A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Költségvetések a járványhelyzet árnyékában


Rendkívüli ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen az idei és a tavalyi költségvetésről is tárgyaltak. Beszámolók kerültek elfogadásra, pályázatokkal kapcsolatos döntések is születtek a nyár kellős közepén.


Egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirc Rendőrőrsének 2019. évi beszámolóját. Tóth Gábor rendőr alezredes, őrsparancsnok kívánt élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével és felszólalt Rausz István veszprémi rendőrkapitány is. A rendőrségi beszámolóról kapcsolódó írásunkban olvashatnak.


Elfogadásra került az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet. Az idei költségvetésben is változásokat kellett eszközölni, több mint ötven millió forinttal emelkedett a főösszeg, végül 3 299 286 000 forinttal fogadták el a büdzsét. A módosítások egy része állami támogatások előirányzatainak változásából, átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat-változásokból, továbbá a tavalyi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze. Szükséges volt továbbá kezelni a veszélyhelyzet önkormányzati költségvetési egyensúlyát érintő helyzetet, mely nehéz időszak elé állította az önkormányzatot és az általa fenntartott intézményeket egyaránt.


A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal idei költségvetésének módosításáról is döntés született. Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata január 27-i együttes ülésén fogadta el a költségvetést, amelynek a korábbiakban említett járványhelyzet következtében vált szükségessé a felülvizsgálata. A főösszeg több mint 12 millió forinttal csökkent, így az 209 556 000 forintban kerül rögzítésre. A módosított költségvetés akkor lép hatályba, ha a másik két társult önkormányzat testülete is elfogadja azt.

Szavaz a képviselő-testület, amely ezúttal hét fővel volt jelen a rendkívüli ülésen


Több, a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos napirendet is tárgyaltak a döntéshozók. Elfogadásra került a társaság gazdálkodásáról és a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetéséről szóló beszámoló is a 2019. évre vonatkozóan. A zirci köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő elmúlt évi bevételekről, kiadásokról és tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul vette a képviselő-testület.


Egy másik döntés során gazdasági társaságát bízta meg a testület az általános iskolai konyha felújítási munkáinak elvégzésével. Zirc Városi Önkormányzat a 2019. évi önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyert el a Köztársaság utca 3. sz. alatti konyha felújítására, fejlesztésére, melynek részeként belső felújítás-átalakítás, napelemes rendszer telepítése és eszközbeszerzés valósul meg.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívásra a Liszt Ferenc utca – Berek utca – Boksa utca és Eötvös Károly utca martaszfaltos burkolatainak felújítására, hengerelt aszfalt burkolat és zúzottkő padka kialakítására. A bruttó 26 343 271 forint bekerülési költségű beruházás megvalósítására a támogatás elnyerése esetén a jövő év végéig lesz lehetőség, így a szükséges önerőt a 2021. évi költségvetés terhére biztosítaná az önkormányzat.


Folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos döntések is születtek. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című TOP-os projekt keretében kiszolgáló épület is létesül a buszpályaudvaron, ennek kivitelezési munkáira a Min-Tech Kft-t választotta ki a képviselő-testület. Két pályázat is érinti a jelenleg is felújítás alatt álló Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt részeként mobiliák, a Kubinyi Ágoston Program keretében megvalósuló „Regulyverzum” kiállításhoz informatikai eszközök kerülnek beszerzésre. Mindkét pályázat esetében az eszközbeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindító felhívása és kiegészítő dokumentációja került jóváhagyásra, valamint felhatalmazta a képviselő-testület a közbeszerzési szakértőt az eljárás megindítására.


Idén is megrendezésre kerül a Bakonyi Vágta, a Nemzeti Vágta regionális elődöntője. Az önkormányzat minden évben adott anyagi támogatást a lovas rendezvény megvalósításához, ezt azonban most a járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek nem teszik lehetővé. Ugyanakkor a képviselő-testület döntött, hogy együttműködő partnerként részt kíván venni a rendezvény lebonyolításában, közreműködik annak népszerűsítésében és lehetőségeihez mérten segítséget nyújt az előkészítés során felmerülő munkálatok elvégzésében.


Kelemen Gábor