyvenéves jubileumi ünnepségén, 2017 novemberében


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde munkatársi közössége javasolta őt a kitüntetésre a gyermekekért végzett több évtizedes kiemelkedő óvodapedagógusi és vezetői munkája, szakmai elhivatottsága, valamint a civil közösségben tanúsított szerepvállalása elismeréseként.

(kg)