A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A közösségi munka határtalan szeretete


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kiemelkedő, hasznos munkája elismeréseként a Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozta Sztana Éva részére. A kitüntetés átadására a Szent István téren, Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén került sor.


Sztana Éva méltatásában elhangzott,

példaértékű családi élete és szakmai életútja mindenki számára követendő útmutatást jelenthet: a tudás, a precíz munka, a tisztesség, a becsület, a felelősségvállalás, az áldozatkészség és a tenni akarás vezérelte mindig.


Bakonyszentkirályon járt általános iskolába, majd 1966-ban a veszprémi Közgazdasági Technikumban érettségizett. 1970-től levelező tagozaton végezte el a Közgazdasági Egyetemet, ahol 1975-ben szerezte meg vállalati tervező-elemző közgazdász diplomáját. Az érettségi után több munkahelyen dolgozott adminisztrátori és pénzügyi területen. 1971-től a Veszprém Megyei Tanács Művelődésügyi Osztály gazdasági csoportjánál előadó, majd 1989 és 1992 között a Zirc Városi Tanács, későbbi polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője volt.

Sztana Éva a Pro Urbe Emlékérem kitüntetéssel a Szent István téren


1992-ben megalapította saját könyvelőirodáját, az Ügylet Bt-t, majd Ügylet Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, mely hamar a város egyik legnagyobb könyvelőcége lett. A tízfős iroda cégek, egyéni vállalkozások, civil szervezetek teljes körű könyvelési, bérszámfejtési, munkaügyi, hitel- és pályázati ügyintézéssel kapcsolatos feladatait látta el. 2001-ig dolgozott a saját cégében, majd a Zirci Takarékszövetkezet pénzügyi igazgatója lett, és onnan ment nyugdíjba 2006-ban. Az Ügylet Kft. még sokáig az élete része maradt, tulajdonosi szerepétől 2016 decemberében vált meg. Cégvezetőként is mindig a jó ügyek mellé állt:

kevés olyan megmozdulás volt a városban, melyhez ne nyújtott volna támogatást, mindig pozitívan fordult a Zircen és környékén élőknek örömet, kulturális lehetőséget biztosító eseményekhez.


A 2014 és 2019 közötti önkormányzati ciklusban Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának külsős tagjává választották. A munkájáért járó tiszteletdíját teljes egészében az Erdélyi Baráti Kör Egyesület javára ajánlotta fel.


Bár nem zirci születésűek, a Surjányi-Sztana házaspár Zirc város megbecsült polgáraivá váltak. Nagyon sokat tettek a településért és aktív részesei a testvérvárosi kapcsolatok alakításának, fejlesztésének is. Férje, Surjányi József 2014-ben Zirc Város Díszpolgára kitüntetést kapott, és mint a testvérvárosi kapcsolat kezdeményezője, elkötelezett segítője, 2008-ban Barót város is díszpolgárának fogadta. A zircivé lett házaspár meghitt családi légkört alakított ki a házában, ahol szeretettel fogadják barátaikat is. Erős erdélyi kötődésük okán otthonuk a baróti és erdővidéki polgárok zarándokhelyévé vált. Közreműködésükkel az elmúlt évtizedekben életre szóló barátságok köttettek Zirc magyarajkú testvértelepülései, Barót, majd Dercen polgárai között, erősítvén az egy nemzethez tartozás valóságát és örömét.


Sztana Éva az Erdélyi Baráti Kör Egyesület egyik alapítója és titkára, a több mint két évtizedes aktív közösségi tevékenység kiemelkedő motorja.

Az egyesületi vagy partnerségben megrendezett programok jelentős része az ő kezdeményezésére, tevőleges anyagi és fizikai hozzájárulásával valósult meg, az egyesület céljainak megvalósítását segítő, rendre sikeres pályázatok elkészítése, koordinálása és precíz elszámolása is áldozatos munkáját dicsérik. Fontos feladatának tartja a nemes ügyek iránt elköteleződni képes, és tenni akaró fiatalok bevonását a civil életbe.


Magánemberként is csapatjátékos: rendkívüli szerénységgel, példamutató elkötelezettséggel szolgálja városunk közéletét, teherbíró képessége, közösségi munka iránti szeretete határtalan.

A kitüntetést Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át Sztana Éva részére


Összeállította: Kelemen Gábor