A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A legnagyobb ajándék


– Mindennek az alapja és kiindulópontja kereszténységünknek az a hitvallása, hogy karácsonykor mindenekfelett Jézus születését ünnepeljük, aki a legnagyobb ajándékként adatott nekünk, Isten hozzánk való szeretetéből fakadóan.


Vecsey Katalin református lelkész mondta ezeket a gondolatokat a 2. Adventi gyertya meggyújtása köré szervezett ünnepségen, az apátság előtti óriás adventi koszorúnál.


„Az az Istennek kedves készülődés és áldozat, adventi ráhangolódás, ünnepi előkészület, hogy ha az ajándékok között és fölött Jézus Krisztusban meglátjuk és elfogadjuk a legnagyobb ajándékot. Mert ha ez megtörténik, lelkünkben olyan békesség adatik, amely életünk nehézségeiben és bizonytalanságaiban is biztonságot ad. Többek között azt a szilárd hitbeli bizonyosságot, hogy a várakozásunk minőségi, a reménységünk pedig élő lehet.”


Hozzátette azt is, várakozni lehet türelmetlenül, idegesen, reményvesztetten, de lehet kitartóan, értelmesen eltöltve az időt, reménnyel telien. Ez utóbbiak a minőségi várakozás, az Isten által elkészített adventi idő jellemzői. Mindennek a megéléséhez keresnünk kell az elcsendesedés lehetőségét, az imádság perceit. Ilyen módon tudjuk mi készíteni az Úr útját, hogy elérkezzen hozzánk és széppé tegye, megszentelje az ünnepünket.


Hangsúlyozta, az advent akkor éri el célját, ha megláttatja velünk azokat az akadályokat is, amelyek útját állják Jézusnak.„Egyenessé tenni az ő ösvényét úgy tudjuk, ha eltávolítjuk az útból mindazt, ami gátja lehet annak, hogy Jézus szeretete létjogosultságot nyerjen. Ő gyógyítja meg sokféle lelki sérülésünket és ínségünket. Haragot, önzést, csüggedést, sértődést, szorongást, nyugtalanságot, konfliktust, bizalmatlanságot.”


Az adventi idő lelket gyógyító, szeretetet érlelő, várakozásban is reménységre juttató – zárta gondolatait a lelkész asszony, majd közös imádságra invitálta az ünneplő közösséget.Az ünnepséget szervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB részéről Jámbor Adrienn intézményi munkatárs köszöntötte az egybegyűlteket.


A készülődést még bensőségesebbé tette a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.b osztályának műsora Mészárosné Gelesz Edina felkészítésében. A diákok énekükkel tették minőségivé a várakozást, élővé a reménykedést, majd egy-egy gyertyával az óriás adventi koszorú köré gyűltek. A lelkész asszony meggyújtotta a második gyertyát, mely a sok kicsi lánggal együtt tovább hirdette az ünnepi gondolatokat.

Kelemen Gábor