A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A lakók nyugalma és az utak védelme a cél

A helyi közutak állapotának megőrzése és a lakóövezeteket érő környezeti hatások csökkentése érdekében időkorlátos behajtási engedélyt vezet be az önkormányzat a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek számára a város belterületén. A képviselő-testület egy intézkedési tervet is elfogadott az energiaválsággal összefüggésben.


A munkatervtől eltérően egy héttel később, október 24-én tartotta rendes ülését a képviselő-testület.

A kialakult energiaválsággal összefüggésben Zirc Városi Önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan egy intézkedési terv került kidolgozásra és elfogadásra a 2022. november 1. – 2023. április 30. közötti időszakra vonatkozóan.

Erről részletesebben – polgármesteri tájékoztatás nyomán – rövidesen megjelenő írásunkban olvashatnak majd.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az energiaválsággal összefüggő intézkedési tervet

A képviselő-testület döntött, hogy

az állami közutakról nyíló önkormányzati kezelésű belterületi utakra – a zömében ipari övezetben található területek, így a Szabadság utca, Park utca, Vasút sor, János-tanyai utca, Esterházy utca és Akli-major kivételével – csak reggel nyolc és délután öt óra között lehet behajtani a nehézgépjárműveknek, és ezalatt az időtartam alatt el is kell hagyniuk azokat.

Azon vállalkozások, amelyeknek a korlátozással érintett területre esik a bejegyzett telephelyük, jegyzői engedéllyel és annak szélvédőre történő elhelyezésével a tiltott időszakban, azaz 17.00 és 08.00 között is behajthatnak. A szabályozás jövő év tavaszától lép érvénybe.

Tavaly novemberben fejezte ki a képviselő-testület határozat formájában azon szándékát, hogy korlátozni kívánja Zirc város területén a nehézgépjárművek közlekedését és parkírozását. Fontosnak tartotta ugyanakkor az önkormányzat, hogy konszenzusos megállapodás szülessen ebben a kérdésben, ezért a szabályozás előkészítése céljából telefonos interjú formájában kereste meg az érintett gépjárműtulajdonos vállalkozásokat, hogy megismerje az álláspontjukat, egyeztessen velük. Egyúttal felülvizsgálatra került, hogy a korábban kiadott telephely-engedélyekkel érintett ingatlanok a nehézgépjárművek tárolására alkalmasak-e. Az eredményekről készült jegyzői összefoglalót tárgyalta és tudomásul vette a képviselő-testület.

A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények szervezeti struktúrájának felülvizsgálatára is sor került.

Az előterjesztés – egy SWOT-analízis felállításával – mérlegeli a két közművelődési intézmény, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház összeolvadásának lehetőségét. Bizottsági javaslatra ezt a kérdést a jövő év februári, munkaterv szerinti rendes ülésen újra tárgyalja majd a képviselő-testület, amely ezen napirend keretében döntött a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói álláspályázatának újbóli kiírásáról.

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására is sor került. A költségvetés főösszege 6 263 627 forinttal emelkedett, így az 269 507 651 forintban rögzült.


Több rendelet felülvizsgálatáráról, illetve módosításáról is döntés született.


A közterületek használatáról szóló rendeletben

a különböző árusítási tevékenységek a díjalkalmazás tekintetében összevonásra kerültek és ahol eddig havi díj volt, ott is napidíjat állapított meg a testület, 1000 Ft/m2 díjtétellel.

Valamennyi értékesítési tevékenység engedélyhez kötött. Általánosságban tizenöt százalékkal emelkednek a díjtételek, a vendéglátó-előkertek esetében harminc százalékkal.


A vonatkozó kormányrendelet változása miatt volt szükség a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására.A már fentebb említett jogszabályi változások és a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosításával összefüggésben új rendeletet alkot a településkép védelméről az önkormányzat, melyben nagyobb figyelmet szentel a tájhasználat karakterének megóvására. A rendeletalkotást véleményezési eljárás előzi meg.


A város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési tevékenységének ellátására a 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakra a D.J.P. COMBI Kft. ajánlatát fogadta el a testület.


Zárt ülésen a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázatával kapcsolatos döntéseket is hozott a képviselő-testület. Viziné dr. Horváth Judit jegyző tájékoztatásában elmondta, hogy

újabb öt évre a jelenlegi intézményvezetőt, Koós Katát bízta meg a képviselő-testület a feladatok ellátásával.


Kelemen Gábor