A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Környezetünk állapota és a hulladékkezelés kérdése


A novemberi munkaterv szerinti rendes ülést megelőzően közmeghallgatást tartott Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete, melyen tájékoztatót hallhattunk városunk környezeti állapotáról, szó esett a készülő hulladékudvarról, és az állampolgárok által felvetett javaslatok, közérdekű bejelentések megvitatására is lehetőség nyílt.


Az első napirend során Kaszás Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője a környezet állapotáról adott tájékoztatást. Mint mondta, szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ipari létesítmény – mely jelentősen befolyásolja a levegő tisztaságát – nincs a város területén, légszennyezést csak a közlekedés és a fűtési szezon okoz, illetve elvétve akadnak még olyan lakók, akik a tiltás ellenére égetik a kerti hulladékot.


Hangsúlyozta, az önkormányzat elég sok olyan fejlesztést valósított meg az elmúlt időszakban, amelynek környezetvédelmi vonatkozása is van.

A zaj- és porszennyezés elkerülésére pályázati forrásból utak kerültek felújításra, és a városközpontban parkolókat is sikerült kialakítani. Az útfelújítások mellett szintén pályázati támogatás segítségével jelentős járdafelújítások is megvalósultak. Nagyobb volumenű beruházás volt a Zirc-Kardosrét hivatásforgalmi kerékpárút, amely közel két kilométer hosszúságban került megépítésre.

Fejlesztések hosszú sorát valósította meg az önkormányzat környezetvédelmi szempontból – Kaszás Béla osztályvezető tájékoztatója a képviselő-testület közmeghallgatásán


A felszíni vízelvezetésben és a szennyvízkezelésben is jelentős fejlesztések történtek. Próbaüzem alatt áll Akli városrész szennyvízelvezetése és -kezelése, amennyiben ez beüzemelésre kerül, akkor elmondható, hogy városunkban száz százalékig megoldott a szennyvízkezelés. Csapadékcsatorna épült az Alkotmány utcában a Cigánydombi árokig, ezáltal a városközpontban korábban problémákat okozó csapadékvíz elvezetése megoldódott. A Rákóczi tér apátság előtti részének fejlesztése során is létesült egy csapadékcsatorna, kialakításra került továbbá egy másik az új kerékpárút mentén, annak Győri utcai szakaszán.


A pályázati támogatás mellett saját forrásból is jelentős felújítások mentek végbe az önkormányzat által.

Árokprofilozás történt a Bakonybéli utcában, a Bercsényi utcában, folyóka épült az Alkotmány és a Bányász utcák kereszteződésében, áteresz épült a Tőzike utcában. Akliban, a Kőris utcában árokburkolásra került sor, a másik városrészben, Kardosréten, a Győri utca 8. szám mellett szintén elkészült egy vízelvezető árok burkolása.


Jelentős zöldfelület-bővülés is történt az elmúlt időszakban,

aminek legnagyobb része az apátsági előtti tér felújításához köthető, ahol közel 1900 négyzetméter füvesített terület jött létre, ezen belül 450 négyzetméter felületen cserje, évelő, hagymás növény elültetésére került sor, és az öntözőrendszere is elkészült ennek a területnek. A fejlesztés során szükségessé vált kivágni négy darab fát is. Nagymértékű fásítást hajtott végre az önkormányzat az Alkotmány utcai kerékpárút Cuha-patak menti szakaszán, ahol negyven hársfa került elültetésre, az idei évben pedig alapítványi támogatásnak köszönhetően még egyszer ennyit sikerült telepíteni a kerékpárút mellé. További faültetések és fapótlások is megvalósultak városunk területén.

A városüzemeltetési osztály vezetője a hulladékkezelésről is szólt röviden, kiemelte, hogy

régi problémát fog megoldani a városunkban létesülő hulladékudvar, amely az iparterületen kerül kialakításra, és várhatóan a jövő év első felében megtörténik majd a beüzemelése is.


Ennek kapcsán a közmeghallgatást jelenlétével megtisztelő Czaun János, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője is szolgált információkkal. Mint azt elmondta, a létesítmény az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beruházásában valósul meg, információi szerint a jövő év elején kerülhet beüzemelésre a hulladékudvar. Hozzátette, a létesítményt a szolgáltatójuk fogja üzemeltetni, és ezt a zirci lakosok igényeinek megfelelően fogják megtenni, melynek érdekében egyeztetéseket fognak lefolytatni az önkormányzattal is.


A hulladékgazdálkodás helyzetéről, annak helyi vonatkozásairól is beszélt, mint azt elmondta, a leggyakoribb problémaként jelentkezik az edénytörés, melynek oka, hogy a régi 110 literes edényzet a jellemző a zirci háztartásokra a szabványos 120 literes helyett. Amennyiben tőlük rendelték az edényt, akkor azt öt éven belül garanciálisan kicserélik. Kérte a lakosságot, hogy

csak kommunális hulladékot helyezzenek a gyűjtőedénybe, mert egyébként azt nem szállítják el.

Hozzátette, a szelektív gyűjtés során is előfordul, hogy nem megfelelő hulladék kerül az edényzetbe. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy 320 forintért lehet 120 literes többlethulladék-gyűjtő zsákot vásárolni az ügyfélszolgálatukon, illetve igyekeznek elérhetővé tenni Zircen is. A zsákokat a gyűjtési napokon szállítják el, az edényzetürítéssel együtt.


Ottó Péter polgármester azt kérdezte az ügyvezetőtől, hogy a megvásárolt kommunális többletzsákba zöldhulladékot, avart az őszi időszakban ki lehet-e helyezni, illetve hogy a hulladékudvar kiváltja-e a lomtalanítást, vagy ez a lehetőség megmarad a továbbiakban is. Ez utóbbival kapcsolatban utalt a kaotikus állapotokra, amelyek a legutóbbi lomgyűjtési akció során kialakultak. Hangsúlyozta, hogy

ezen mindenképpen szükséges változtatni, lakosságbarát megoldást kell találni,

utalt a gyűjtőpontos lomtalanítás lehetőségére is.

Czaun János, a hulladékkezelési szolgáltató ügyvezetője készségesen válaszolt a felmerülő kérdésekre


Az ügyvezető az első kérdésre adott válaszában kifejtette, a szerződésben foglaltak alapján a begyűjtött hulladéknak harminc százaléka lehet komposztálható. Elszállítják a többletzsákba helyezett lombot a házaktól, de ha valaki nagyobb mennyiséget helyez ki – egyszerre mondjuk húsz zsákot –, akkor azt csak több részletben tudják elvinni. Hangsúlyozta, környezetvédelmi szempontból a legjobb a biológiai aktivitás megőrzése, ezért lehetőség szerint a komposztálást javasolta a lakosságnak és felhívta a figyelmet a gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtésre, melyre Zircen minden hónap harmadik szerdáján kerül sor.


A második kérdéssel kapcsolatban az önkormányzattal történő egyeztetést látja szükségesnek. A lomtalanításra utalva megjegyezte, az okoz problémát, hogy

az emberek által használt köznyelvi lom fogalma nem egyezik meg a szakmai lom fogalmával.

Ez bizony okozott konfliktust a kollégái számára is a zirci lomtalanítás során, és egyetértett városunk vezetőjével abban, hogy ezek az állapotok nem tarthatók fenn, ezért kell tárgyalásokat folytatniuk.


A második napirend keretében az állampolgárok által felvetett javaslatok, közérdekű bejelentések megvitatására nyílt lehetőség.

Kelemen Gábor