A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Korukat meghazudtoló aktivitással dolgoznak a közösségért

Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepli idén a Zirc Városi Nyugdíjas Klub, amely köszöntők hosszú sorát fogadhatta születésnapján, és egy kiállítás is megidézi az elmúlt fél évszázadukat.


A jubileumi eseményre a születésnapos „otthonában”, a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében került sor. A vendégeket a házigazda intézmény részéről Csaba Lilla köszöntötte.

Csaba Lilla, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa vezette az ünnepi műsort

Elsőként Pék László, az ötvenéves Zirc Városi Nyugdíjas Klub vezetője szólt az egybegyűltekhez,

aki végig tanúja volt a fél évszázadnak.

Felidézte, hogy az 1960-ban alapított „Nő Klub” idősebb tagjai részéről merült fel tizennégy évvel később a nyugdíjasklub megalakításának gondolata, melyet Ott László és Kovács József is szorgalmazott. A tanács kérelmüknek megfelelően helyiséget biztosított számukra, a bányász művelődési ház „fotelosként” emlegetett termében gyűltek össze minden héten kedden.


A foglalkozásaiknak helyet biztosító intézménynek több vezetője is volt az idők során, sorolta: Leitner Nándor, Müller Anikó, Nagy Károlyné, Benczikné Tóth Magdolna, Kovács Eszter, Bieberné Réz Ágnes és most Szeli Dóra Réka. Hangsúlyozta, hogy

mindenkitől megkapták a kellő segítséget, és az önkormányzat is mindig támogatta a működésüket. De ugyanúgy, a város is számíthatott a nyugdíjasok közreműködésére, legyen szó közösségi megmozdulásokról, vagy éppen rendezvényekről.


Vármegyei szintű programok szervezését is vállalják, ilyen a nyugdíjasklubok sakk- és rejtvényfejtő versenye, valamint az egyházzenei kórustalálkozó, melyet ezúttal a jubileumi ünnepséggel egy napra tűztek ki. A klubvezető szólt arról is, hogy létszámuk sajnos megfogyatkozott, ami azzal is magyarázható, hogy a családjuknak is nagy szüksége van a nyugdíjasokra, kevesebb idejük marad a közösségi együttlétre.


A Pro Urbe Emlékéremmel is kitüntetett civil szervezet érdemeit, a település életében betöltött szerepét Ottó Péter polgármester méltatta. Antoine de Saint-Exupéry „A kis herceg” című regénye nyomán azt hangsúlyozta,

a közösségek akkor működnek jól, ha az emberek megszelídítik egymást és felelősséget vállalnak a másikért. A nyugdíjasklub lehetőséget biztosít az aktív együttlétre, az idő hasznos eltöltésére és arra is, hogy a közösség tagjai megosszák egymással az örömüket, bánatukat.

Ottó Péter polgármester is köszöntötte a kerek jubileumot megélt zirci nyugdíjasklubot

Városunk vezetője bemutatta és megnyitotta a jubileumi alkalomból nyílt tárlatot is,

melyen a klub tagjainak kézimunkái és Pék László klubvezető zirci témájú festményei is láthatók. Nagyon sok oklevelet, elismerést kiváltó dokumentumot fedezhetünk fel, amelyek a civil szervezet aktivitását dicsérik. Egyfajta sajtószemlét tartva néhány címet is idézett a kiállításra került, a nyugdíjasklubról megjelent számtalan újságcikkből, melyek, mint mondta, szintén a jubiláló klub sokoldalú tevékenységéről tesznek tanúbizonyságot.

Újságcikkek, fotók mesélnek a zirci nyugdíjasklub elmúlt ötven évéről, sokoldalú tevékenységéről

Hozzátette, hogy

az önkormányzat mindig csodálattal figyelte a zirci nyugdíjasok közösségének, a fiatalabbak számára is példát mutató erejét, munkabírását és tenni akarását.

