A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Konyhafejlesztés, ingatlanértékesítés, tanuszoda-előkészületek


Az általános iskolai konyha fejlesztésével és az új tanuszoda kivitelezésével kapcsolatos döntést is hozott a képviselő-testület ez évi első rendes ülésén. A volt zeneiskola épületét értékesítésre jelöli ki az önkormányzat.


A közös hivatalt alkotó települések, Zirc, Borzavár és Lókút képviselő-testületeinek együttes ülésére került sor elsőként. A képviselő-testületek tagjai egy perces néma felállással adóztak a holokauszt áldozatainak a nemzetközi emléknap alkalmából.


A 2019. évi önkormányzati választásokat követően először került sor az együttes ülésre, ezért Ottó Péter polgármester külön köszöntötte a megválasztott képviselőket, polgármestereket.


A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok két előterjesztést tárgyaltak. Előbb a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására került sor, majd a közös hivatal 2020. évi költségvetését fogadták el a döntéshozók 222 252 000 forint összegben.


Zirc, Borzavár és Lókút képviselő-testületei az együttes ülésen elfogadták a közös hivatal idei költségvetését


Az együttes testületi ülést követően Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes üléssel folytatta munkáját. Az első napirend keretében az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet módosítására került sor. Ennek következtében a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetés a jövőben már nem négy, hanem öt kategóriában adományozható, a „Zirc város Csapata” díjra is lehet jelöléseket tenni az idei évtől.


Elfogadásra került a Zirc Városi Önkormányzat és a „Zirci Városüzemeltetési” Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2020. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat–ellátási Szerződés. Felülvizsgálta a képviselő-testület a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást is, és döntött, hogy annak hatályát továbbra is fenntartja, módosítását nem tartja szükségesnek.


Kezdetét vette az „Önkormányzati étkeztetések fejlesztése” című projekt végrehajtása, amely az általános iskolai konyha korszerűsödését szolgálja a pályázati támogatás eredményeként. A képviselő-testület ezúttal a szállítókat választotta ki a konyhai eszközök beszerzésére.


Az új tanuszoda kivitelezésének megkezdéséhez szükséges döntések is születtek. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program második ütemének keretében városunkban megvalósuló tanuszoda kivitelezéséhez szükséges nyilatkozattételnek tett eleget a testület a beruházó BMSK Zrt. részére.


A képviselő-testület idei első rendes ülésén fejlesztések beindításával, előkészítésével kapcsolatos döntések is születtek


A tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírásáról is döntött a képviselő-testület 2020. első félévére vonatkozóan. Az ösztöndíjra továbbra is azok az állandó zirci lakosú, középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanulók pályázhatnak, akiknek a tanulmányi eredménye a 2019–2020-as tanév aktuális félévében legalább 4,70. A pályázati felhívás INNEN érhető el.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy értékesítésre jelöli ki a Deák Ferenc utca 26. szám alatti ingatlanát, a volt zeneiskola épületét. Az ingatlanra nyílt versenytárgyalásos pályázat kerül meghirdetésre a független értékbecslő által megállapított 25 millió forintos kiinduló minimális vételáron Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének megfelelően. A pályázati felhívás rövidesen elérhető lesz.


Fejlesztési hitel felvételének lehetőségét megteremtő döntést is hozott a képviselő-testület a még folyamatban lévő, egymilliárd forintot meghaladó pályázati támogatást jelentő projektek megvalósításához esetlegesen szükséges saját forrás biztosíthatóságának érdekében. A hitelfelvétellel csak akkor él az önkormányzat, ha arra valóban szükség lesz.


Kelemen Gábor