Ha kellett, közterületet szépítettek, ha kellett, ruhatárosi feladatokat láttak el, nem beszélve a már szinte mázsaszámban mérhető süteményről, melyet az egyes eseményekre készítettek és osztották meg örömmel a résztvevőkkel. Nem utolsósorban sok embert megmozgató, ezáltal a város jó hírnevét is öregbítő rendezvények hosszú sora fűződik a nevükhöz.


Ottó Péter polgármester nagyon jó egészséget, sok-sok erőt kívánt a nyugdíjasklub tagjainak, hogy továbbra is aktívan tudjanak dolgozni saját magukért, a közösségükért, a városért, és leljék is meg az örömüket, a boldogságukat ebben.

Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének elnöke is köszöntötte az ötvenéves Zirc Városi Nyugdíjas Klubot, amely elmondása szerint nagyon fontos szerepet tölt be az országos szövetség és a vármegyei szervezet munkájában is.

Programjaik közül kiemelte a kórustalálkozót, mely a minősége révén már a vármegye határain túl is ismertté vált.


Beszélt arról is, hogy szövetségük idén ünnepelte megalakulása harmincötödik évfordulóját, azaz tizenöt évvel fiatalabbak a zirci nyugdíjasklubnál. Hozzátette, a náluk életkorban előrébb járó klubok nemcsak alapítói a szövetségnek,

hanem az általuk ezen időszak alatt összegyűjtött tudást, tapasztalatot is nagyon jól tudták hasznosítani az induláskor.

A nyugdíjasklubok országos szövetségének elnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt

A szövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy

nagyon sok olyan programot szerveznek a klubok, amely vonzza a fiatalabb nyugdíjasokat is, ezért a csatlakozásra biztatott.


Nagy büszkeséggel újságolta továbbá, hogy az Aktív Magyarországért Államtitkárság is felfigyelt a munkájukra, és felkérést kaptak a programjaikban történő részvételre. Fennállásuk alatt soha akkora támogatásban nem részesültek, mint az idei évben, és ezt a pénzösszeget olyan események szervezésére fogják elkölteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek megértsék, mindannyian tehetünk valamit a saját magunk jobb egészsége érdekében.


Ünnepi gondolatait követően az elnök asszony egy emléklapot nyújtott át Pék László klubvezetőnek.

Farkas Sándor, a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Vármegyei Egyesületének alelnöke is felköszöntötte születésnapján a Zirc Városi Nyugdíjas Klubot, és tolmácsolta Paulics István elnök jókívánságát is.

Az országos szövetség elnökéhez hasonlóan emléklappal ajándékozta meg az ünnepeltet.

Pék László klubvezető átveszi az emléklapot a nyugdíjasklubok vármegyei szervezetének vezetésétől

A rendezvény kulturális műsorral vált teljessé, megalapozva már egy kicsit a délutáni kórustalálkozót is.

Elsőként az ünnepelt szervezet nemrégiben alakult kórusa lépett fel tangóharmonikaszó mellett. Majd a veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub és citerakísérettel a felsőörsi Búzavirág Népdalkör előadása következett. A jubileumi eseményt a helyi klub részéről Vörösházi Ferencné szavalatai zárták keretbe.

A program délután a Zirci Ciszterci Apátság Bazilikájában folytatódott,

ahol Huszár Lőrinc plébános atya által celebrált gyászmisével emlékeztek a Zirc Városi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira. Korábban a könyvtár bejáratánál pedig gyertyákkal és virággal adóztak a klub két korábbi vezetője, Kovács József és dr. Katona Péterné emlékének.

A bazilikában gyászmisével adóztak azok emlékének, akik már nem lehettek részesei az ünnepi pillanatoknak

A huszonkettedik alkalommal megszervezett Egyházi Kórusok Találkozójáról egy következő írásunkban olvashatnak bővebben.


Kelemen Gábor